Petak, Svibanj 24, 2024
tekstovi_logo


Biser-ogrlicaNavodi Ibn-Redeb u biografiji kadije Ebu-Bekra El-Ensarija El-Bezzaza da je rekao: Stanovao sam u blizini Mekke, Allah je sa?uvao. Jednog dana me je spopala nesnosna glad. Nisam imao nita ?ime bih je odagnao. Izaao sam da traim hranu, ali bez uspjeha. Umjesto toga prona?oh svilenu kesu zavezanu svilenom vrpcom. Donio sam je ku?i. Kada sam je odvezao naao sam ogrlicu od bisera kakvu do tada nisam nikada vidio. Vratio sam sve kako je i bilo, te izaao da traim hranu.

Utom ugledah starijeg ?ovjeka kako doziva: Onaj ko prona?e zaveljaj koji izgleda tako i tako dobi?e pet stotina zlatnih dinara!

Rekoh sam sebi: Ja sam gladan i potreban. Da?u mu zaveljaj i uzeti te dinare kako bi se okoristio njima. Pozvah tog ?ovjeka svojoj ku?i. Upitah ga o tome kako zaveljaj izgleda? Kako biseri? Koliko ih ima? Kakva je vrpca kojom je vezana kesa? Sve se podudaralo. Izvadio sam zaveljaj i predao mu ga, a on mi dade pet stotina dinara kao obe?anu nagradu. Rekoh mu da je moja obaveza da mu vratim zaveljaj bez da ita od toga uzimam. Re?e mi da moram da uzmem i bio je u tome uporan. I pored toga to nikada nisam bio potrebniji tog novca ja mu rekoh: Tako mi Onoga osim kojeg drugog boga nema, ne?u da uzimam nagradu ni od koga drugog sem od Allaha. Nisam prihvatio novac, a starac je izaao i ostavio me.

Nakon to su zavrili hadski obredi vratio se u svoju zamlju. Nedugo poslije sam izaao iz Mekke zaplovivi morem. Zahvati me oluja i na?oh se usred ogromnih i jezovitih valova. Polomi se la?a, potopie se ljudi i njihovi imetci. Allah me ostavi u ivotu na komadu polomljene la?e kojega su zapljuskuju?i talasi nosili po moru sad lijevo sad desno u meni nepoznatom pravcu, sve dok me ne izbacie na ostrvo. Na njemu je ivio nepismen narod. Sjeo sam u njihovu damiju i po?eo da u?im Kuran. Kada me spazie dematlije, opkolie me i na ostrvu ne ostade niko a da mi ne re?e: Podu?i me Kuranu! Podu?io sam ih i od toga se dosta okoristih. Zatim u toj damiji ugledah pocjepan Mushaf. Uzeo sam njegove listove da u?im iz njih.

Upitali su me da li znam da piem. Rekoh da znam, pa od mene zatraie da ih podu?im rukopisu. Nakon to sam pristao, doveli su mi svoje dje?ake i mladi?e, pa sam ih podu?avao i od toga stekao veliko dobro. Svidio sam se stanovnicima otoka i u namjeri da me nagovore da ostanem sa njima na ostrvu rekoe: Kod nas ima jedna djevojka, jetim, a ima i od dunjaluka neto, pa elimo da je udamo za tebe i da ostane da ivi sa nama na ovom ostrvu.

U po?etku sam odbijao, ali su bili uporni sve dok nisam pristao. Mladu su pripremili za mene i njena rodbina ju je dovela. Sjedila je sa njima, a ja sam na njenom vratu ugledao istu onu ogrlicu koju sam pronaao u Mekki. Zaprepastio sam se i o?i nisam mogao da sklonim sa nje. Mladina rodbina mi to prebaci: Slomio si srce ovoj sirotici. Ne gleda u nju ve? samo u njenu ogrlicu. A ja im na to odgovorih: Uistinu, ova ogrlica ima svoju pri?u.

Zatraie da im je ispri?am, pa kada zavrih po?ee da uzvikuju: Allah je najve?i! Hvala Allahu! Slava Njemu pripada! Njihovi povici su dopirali do svih dijelova ostrva. Subhanellah, ta vam je? ja ih zapitah. Rekoe mi da je starac koji je od mene uzeo ogrlicu u Mekki otac od ove djevojke. Nakon to se vratio sa hada, ?esto bi ponavljao da nije vidio na Zemlji muslimana kao to je onaj koji mu je u Mekki vratio ogrlicu i Allaha je molio da ga sastavi sa njim kako bi ga oenio svojom k?erkom. Umro je ali je Allah ispunio njegovu molbu da mu se k?erka uda za ?ovjeka koji mu je vratio ogrlicu, to jest za mene.

Sa njom sam bio jedan period i bila je odli?na ena. Rodila mi je dvoje djece. Zatim je umrla, pa neka je na nju Allahova milost. Slavnu ogrlicu smo naslijedili mojih dvoje djece i ja. Zatim su mi djeca pomrla jedno iza drugog, pa sam je naslijedio od njih.

Prodao sam ogrlicu za sto hiljada dinara i evo, nakon podueg vremena, ovo su ostaci od imetka koji sam dobio od te ogrlice.

Neka se Allah smiluje svima. Onaj ko ostavi neto radi Allaha, On mu to nadoknadi sa boljim. a onome koji se Allaha boji, On ?e izlaz na?i. (Et-Talak, 2)

a onome ko se Allaha boji, On ?e sve to mu treba u?initi dostupnim. (Et-Talak, 4).

Iz knjige: Vrtovi pokajnika, autor: Fehd A. El-Humejd

(akos.ba-n-um.com)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ljudi koji u propast hrle
    Piše: Mr. Osman Smajlović Zaslužiti ljubav i zadovoljstvo Milostivog Allaha i spasiti se Njegove kazne i srdžbe želja je svakog iskrenog vjernika. Svemilosni Allah u...
  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...