Subota, JUNE 25, 2022
pitanja

Da li dijaliza kvari post


dijaliza-slaba-slikaDijaliza je proces koji se koristi da se zamijeni funkcija bubrega kod njihovog zatajenja. Naj?e?a u primjeni je tzv. hemodijaliza kojom se vri filtriranje krvi bolesnika sa zakazanim bubrezima tako da se krv pumpa i provodi kroz poseban ure?aj u kojem se odstranjuju otpadni produkti, kao to su kalijum i urea, a odstranjuje se i voda iz krvi.

Pri tome se u krv dodaju odre?ene tvari s ciljem ja?anja krvi i organizma. Zbog dodatka tih tvari skupina modernih u?enjaka miljenja je da dijaliza kvari post, jer se putem dijalize, pored ?i?enja, u krv unose hranjive tvari. S druge strane dijaliza se moe usporediti s va?enjem krvi putem hidame koja kvari post ako slabi posta?a. Enes ibn Malik, radijallahu anhu, upitan je da li su ashabi prezirali hidamu prilikom posta, pa je odgovorio: "Ne, osim zbog slabosti!" (Buharija, br. 1940)

Zbog toga mnogi u?enjaci smatraju da izlazak krvi hidamom kvari post jer slabi posta?a, a dijaliza je isto tako naporna i iscrpljiva za organizam. Prema tome, ako posta? dijalizira krv, prekinut ?e post, a proputene dane ?e kasnije napostiti. Ako nije u mogu?nosti i nema izgleda da ?e kasnije mo?i napostiti proputeni post, za svaki dan proputenog posta nahranit ?e po jednog siromaha.
Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA