Petak, AUGUST 19, 2022
pitanja

Jesam li obavezan odazvati se na svadbeno veselje ili na akiku?


svadbasirokaPitanje: Kada budem pozvan na svadbeno veselje ili na akiku, da li sam obavezan odazvati se ili je to samo pohvalno? Allah vam podario svako dobro! Odgovor: Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, neka su salati i selami na Allahovog miljenika i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i vrle ashabe. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kae: ''?uo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: 'Musliman je prema muslimanu duan pet stvari: odgovoriti na selam, obi?i bolesnog, ispratiti denazu, odazvati se na pozivu i kada kihne, za njega doviti! (Re?i: Jerhamukellah Allah ti se smilovao!).' (Biljee El-Buhari, br. 1240, i Muslim, br. 2162) Ovaj hadis je jedna od predaja koja ukazuje na vanost odaziva kada musliman pozove svog brata muslimana na u?e?e u njegovoj radosti. Uzvieni Allah je kazao: "Vjernici su samo bra?a" (prijevod zna?enja El-Hudurat, 10), a jedno od velikih zna?enja bratstva jeste dijeliti tugu i radost sa svojim bratom. Da bismo znali kada smo obavezni odazvati se na poziv, kada nam je to pohvalno, a kada zabranjeno, nuno je ukazati na detalje koje u?enjaci isti?u govore?i o ovom pitanju. Poziv na u?e?e u gozbi, veselju i nekoj prigodi u?enjaci su podijelili na dvije vrste.

Prva vrsta je poziv na svadbenu proslavu. Kada budemo pozvani na ovakvu prigodu, po miljenju izrazite ve?ine u?enjaka, duni smo odazvati se, jer odaziv na ovakav poziv je vjerska obaveza. Iz obaveze se izuzima stanje kada, prema erijatskim normama, postoji validan razlog za izostanak, kao to ?e kasnije biti pojanjeno. Od dokaza ove obaveze je predaja Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojoj navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najzlobnija hrana je hrana na gozbama na koje se pozivaju bogati, a izostavljaju siromani! Onaj ko se ne odazove na poziv, neposluan je Allahu i Njegovom Poslaniku!" (El-Buhari, br. 5177, i Muslim, br. 1432)

Druga vrsta poziva je poziv upu?en u povodu neke druge prigode, osim svadbenog veselja. Izrazita ve?ina u?enjaka smatra da je odaziv na takve pozive pohvalan, ali nije obavezan. S ovim se nisu sloili samo pojedinci iz afijskog i zahirijskog mezheba, koji su stanovita da je i ova vrsta odaziva vadib. (El-Usejmin, El-Mevsuatul-kuvejtije, 20/337, i El-Kavlul-mufid, 2/351) Srednje i najprihvatljivije miljenje jeste da je odaziv u ovom slu?aj pritvr?eno pohvalan.

Da bi odaziv na upu?eni poziv bio obavezan ili pohvalan neophodno je da se ispune odre?eni uvjeti, koji ako izostanu prestaje obaveza ili pohvalnost, ?ak tavie nekada je odaziv i haram. Najbitniji uvjeti koji se trebaju ispuniti su sljede?i:

?  Da proslava ne bude ispunjena haramima i erijatom nedozvoljenim djelima, poput konzumiranja alkohola. U tom slu?aju, ako je pozvani u stanju sprije?iti ?injenje harama, duan je odazvati se, zbog dvije stvari: odaziva na poziv i spre?avanja ?injenja grijeha. A ako nije u stanju sprije?iti ?injenje haram djela, nije mu dozvoljeno prisustvovati na takvom mjestu niti se odazvati tom pozivu.

?  Da poziv bude upu?en od osobe koju nije obavezno ili pohvalno izbjegavati. Naprimjer, kada se radi o osobi koja javno ?ini grijehe, novotarije i sl., a njenim izbjegavanjem o?ekuje se da ?e se pro?i grijeha ili novotarije koju ?ini, u tom slu?aju ne?e se odazvati na poziv.

?  Da poziv do?e od muslimana, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Musliman je prema muslimanu duan pet stvari..." Kada poziv do?e od nemuslimana, dozvoljeno je odazvati se s nijjetom da've, ili ako se radi o komiji ili rodbini.

?  Da hrana na gozbi bude halal.

?  Da odaziv ne uzrokuje ostavljanje ve?e obaveze i drugog prioriteta.

?  Da odaziv ne uzrokuje tetu osobi koja se odaziva, kao naprimjer da iziskuje putovanje, ili naputanje porodice koja je za njim u potrebi i sl.

?  Da poziv bude izravno upu?en doti?noj osobi, te ako se radi o op?em, javnom pozivu, odaziv nije obavezan, kao naprimjer, da doma?in svim prisutnim na odre?enom skupu uputi op?i zajedni?ki poziv, svaki pojedinac iz pozvane skupine nije obavezan odazvati se.

?  Ukoliko pozvani trai dozvolu od poziva?a da ne prisustvuje i to mu ovaj prihvati, nije obavezan odazvati se, jer to je njegovo pravo kojeg se moe odre?i.

(Pogledati: El-Usejmin, El-Mevsuatul-kuvejtije, 20/334, i El-Kavlul-mufid, 2/351)

Rezimiraju?i sve prethodno, moemo ukratko re?i da je odazvati se, kada nas brat musliman pozove, jako pohvalno, a ako se radi o svadbenom veselju, onda je to obavezno. Ukoliko izostane neki od spomenutih uvjeta, odaziv prestaje biti obavezan ili pohvalan, a ponekad biva i zabranjen. Uzvieni Allah najbolje zna.

Odgovorio: Mr. Hakija Kanuri?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA