Ponedjeljak, Svibanj 29, 2023
pitanja


inhalator_onlOsobe oboljele od astme koriste sprej koji im olakava disanje. Taj sprej sastavljen je od vode, kisika i ljekovitih sastojaka. Nakon dubokog udisaja sprej se uprica u usta te sastav spreja u svom najve?em dijelu odlazi u disajne organe, prolazi kroz usta, grlo i dunik i dolazi do plu?a. Mali dio udahnutog spreja ostaje na stijeni grla i postoji mogu?nost da jedan dio te skupljene tvari na grlu bude progutan i tako zavri u elucu. Dakle, mali neznatni dio spreja ostaje na grlu i mali dio od tog dijela zavri u elucu. Da li upotreba tog spreja kvari post ili ne? U?enjaci o tome imaju dva suprotna miljenja. Ve?ina u?enjaka stanovita je da upotreba spreja za lake disanje ne kvari post, a na to upu?uje sljede?e:

Post je, u pravilu, ispravan i ne kaemo za neto da je anuliralo post osim ako to pouzdano znamo. Upotrebom spreja za lake disanje postoji mogu?nost da dio ubrizgane tvari zavri u elucu, ali pouzdano to ne moemo tvrditi. Stoga kaemo da je post ispravan sve dok se pouzdano ili prevladavaju?im miljenjem ne potvrdi da je dio te materije dospio u eludac. Prema tvrdnjama medicinara, mogu?nost da mali dio te materije si?e u eludac postoji, ali je to samo mogu?nost i ne mora se desiti. Pored toga, ako mala koli?ina te tvari i zavri u elucu, ne?e pokvariti post, jer je to neznatna koli?ina, koja se tolerira i prata analogno dvjema stvarima:

Prva: Ispiranje usta i nosa. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisuju?i uzimanje abdesta, rekao je: "Pretjeruj prilikom ispiranja nosa, osim kada posti." (Ebu Davud, br. 142, Tirmizi, br. 788 i drugi, hadis je sahih) Dakle, posta?u je dozvoljeno ispirati usta i nos, ali je zabranjeno da u tome pretjeruje iz bojazni da se ne napije, a vlanost koja nakon pranja ostane u ustima ne kvari post. Kada posta? ispere usta vodom, u njegovu utrobu dospije ve?a koli?ina vlage nego kada upotrijebi sprej. Koli?ina vlage nastala upotrebom spreja, ako dospije do eluca, izuzetno je mala jer sprej zapremine 10 ml dovoljan je za dvije stotine upricaja, to zna?i da se kroz dvadeset upricaja potroi svega jedan ml spreja. Dodamo li tome ?injenicu da najve?i dio spreja odlazi u disajne organe, a na grlu se zaustavi samo mali dio, moemo pouzdano znati da je koli?ina vlage koja moe do?i do eluca upotrebom spreja neusporedivo manja od koli?ine koja moe do?i do eluca ispiranjem usta. Medicinari tvrde da, ako bi ?ovjek ispirao usta teku?inom koja se moe pratiti rendgenskim zrakama, nakon kratkog vremena naao bi se trag te teku?ine u elucu. Pored toga ispiranje usta ne kvari post. Analogno tome, upotreba spreja, koja uzrokuje daleko manju vlanost u ustima, ne?e pokvariti post.

Druga: Upotreba misvaka. Amir ibn Rebia, radijallahu anhu, kae: "Vidio sam Allahovog Poslanika nebrojeno puta kako koristi misvak za vrijeme posta." (Buharija mualekan-bez seneda, predaja je slaba, a posta?u je dozvoljeno koristiti misvak, po ispravnijem miljenju u?enjaka, zbog drugih argumenata koji na to ukazuju.) Prilikom ?i?enja zuba misvakom lu?e se odre?ene teku?ine, koje vlae usta i mogu zavriti u elucu. Pored toga upotreba misvaka ne kvari post i analogno tome post ne?e biti pokvaren upotrebom spreja za lake disanje, koji uzrokuje manju vlanost u ustima od misvaka.

U?enjaci koji su stanovita da sprej za lake disanje kvari post, svoje miljenje baziraju na tome da upotrebom spreja dio vlage do?e do eluca, a ulazak teku?ine u eludac kvari post, jer je to vid pi?a koje je postom zabranjeno. Pobornici prvog miljenja odgovaraju na ovaj dokaz time da dolazak vlage u eludac nije kategori?ki siguran, a ako pretpostavimo da zaista do?e, to je izuzetno mala koli?ina koja se prata i tolerira, analogno vlazi koja dospijeva u eludac prilikom ispiranja usta i upotrebom misvaka. Prema tome, upotreba spreja za lake disanje ne kvari post, me?utim, pohvalno je iza?i iz kruga razilaenja uzimanjem obuhvatnijeg miljenja, pa ako bolesnik nije u potrebi, ne?e koristiti sprej, a ako je u potrebi, koristit ?e ga i post mu je, inallah, ispravan.

Ako bolesnik uzima inhalaciju upotrebom posebnog aparata, koji pomo?u kisika pretvara teku?inu pomijeanu s lijekovima u paru, koju bolesnik udie putem posebne maske ili cjev?ice, u tom slu?aju dolazak kapljica teku?ine u eludac je gotovo siguran i bolesnik to ne moe sprije?iti. Ako bolesnik koristi ovakvu inhalaciju za vrijeme posta, prekinut ?e post i taj dan kasnije napostiti. (El-Munedid, Fetava islam sualun ve devab, br. 78459)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA