Petak, AUGUST 19, 2022
pitanja


dzamijaPitanje: Eselamu alejkum brate. Imao bih pitanje: kako se treba ponaati u damiji? ta se uglavnom treba raditi kad se do?e u damiju? Kod nas uglavnom mnogi pri?aju o dunjaluku. Kad se prou?i ezan i u vremenu od 10 min do ikameta, dok se klanja 2 rekeata, malo ko upu?uje dovu. Ve?inom ponovo se okrenu i pri?aju a jel radi ... i opet dunjaluk. Jel' meni dozvoljeno da kaem nemojte o dunjaluku pri?ati? Neki kau da pretjerujem.

Odgovor: We alejkumu Selam we rahmetullahi we berekatuhu

Bismillah. El-hamdu lillahi Rabbil-'alemin. Wes-salatu ves-selamu 'ala nebijjina Muhammed ve 'ala alihi ve sahbihi edme'in.

Na samom po?etku, molim Uzvienog Allaha, Gospodara Ara veli?anstvenog, da te, dragi brate, u?vrsti na Svome putu i podari ti svako dobro oba svijeta!

 A zatim, to se ti?e tvoga pitanja: kako se treba ponaati u damiji, ovdje u odgovoru spominjem istina ukratko- radnje koje bi se trebale ?initi prilikom odlaska do damije, ulaska i boravka u njoj.

Zbog sku?enog prostora i vremena, spomenut ?u samo radnje i pojedine njihove koristi s napomenom da za sve re?eno postoji uporite (dokaz) u Allahovoj knjizi, sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i praksi njegovih ashaba, Allah svima njima bio zadovoljan.

Propisi odlaska do damije

1-Izlazak iz ku?e i odlazak do damije u najljepem izgledu

a)obu?i najljepu odje?u koja prekriva ramena i stidna mjesta

b)obu?i kapu

c)namirisati se lijepim mirisom

d)koristiti misvak

2-Oti?i na vrijeme u damiju

Ranim odlaskom u damiju postiu se brojne koristi od kojih su i:

a)ubrajanje u jednu od kategorija koje ?e Uzvieni Allah staviti na Sudnjem danu u hlad Ara kada mimo njega ne bude nikakvog drugog hlada,

b)onaj koji porani u damiju radi namaza pa i?ekuje u njoj namaz on je u namazu sve dok ga ?eka,

c)sve dok bude ?ekao namaz meleki ?e traiti oprosta i milosti za njega,

d)smireno ?e i?i do damije i u tome slijediti sunnet Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,

e)sti?i ?e u prvi saff o ?ijim vrijednostima govore brojni hadisi

f)klanjat ?e namaz prije ikameta

g)prou?it ?e dovu izme?u ezana i ikameta

h)prisustvovat ?e donoenju po?etnog tekbira.

Onaj koji ne porani do damije bi?e uskra?en mnogih ovih odlika i vrijednosti!

3-U?iti dove i zikr prilikom odlaska do damije

to se ti?e dokaza koji govori o ta?no propisanoj dovi ili zikru koji se u?e prilikom izlaska iz ku?e i tokom odlaska do damije, o tome ne postoji jasan i vjerodostojan dokaz a Allah najbolje zna- tako da se mogu u?iti razne dove i zikrovi, bez ograni?enja.

4-Smireno i dostojanstveno i?i do damije

5-I?i pjeke ako u tome nema tegobe i po mogu?nosti praviti manje korake, kako bi se do damije napravilo to vie koraka

6-Odlaziti u sebi najbliu damiju i ne odlaziti u drugu, osim sa opravdanim razlogom jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Klanjajte u svojim mesdidima i ne idite za drugim mesdidima. (Taberani u Kebiru, 12/370. ejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim u Sahihu-l-Dami'u, 5332.)

Propisi ulaska u damiju i boravka u njoj

1-U damiju se ulazi desnom nogom.

2-Prilikom ulaska u damiju prou?iti jedinu propisanu dovu zabiljeenu u Muslimovom sahihu.

3-Nazvati selam prisutnima u damiji.

4-Pro?i do prvog saffa u damiji.

5-Ne uznemiravati prisutne u damiji: prolaze?i ispred njih dok klanjaju, ili kora?aju?i preko njih, ili dizati svoj glas dok drugi klanjaju ili u?e Kur'an.

6-Ako ima vremena klanjati dva rekata iza sutre-perde koja treba biti udaljena od klanja?a tri lakta.

7-Sjesti na mjesto najblie imamo ako ve? nije zauzeto.

8-Ne podizati drugog kako bi se sjelo na njegovo mjesto.

9-Ne zauzimati svoje mjesto tako d aniko nikada ne smije sjesti na nae mjesto u damiji.

10-Ne razgovarati o dunjaluku, ve? ili klanjati namaz, ili u?iti Kur'an, ili govoriti o vjeri ako se posjeduje erijatsko znanje.

11-Kada se prou?i ezan za namaz ne izlaziti iz damije bez potrebe.

12-Ponavljati rije?i ezana za muezzinom, zatim donijeti salavat na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prou?iti propisanu dovu.

13-Klanjati dva rekata izme?u ezana i ikameta a zatim prou?iti dovu jer se tada dova ne odbija.

14-Kada se u?i ikamet, ponavljati rije?i ikameta kao to se ponavljaju i rije?i ezana i ako se ima vremena donijeti salavat na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prou?iti propisanu dovu. Ukoliko ?e se zbog ovoga zakasniti na po?etni tekbir, onda se prednost daje po?etnom tekbiru.

15-Kada se prou?i ikamet za namaz popuniti i poravnati saff.

16-Stati u prvi saff i nikome ne davati prednost. O vrijednostima prvog saffa govore brojni veli?anstveni hadisi pa neka se za tu vrijednost natje?u oni koji ho?e da se natje?u!

17-Nakon obavljenog namaza, ukoliko se moe, ostati to due na tome mjestu.

18-Ukoliko si u mogu?nosti sunnete nakon farza ostavi za ku?u jer nas na to podsti?u brojni hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ovom prilikom da spomenem samo dva hadisa zbog njihove jano?e i ljepote: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ?ovjekov namaz u njegovoj ku?i vrijedniji je od njegova namaza u ovom mom mesdidu, osim obaveznih namaza. (Sahihu-l-Buhari, 731, 6113, 7290; Sahihu Muslim, 781.)

U hadisu Suhejba, radijallahu anh, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ?ovjekov dobrovoljni namaz kada ga niko od ljudi ne vidi jednak je dvadeset pet njegovih namaza pred o?ima drugih ljudi! (Ebu Ja'la; ejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim u Sahihu-l-Dami'u, 3821.)

19-Nakon namaza ispitaj se sa dematlijama, svojim komijama jer upravo zbog poznavanja stanja i prava naih komija kod nas nare?eno nam je da klanjamo u sebi najbliim damijama.

20-Kada izlazi iz damije, u?i propisanu dovu zabiljeenu u Muslimovom sahihu i prvo iza?i lijevom nogom.

Ovo je ono to mi je Uzvieni Allah olakao da skupim sada o propisima i adabima odlaska, ulaska, boravka u damiji i izlaska iz damije. Molim Uzvienog Allaha da nas u?ini od onih koji u?e Njegovu vjeru da bi radili po njoj!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA