Utorak, JUNE 18, 2024
tekstovi_logo

Ja?anje imana u?enjem Kur'ana


KURAN_3Pripremio: Nazif Subai?

Lije?enje imana se postie razmiljanjem i pokuavanjem da se razumiju zna?enja ?asnog Kurana, kojeg je Allah spustio za Svoje robove kako bi objasnio sve stvari i kao svjetlo koje On daje kome ho?e od Svojih robova.

Zaista, Kuran sadri pravi lijek za sve bolesti srca, kao to je Allah rekao: Mi objavljujemo u Kuranu ono to je lijek i milost vjernicima. (Prijevod zna?enja El-Isra, 82.)

Kuran sadri islamski monoteizam; Allahova obe?anja, upozorenja i nare?enja, pri?e prolih naroda i propise najljepeg vladanja i ponaanja. Ove razli?ite kuranske teme imaju razli?ite efekte na srce. Neke sure u Kuranu vie uplae od drugih. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Hud (sura 11.) i njene sestre (sure El-Waqia, El-Murselat, En-Nebe i Et-Tekwir) su me osijedile prije vremena. Hud i njene sestre su osijedile Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zbog onoga to one govore o imanu. Ove sure, kao i ostatak Kurana su ostavile utisak na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegove ashabe onako kako je nare?eno u Kuranu: Ti idi Pravim putem, kao to ti je nare?eno, i nek tako postupe i vjernici koji su uz tebe. (Prijevod zna?enja Hud, 112.)

Ashabi su tako?er bili duboko pogo?eni emocijama kada bi u?ili Kuran. Ebu Bekr, radijallahu anhu, na primjer, koji je bio ?ovjek mehka srca, bi plakao dok bi u?io Kuran kada bi predvodio muslimane u namazu.

Jednom prilikom se Omer, radijallahu anhu, razbolio zbog u?enja ajeta: Kazna Gospodara tvoga ?e se sigurno desiti, i nita je ne?e sprije?iti!

Drugom prilikom Omer, radijallahu anhu, je plakao dok  je u?io ajet: Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim. (Prijevod zna?enja Jusuf, 86.) i to su jasno ?uli oni koji su stajali iza njega.

Dalje, Osman ibn Afan, radijallahu anhu, je rekao: Da su naa srca ?ista nikada se ne bi zasitila u?enja Kurana.

Iz kasnijih generacija Ejub je rekao: ?uo sam Sada ibn Dubejra, radijallahu anhu, da u?i ajet: I bojte se Dana kada ?ete se svi Allahu vratiti. Ponovio ga je vie od dvadeset puta. Ovo je posljednji ajet koji je objavljen Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i zavrava rije?ima: kada ?e se svakome ono to je zasluio isplatiti nikome krivo ne?e u?injeno biti. (Prijevod zna?enja El-Beqare, 281.)

Tako?er, Ibrahim ibn Bear je rekao: 'A da ti je vidjeti kako ?e, kad pred vatrom budu zadrani, re?i: Da nam je da povra?eni budemo. (Prijevod zna?enja El-Enam, 27.) je bio ajet kojeg je Ali ibn Fuzejl u?io na samrti. Bio sam me?u onima koji su mu klanjali denazu, Allah mu se smilovao. tavie, kada bi nai dobri prethodnici prou?ili ajet sa seddom (sedde-i tilavet), tretirali su ovaj slu?aj druga?ije od ostalih ljudi. ?ovjek je jednom prou?io: I padaju licem na tle pla?u?i, i On im uve?ava strahopotovanje. (Prijevod zna?enja El-Isra, 109.), a onda je pao na seddu. Zatim je sebi rekao: Evo te, ?ini seddu, pa gdje ti je plakanje?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...