Petak, AUGUST 19, 2022
pitanja


Pinokio

Pitanje: Es-selamu alejkum! Da li je dozvoljeno malom djetetu pri?ati, recimo pred spavanje, izmiljene pri?e ili neke dogaaje koji se uop?e nisu dogodili, s ciljem smirivanja djeteta? Zna?i, te pri?e su la, izmiljene.
Da vas Plemeniti Gospodar nagradi na trudu!


 
Odgovor: Ve alejkumu-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!
Ukoliko pri?anje tih pri?a po?injemo formulacijom bilo jednom ili bio jedan i sl., u smislu matanja ili glume, onda, ako Bog da, nema zapreke za pri?anje takvih pri?a i ne smatra se lai. Ovako je na sli?no pitanje odgovorio uvaeni ejh Ibn Usejmin, Allah mu se smilovao. Meutim, smatram da je bitno ukazati na to da pri?e ostavljaju veliki trag na dijete, to zna?i da bi roditelj morao voditi ra?una da takve pri?e budu korisne za samo dijete. Mi, hvala Allahu, u Kuranu i sunnetu imamo mnogo pri?a koje se mogu djeci pri?ati na jedan pojednostavljen na?in, a da u isto vrijeme te pri?e i kazivanja imaju odgojni karakter. Tako npr. imamo kazivanje o Musau i faraonu, kazivanje o vlasnicima rovova koje je spomenuto u suri El-Burud, kazivanje o Junusu i kitu, kazivanje o Jusufu, a.s., kazivanja iz sire, ivota ashaba Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i sl. Naravno, kao to smo ve? kazali, te pri?e i kazivanja trebaju se prilagoditi uzrastu djeteta. U takvom slu?aju roditelj ?e imati veliku nagradu, a dijete ?e od malih nogu biti odgajano na istinskim vrijednostima i temeljima ove uzviene vjere, a Allah najbolje zna.
 
Odgovorio: Hfz. Devad ef. GoloAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA