Nedjelja, APRIL 21, 2024
ramazanski_savjeti


ramazanski_daniPitanje: Kako i kada da ena ispravno naposti proputene dane ramazana?

Odgovor: U pogledu napatanja dana koje ena nije uspjela da posti u mjesecu ramazanu, treba znati sljede?e: 1. ena traba da zapamti ili da zapie ta?an broj dana koje nije napostila kako bi isti broj dan mogla napostiti. Kazao je Uzvieni Allah: ''U mjesecu ramazanu po?elo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod ku?e, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi (pa ne posti), neka isti broj dana naposti.'' (El-Bekare, 185)

2. Kada ena postane spremna za post, treba da pouri sa napatanjem proputenih dana kako bi na taj na?in to prije zavrila sa obavezom koja je oka?ena o njenom vratu, iako to nije obaveza, ve? moe da to naposti tokom cijele godine.

3. Napatanje proputenih dana ne bi trebalo da se odga?a do sljede?eg ramazana, osim u slu?aju onih ena koje imaju validan erijatski razlog da to u?ine, kao one koje doje svoju djecu dvije godine, a post u tom periodu negativno djeluje na njihovo zdravlje ili na prisustvo mlijeka kojim hrani bebu.

4. Ne postoji erijatska zapreka da dani koji se napataju ne budu jedni za drugima, ve? je doputeno da ena posti (napata) jedan dan, nakon toga pauzira nekoliko dana, a potom ponovo posti, a doputeno je ako to moe podnijeti da uzastopno napata proputene dane. Tako?er, nema zapreke da se napatanje odgodi do perioda kada je dan kra?i ili kada su temperature podnoljivije. erijat ne gleda na duinu dana u kojem ?ovjek nije postio, niti gleda na vremenske uvjete kada ?ovjek nije postio, pa je dopustio da se u danu koji je kra?i i hladni naposti proputeni dan koji je bio dui i topliji. Hvala Allahu na tim olakicama.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Pezi? Elvedin, prof.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...
  • Život i djelo Mehmeda Handžića
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Mehmed Handžić rođen je 16. 12. 1906. godine u Sarajevu, a umro je 29. 7. 1944. godine. Njegov otac Muhammed-aga bavio...
  • Post u mjesecu Ševvalu
    Piše: Mr. Safet Kuduzović Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje...