Subota, JUNE 03, 2023
pitanja

Da li kvare post kapi za o?i,nos,uho


kapiKapi za nos

Nosni otvor spojen je sa grlom i mogu?e je da putem nosa teku?ina dospije do eluca, zato je potrebno pojasniti da li stavljanje kapi u nos kvari post ili ne.

Ve?ina savremenih u?enjaka je stanovita da stavljanje kapi u nos kvari post, jer teku?ina koja se stavi u nos prolazi do grla i zatim do eluca. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Pretjeruj prilikom ispiranja nosa osim kada posti", a stavljanjem kapi, teku?ina prodire u nos dublje nego prilikom ispiranja nosa, i to je poput pretjerivanja u ispiranju, naro?ito ako se ukapa ve?a koli?ina kapi.

Drugo miljenje, koje je podrala skupina savremenih u?enjaka, jeste da stavljanje kapi u nos ne kvari post, jer najve?i dio kapi odlazi u disajni sistem i nosne depove, a koli?ina koja stigne do grla i eventualno do eluca je vrlo mala i tolerira se, analogno maloj koli?ini teku?ine koja stigne do eluca ispiranjem usta. Ovo miljenje odabrao je Islamski pravni kolegij uz uvjet da posta? ne proguta teku?inu koja do?e do grla nakon stavljanja kapi, a ako je proguta, post mu je pokvaren.

Kapi za uho

Uho nije povezano sa grlom i teku?ina koja se stavi u njega ne dopire do grla, osim u slu?aju da une opne budu ote?ene i probijene. Prema tome, stavljanje kapi u uho ne kvari post, jer to nije vid hrane ili pi?a i ne dopire do grla i eluca. Ako su pak une opne ote?ene i probijene, onda postoji mogu?nost da kapi do?u do grla, me?utim, teku?ina koja bi eventualno prolaskom kroz une opne dospjela do grla je vrlo mala i neznata tako da se ona tolerira i ne?e pokvariti post.

Kapi za o?i

Oko je putem nosa spojeno sa grlom i stavljanjem kapi u oko postoji mogu?nost da do?u do grla. Da li time posta? kvari post ili ne, savremeni u?enjaci imaju razli?ite poglede. Dio u?enjaka miljenja je da ?e stavljanje kapi u o?i pokvariti post, me?utim ve?ina u?enjaka je stanovita da to ne?e pokvariti post, jer teku?ina koja bi eventualno stigla do grla je vrlo neznatna i nije ve?a od teku?ine koja ostaje na grlu prilikom ispiranja usta. Me?u stru?njacima medicine postoji miljenje da je nemogu?e da kapi stavljene u o?i do?u do grla, a osje?aj gor?ine koji ?ovjek osjeti u grlu nije posljedica dolaska kapi, nego je to reakcija centra za okus nakon to je tijelo upilo stavljene kapi.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA