Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


srce_od_vode_na_dlanu_540?  Bekr b. Maiz rekao je: ''Rebi'a nije vi?en da klanja dobrovoljni namaz u mesdidu, osim jednom.''

?  Prenosi se da bi Rebi'a, kada bi u?io iz mushafa a neko bi mu doao, prestao sa u?enjem i pokrio bi mushaf svojom odje?om.

?  Prenosi Ebu Hamza es-Sumali da bi Alija b. Husejn po no?noj tami na le?ima nosio vre?u sa hljebom i udjeljivao je potrebnima govore?i: ''Tajna sadaka gasi srdbu Gospodara Uzvienog.'' (Ova predaja se prenosi i od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mnotvom puteva. Me?utim, u svakom od njih ima slabosti. ejh Albani je zbog mnotva puteva ovu predaju ocijenio ispravnom. Es-Silsiletu es-Sahiha, br. 1908)

?  Rekao je Amr b. Sabit: ''Kada su Aliju b. Husejna kupali nakon to je preselio, vidjeli su na njegovim le?ima crnilo, te upitae od ?ega je to, pa im rekoe: 'Nosio bi po no?noj tami vre?u sa hljebom koji bi dijelio siromasima.'''

?  Prenosi Ebu Ejjub da mu je Ebu Malik jednog dana rekao: ''Koliko je onih koji misle da su u?inili dovoljno dobra, i da su svoje stanje popravili, i da su svoja nastojanja ispravno usmjerili, i da su svoja djela iskreno u?inili, a na Sudnjem danu ?e vidjeti da od toga nita nisu imali.''

?  Spominje Dafer b. Berkan da je ?uo o vrijednosti i iskrenosti Junusa b. Ubejda, pa mu je tim povodom napisao pismo u kojem je od Junusa traio da mu napie neto o sebi. Junus mu je tim povodom napisao pismo sljede?eg sadraja: ''Stiglo mi je tvoje pismo u kojem trai da ti napiem neto o sebi. Preispitao sam svoju duu tako to sam pogledao da li eli drugima ono to eli i sebi, i da li prezire drugima ono to prezire sebi, te sam vidio da je moja dua od toga veoma daleko. Potom sam probao da ne spominjem druge osim po dobru, pa sam vidio da je post u najtoplijem danu laki mojoj dui od nespominjanja drugih. To je moje stanje.

?  Prenosi Dubejr b. Nufejr da je ?uo kako Ebu Derda' na kraju namaza na teehhudu trai uto?ite od licemjerstva, pa ga je Dubejr upitao o tome, te je Ebu Derda' rekao: ''Tako mi Allaha! Zaista ?ovjek u jednom trenutku moe da promijeni svoje ubje?enje te da ostavi vjerovanje.

?  Spominje Musa b. Mualla da mu je Huzejfe, radijallahu anhu, rekao: ''O Musa, postoje tri stvari kojima ako se okiti, ne?e te zaobi?i dobro koje do?e sa nebesa: da tvoja djela budu samo radi Allaha, da eli ljudima ono to eli sebi i da tvoja opskrba bude halal (tj. da je ste?ena na erijatski dozvoljen na?in).

?  Doao je neki ?ovjek Muhammedu b. Vasi'u da mu se poali na ljude, te mu re?e: ''Vidim srca koja se ne boje, i o?i koje ne suze, i kou koja 

se ne jei. Na to mu Muhammed b. Vasi'a re?e: ''Rije?i koje izlazi iz srca doista dolaze do srca.

?  Rekao je Hiam ed-Destuvai: ''Tako mi Allaha, ne mogu kategori?ki tvrditi da sam jedan dan traio znanje samo zbog Allaha.

?  Spominje se da je jedan mladi? dolazio kod Abdullaha b. Mubareka da ga slui te je pri tome u?io hadise. Potom je Ibn Mubarek otputovao iz grada i kada se vratio, nije naao tog mladi?a. Pitao je za njega i obavijestili su ga da je uhapen i da je u zatvoru zbog duga koji je imao. Ibn Mubarek je upitao za iznos njegovog duga i rekli su mu da iznosi deset hiljada dirhema. Tada je Abdullah b. Mubarek otiao nave?er kod ?ovjeka kojem je ovaj mladi? bio duan i vratio mu ?itav dug, uz njegovo obe?anje da mladi?a sutra pusti iz zatvora, te da nikome ne kae ko je vratio dug. Kada je nakon toga Abdullah b. Mubarek sreo mladi?a, upitao ga je ko mu je vratio dug. Ovaj re?e da samo zna da je doao neki ?ovjek koji je za njega vratio dug. Kada je Abdullah b. Mubarek preselio, ?ovjek kojem je vratio dug obavijestio je ostale kako je mladi?ev dug vratio Ibn Mubarek.

?  Rekao je Sufjan b. Ujejne: ''Ako se tajna djela podudare sa javnim, to je pravednost, a ako su tajna djela bolja od javnih, to je uspjeh, a ako su javna djela bolja od tajnih, to je nepravda.

?  Upitan je Hamdun b. Ahmed: ''Zato je govor naih prethodnika bio korisniji?, a on je rekao: ''Zato to su oni govorili zbog ponosa islama, uspjeha dua i zadovoljstva Milostivog, a mi danas govorimo zbog svog ponosa, stjecanja dunjaluka i zadovoljstva ljudi.

Iz djela: Ejne nahnu min ahlaki-s-selef, autora ejha Abdul-Aziza b. Nasira el-DelilaAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...