Četvrtak, Svibanj 23, 2024
kuran

Toplotna odbrana p?ela


pcele3_WModerna nauka otkrila je mnoge zanimljive podatke o svijetu p?ela. Sva ova otkri?a zabiljeena su u mnogobrojnim knjigama. Vjerniku su poznate mnoge ?injenice iz ove oblasti, a samo jedan znak je dovoljan da mu se pove?a vjerovanje u Allahovu veli?inu. Jedna od zanimljivih ?injenica o ivotu p?ela jeste i na?in na koji p?ele brane i ?uvaju konicu od neprijatelja. Osa je vjerovatno naje?i p?elin neprijatelj jer napada konicu kako bi dola do p?elinjeg meda.

Ako se osa priblii konici, p?ele po?inju da se okupljaju oko ose i krue oko nje sve dok je ne opkole sa svih strana. Zbog toga to je osa ve?a od p?ele, za ovaj je zadatak potreban veliki broj p?ela. Na ovaj na?in osa bude opkoljena p?elama koje brane svoj dom i konicu.

P?ele na zapanjuju?i na?in ubiju osu. Nakon to je okrue, p?ele pokre?u svoja krila velikom brzinom i zbog ovog temperatura p?elinog tijela se pove?a na 47 stepeni. Zato ba na ovu temperaturu? Temperatura od 47 stepeni je najve?a temperatura koju p?ela moe da podnosi i da radi pri njoj, a ako tijelo p?ele dostigne temperaturu od 49 stepeni, p?ela umire. Najve?a temperatura koju osa moe da podnese manja je od 45 stepeni.

Zbog toga osa umire zbog temperature koju p?ele postiu pomjeranjem krila. Ovom toplotnom metodom osa biva ubijena, a konica odbranjena.

U?enjaci ovdje postavljaju mnoga pitanja na koja ne nalaze odgovor:

?  Kako p?ela zna da njeno tijelo ne podnosi vie od 47 stepeni pa dostigne ta?no ovu temperaturu?

?  Kako p?ela zna da ?e osa umrijeti kad njena temperatura dostigne 45 stepeni?

?  Ko je p?elu pou?io ovoj metodi za eliminaciju neprijatelja? Ko je taj ko je njoj dao ure?aj za mjerenje temperature? I ko je taj ko ju je obavijestio da ?e umrijeti ako pre?e ovu temperaturu?

?  Zato p?ela titi konicu od opasnosti ose?

Na ova pitanja u?enjaci nisu uspjeli dati odgovor do sad. Ali, Kuran ?asni nam je u jednom ajetu pojasnio na?in na koji p?ela radi ove stvari, a to je postojanje Mudrog koji upravlja i On je taj koji ju je nadahnuo ovim informacijama. Kae Uzvieni: Gospodar tvoj je p?elu nadahnuo: 'Pravi sebi ku?e u brdima i u dubovima i u onome to naprave ljudi, zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, posluno!' Iz utroba njihovih izlazi pi?e razli?itih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmiljaju. (Prijevod zna?enja En-Nahl, 68) U ovim Boijim rije?ima skriva se tajna p?elinih aktivnosti, a ta tajna jeste da je Allah Onaj koji ju je nadahnuo. P?ela to nije nau?ila aktivnim u?enjem nego je to u njenoj prirodi. Ovo ukazuje na preciznost kuranskih rije?i i poziva nas na razmiljanje o Allahovom preciznom stvaranju.

(Abdud-Daim el-Kehil, kaheel7.com)

Takodjer vam prenosimo jedno zanimljivo misljenje australskih nau?nika:

DA P?ELE imaju dosta sposobnosti koje imaju i ljudi, takozvana via bi?a, otkrili su australski znanstvenici, a jedna od najnovijih otkrivenih jest da da p?ele znaju brojati.

"to vie prou?avamo ta bi?a koja imaju mozak veli?ine sjemenke sezama to smo ave za?u?eniji. One s nama, takozvanim viim bi?ima, dijele mnoge sposobnosti", kazao je australskim medijima jedan od istraiva?a sa sveu?ilita Queensland, Mandyam Srinivisan.

On i njegov tim znanstvenika obiljeili su pet mjesta u tunelu te na jedno od njih postavili nektar, prenose australski mediji. P?ele su letjele to?no tamo gdje se hrana nalazila, no zanimljivo je kako su one tamo nastavile letjeti i nakon to je hrana uklonjena. Nakon ?etiri izmijenjene pozicije hrane u tunelu, p?ele se nisu snale u pronalasku pete pa su znanstvenici zaklju?ili da p?ele znaju brojati ali samo do brojke ?etiri.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...