Četvrtak, Svibanj 26, 2022
pitanja

Ljekovitost ?urukota


Pitanje: Je li hadis da je ulje ?urokot ljekovito toliko da lije?i sve bolesti osim smrti sahih?i ima li jo koji hadis koji govori o ulju crni kim? Allah vas nagradio.

 

crni-kuminOdgovor: Bismillah. El-hamdu lillahi Rabbil-'alemin. Wes-salatu ves-selamu 'ala nebijjina Muhammed ve 'ala alihi ve sahbihi edme'in.

Hadis u kojem se spominje da je ?urukot lijek za sve izuzev smrti vjerodostojan je hadis bez imalo sumnje.

Ovaj hadis prenosi se od Aie, Ebu Hurejre, Abdullaha b. Omera, Ebu Burejde i Usame b. erika, radijallahu anhum.

 

Tako se prenosi od Aie, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Uistinu je ova el-habbetu es-sevda (?urukot, nigella sativa) lijek za svaku bolest, izuzev smrti!

Hadis je zabiljeio imam Buharija u svome Sahihu, u Knjizi o medicini, u poglavlju o ?urukotu, pod brojem hadisa 5687.

 

to se ti?e hadisa kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anh, on ima vie verzija:

 

U ?urukotu je lijek za svaku bolest izuzev bolesti.

Ovu verziju hadisa zabiljeio je imam Buharija u svome Sahihu, u Knjizi o medicini, u poglavlju o ?urukotu, pod brojem hadisa 5688, i imam Muslim pod brojem 88/2215/5766.

 

Nema nijedne bolesti a da u ?urukotu nema lijeka za nju, izuzev smrti.

Ovu verziju hadisa zabiljeio je imam Muslim u svome Sahihu, u Knjizi o selamu, u poglavlju o lije?enu ?urukotom, pod brojem 89/2215/5768.

 

Na vama je da koristite ovaj ?urukot, jer se u njemu nalazi lijek za svaku bolest, izuzev smrti.

Ovu verziju hadisa zabiljeio je imam Tirmizi u svome Sunenu, u Knjizi o poglavljima medicine, u poglavlju o onome to je dolo o ?urukotu, pod brojem 2113. ejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihu Sunena Tirmizije.

Istu ovu verziju hadisa ali od Abdullaha b.Omera, radijallahu anhuma, zabiljeio je Ibnu Made u svome Sunenu i ejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihu Sunena Ibnu Made pod brojem 2779.

Tako?er, ovu verziju prenosi i Ebu Burejde, radijallahu anh, a biljei je Ahmed u svome Musnedu (5/354) i ejh Albani u Zbirci vjerodostojnih hadisa (4/530/1905) za lanac prenosilaca je rekao da je dejjid po uvjetima imama Muslima.

 

A od Usame b. erika, radijallahu anh, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: U ?urukotu je lijek od svake bolesti, izuzev smrti.

Ovaj hadis zabiljeio je Taberani u Mu'demu Kebiru pod brojem 491 a ejh Albani lanac prenosilaca je ocijenio vjerodostojnim u Zbirci vjerodostojnih hadisa (4/432/1819).

 

Pored ovog hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o ?urukotu koliko mi je poznato i do ?ega sam doao nakon dugog istraivanja - nema vie vjerodostojnih hadisa koji govore o ?urukotu.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA

  • Poštuj sebe Piše: Mr. Haris Hećimović  U prepunom Mekanskom haremu, tavafeći oko časne Kabe, pritom vodeći grupu bosanskih hadžija, poguran velikom masom ljudi iza sebe,...
  • O donošenju radosne vijesti (2. dio)
      Ibn Šumas prenosi: “Došli smo kod Amra b. El-Āsa, radijallahu anhu, kada je bio na samrtnoj postelji. Dugo je plakao, pa je okrenuo svoje...
  • Vrijednost posta šest dana mjeseca ševala
    Od Ebu Ejjuba el-Ensarija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko isposti ramazan, a potom ga (posteći) poprati...