Četvrtak, JULY 25, 2024
tekstovi_logo

Sijela gibeta


ogovaranjeDananja sijela dobrog dijela muslimana ispunjena su gibetom-ogovaranjem drugih ljudi i pored toga to je takvo djelo Uzvieni Allah osudio i zabranio rekavi:

{ ???? ???????? ?????????? ??????? ????????? ?????????? ???? ???????? ?????? ??????? ??????? ??????????????? }

(O vjernici) ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, a vama je to odvratno.[1]

Ibnu Kesir, rahimehullahu teala, u tuma?enju ovih rije?i kae: U ovom ajetu spominje se najve?i ukor i najve?a pogrda gibeta kada Allah gibet poistovje?uje sa jedenjem mesa umrlog ?ovjeka pa kae: Zar neko od vas voli da jede meso svoga umrlog brata?! Vi to prezirete! Tj. kao to to prezirete svojom duom i naravi, to vam je ogavno; onda to prezirite i zbog erijata jer ga i erijat prezire, a doista je kazna za gibet tea od ovoga.[2]

Plemeniti brate muslimanu, Svevinji Allah ?ovjeka koji ogovara svoju bra?u muslimane prikazao ga je u najgorem liku, poistovijetio ga je s onim koji jede meso svoga umrlog brata, a dovoljno je prezira i ogavnosti da ?ovjek sjede pored umrlog brata svoga, odsijeca komade njegovog tijela i jede!

ta je to gibet?

Od Ebu Hurejre, radijallahu anh, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Da spomene svoga brata po onome to on ne voli. Neko je upitao: Allahov poslani?e, a ta ako doista bude pri mome bratu ono to spominjem o njemu?! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio: Ako bude pri njemu ono to ti spominje, onda si ga ogovorio, do?im, ako ne bude toga pri njemu, tada si ga potvorio.[3]

Propis gibeta

Ogovaranje je runa osobina i ne ?ini ga osim slaba dua. Ogovaranje je strogo zabranjeno. Naprotiv, to je jedan od velikih grijeha.

 Imam El-Kurtubi, rahimehullahu teala, rekao je: Nema razilaenja me?u islamskim u?enjacima po pitanju toga da je ogovaranje jedan od velikih grijeha i da se onaj koji ogovara druge treba iskreno za svoje ogovaranje pokajati Svevinjem Allahu![4]

Razmislimo, brate muslimanu, o rije?ima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, na Oprosnom haddu, kako nam ih prenosi Abdurrahman b. Ebi Bekrete od svoga oca. On spominje da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Doista su vaa krv, va imetak i vaa ?ast me?u vama sveti (zabranjeni, nepovredivi) kao to je (zabranjen, nepovrediv) svet ovaj dan u ovome mjesecu u ovoj vaoj zemlji![5]

Onaj koji razmisli o ovome hadisu uvidjet ?e da je ogovaranje strogo zabranjeno, jer se njime naruava ?ast muslimana a ona je sveta upravo kao to je svet Kurban bajram, tj. kao to se ne smije naruavati Kurban bajram u mjesecu zul-hiddetu u Mekkanskom haremu.

Razmislimo zajedno i o ovim Vjerovjesnikovim, sallallahu alejhi ve sellem, rije?ima: Kada sam bio uzdignut na Miradu, proao sam pored ljudi s bakrenim noktima koji su njima grebali svoja lica i svoje grudi! Upitao sam: Dibrile, ko su ovi ljudi? Rekao mi je: To su oni koji su jeli ljudsko meso i naruavali njihovu ?ast![6] Onaj koji se brine o sebi, neka razmisli o ovome hadisu. Neka zna da ?e oni koji su ogovarali druge svoja prsa i svoja lica grebati bakrenim noktima koji nadmauju uveliko nokte i kande divljih zvijeri, upravo kako bi iskusili kaznu shodno svojim prljavim djelima.

[1] Prijevod zna?enja El-Hudurat (12).

[2] Tefsir Ibnu Kesir (1750).

[3] Muslim (2589) u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anh.

[4] Tefsir Kurtubi (16/337).

[5] Buharija: 1/26 (67), Muslim: 5/108 (1679) (30).Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...