Petak, Svibanj 24, 2024
tekstovi_logo


snowVe?ina nas dovi da nas Allah zatiti od dehennemske vatre, ali koliko nas se sjeti najgoreg mjesta u Dehenemu a u kome nema vatre ve? je u njemu nepodnoljiva hladno?a:

Od Ebu Hurejre r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik alejhi selam rekao: Dehennemska vatra se poalila Allahu rije?ima: "Gospodaru, moji plamenovi pojedoe jedni druge pa mi daj malo oduka, pa joj Allah dozvoli dva oduka, jedan ljeti a drugi zimi, zato, kada osjetite najve?u toplotu ljeti, znajte da je to oduak Dehennema, a kada osjetite najve?u hladno?u zimi, znajte daje i to oduak Dehennema." (Muttefekun alejhi)

Poslanik sallallahu alejehi ve sellem je rekao: "U Dehennemu postoji mjesto (zemherir) u kojem ?e se nevjernici smrzavati od hladno?e.


Biljei Ibn Ebi Ed-Dunja preko E'amea od Mudahida da je rekao: "U Dehennmu ima i mjesto nesnosne hladno?e (zemherir) u kojem ?e stanovnici Dehennema pokuavati na?i spas od vatre, pa ?e bjeati u to mjesto, a kada dospiju u njega ?u?e se pucketanje njihovih kostiju od hladno?e u njemu."

Prenosi Kabus Ibn Ebi Zabjan od svoga oca od Ibn Abasa r.a., da je rekao: "Stanovnici Dehennema ?e zatraiti da im se ublai dehennemska vrelina pa ?e na njih zapuhati hladan vjetar od kojeg ?e im se kosti lediti pa ?e tada zatraiti da im se vrati vrelina."

Iz gore citiranih predaja se jasno vidi da je u Dehenemu hladno?a ve?e iskuenje nego toplota i da ?e oni koji na trenutak u?u u Zehmerir, odmah traiti povratak u vatru a koja je nesnosna i strana. Pa ako Allah kae da je vatra za nas stvorena kao milost: "Mi ?inimo da ona podsje?a i da bude korisna onima koji kona?e. (Al- Vaki'a 73), tada i ovolike snjene padavine, hladno?a i otean normalan ivot, treba da nam bude podsje?anje na Zehmerir, a samim time da pove?amo naa dobra djela to je uz dovu najbolji recept za ?uvanje od dehennema. Svjedoci smo da je saobra?aj veoma otean, da su putevi ne o?i?eni  i da zimske slube nemaju dovoljno kapaciteta da stignu na sve strane. Ve? se deavaju u prve rtve sa smrtnim ishodom.

Bra?o moja, ovim tekstom se prije svage obra?am vama i pozivam vas u ime Allaha da ovo vrijeme iskuenja iskoristimo kao Allahovu blagodat prema nama. Sigurno da je u mnogim mjestima naruen komijski odnos prema vjernicima. Ne?emo ulazit u dublje analize uzroka takvog stanja ali sigurno da ih uz iskren nijet i pametne poteze moe promjenit i okrenut u nau korist.

Evo na primjer, sada su mnoga sela okovana snijegom i potpuno odsje?ena od civilizacije,a to zna?i da su odsje?eni od bolnica, kola, prodavnica, radnih mijesta... Ukoliko bi se bra?a pokazala kao uzorne komije koje prve izlaze u radne akcije ?i?enja snijega, ukoliko nebi  ?ekali da to drugi neko uradi ili nedaj Boe da ih zaobi?u, ve? organizovane, takve akcije, tada sigurno da bi prije svega pokazali ljepotu islama, vanost komijskog odnosa i pomaganja drugog u nevolji.

Sigurno da su hiljade staraca i starica zatrpani snijegom u ovom iskuenju kojim nas je Allah sikuao jedne drugima, mnogi od njih nisu u stanju ni ispred svojih vrata da po?iste i da do?u do drva ukoliko ih uopte imaju a naa djeca bi trebala da sprovedu u praksu ono na to ih mi insa-Allah  u?imo ....

Neka odu i staru nenu i dedu obraduju unoenjem drva u ku?u dok babe ?iste snijeg ispred njihovih vrata a mame provjeravaju da li je potrebno neto skuhat ili oprat jer sigurno da je ovolika zima zatekla mnoge nespremne i sa oskudnim namirnicama do kojih ne mogu do?i ili nemaju sredstava da ih kupe.

Samo dragi Allah zna koliki je broj onih koji su ve? davno potroili ono malo zimnice to su bili pripremili a naa vre?a uglja ili drva moe da uz Allahovu pomo? bude spas potencijalne promrzle osobe ...

Sve su to putevi da sebi kupimo Dznnet Firevz insa-Allah a u isto vrijeme naim komijama, zajednici, pokaemo kako mi ivimo Islam i koliki zna?aj nae komije imaju u naem ivotu.

Svako od nas, zna otprilike, u njegovom komiluku, ko ima dovoljno drva i uglja za zimu i ostalih namirnica pa neka ovo bude prilika za tajna i javna dobra djela. Vre?ica namirnica ispred ne?ijih vrata, moe biti sebeb dennetskih ljepota a taj isti iznos moe da potoroi na ?ipsove, sokove i druge grickalice uz TV u toploj prostoriji dok se nae komije mrznu i gladuju u svojoj samo?i.

Molim vas, draga moja bra?o i voljene sestre sjetimo se dehenemmske hladno?e i iskoristitmo ovo vrijeme za zatitu od nje. Bit ?e nam drago na Sudnjem danu to ovo vrijeme nismo prespavali:

Rekao je Abdu-1-Melik b. Umejr: "Preneeno mi je da ?e stanovnici Dehennema zamoliti njegove ?uvare da ih izvedu iz vatre u drugi dio Dehennema, pa ?e ih izvesti a tamo ?e ih zate?i nesnosna hladno?a koju ne?e mo?i podnijeti i zbog koje ?e traiti da se ponovo vrate u Vatru."

Prenosi Ebu Ne'im sa svojim lancem prenosilaca od Ibn Abasa da Ka'b r.a., rekao: "U Dehennem u postoji takva hladno?a a to je zemherir od koje se meso odvaja od kostiju, stanovnici Dehennema se vatrom uti?u od nje."

Prenosi se da je Ibn Mes'ud r.a., rekao:Zehmerir je dio dehennemskog azaba (patnje)." Od lkrimeta se prenosi da je rekao: "To je estoka hladno?aPrenosi se za Zubejda El-Jarnija daje jedne no?i spremaju?i se za no?ni namaz priao kofi iz koje se abdestio. elivi otpo?eti sa abdestom on gurnu ruku u vodu te je zate?e veoma hladnu i ledenu, pritome mu naumpade Zehmerir i on tako s rukom u vodi ostade do zore. U tom stanju ga zate?e njegova sluavka, koja u ?udu upita: "ta ti se desilo gospodaru pa ne provede no? u namazu kao i obi?no? On joj re?e: "Teko tebi,sino? se htjedoh abdestiti ali me je ova ledena voda potsjetila na dehennemski Zehmerir pa sam Allaha mi zaboravio na hladno?u ove vode sve dok ti ne do?e, zaklinjem te da o ovome ne govori nikome za moga ivota" pa se to nije saznalo sve do poslije njegove smrti, Allah mu se smilovao!

Ako sve ovo pro?itamo i shvatimo kao jasnu poruku, onda nam ne?e biti nimalo teko da do?emo na ideju kako maksimalno da iskoristimo ovu Allahovu milost kojom nas je iskuao jedne drugima.

Ja znam da imamo puno bra?e koji tee za dobrim djelima i unaprijed se ponosim njihovim rezultatima, a i vi moje drage sestre, pozivam nas sve zajedno da se anagaujemo i svojim enskim vjetinama, rahmetom i emocijama, zaradimo dennetske ljepote u kojima ?emo se insa-Allah zajedno prisje?ati ovih dana kojima smo sebi pove?ale stepene na dunjaluku i ahiretu.

Nae bolnice su prepune bolesnika kojima ?e mnoge porodice biti sprije?ene da do?u u posjete a naa zdjelica tople ?orbe i vru?e pite bi?e teka na vagi dobrih djela ina-Allah. Tu su i oni kojima je potrebno oprati odje?u a to je za nas sitnica koja moe da bude poput Uhuda.... Mi smo vjernici na rje?ima i djelima i ljepotu Islama ?emo rado pokazati i drugima..

El-Hasan je rekao: Divan li je ovaj svijet za vjernika koji, i uz malo truda na njemu zaradi Dennet, a jadan li je ovaj svijet za nevjernika i licemjera koji no?i dangubi u uivanja, pa na njemu zaradi Dehennem!

Na?a Dizdarevi?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ljudi koji u propast hrle
    Piše: Mr. Osman Smajlović Zaslužiti ljubav i zadovoljstvo Milostivog Allaha i spasiti se Njegove kazne i srdžbe želja je svakog iskrenog vjernika. Svemilosni Allah u...
  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...