Četvrtak, JUNE 13, 2024
tekstovi_logo

Pla? mladi?a na po?etnom tekbiru


namaz3Imam jedne damije ispri?ao je doga?aj koji se desio u njegovoj damiji: Sjedio sam u damiji izme?u ezana i ikameta u?e?i Allahovu, tebareke ve teala knjigu, kada se iza mene, kod ulaznih vrata, za?ula nekakva buka koja je zbunila sve prisutne, pa smo se okrenuli da vidimo o ?emu se radi. Vidio sam mladi?a koji je stajao kod vrata, a zatim velikom brzinom pao na seddu pred vratima damije, preko obu?e koja je tamo stajala. Pomislio sam da je to neki bolesni mladi? koji je zalutao u damiju. Me?utim, moje ?u?enje je raslo sa svakim njegovim pokretom! Mladi? se podigao sa sedde, laganim koracima uao u damiju, stao na jedno mjesto, a zatim, sa potpunom skrueno?u i bogobojazno?u donio po?etni tekbir te klanjao dva rekata. Po zavretku dva rekata, mladi? je uzeo mushaf i po?eo da u?i Kuran sve do ikameta. Ustali smo, klanjali namaz, a zatim sam pourio prema onom mladi?u da vidim o ?emu se radi. Kada sam mu se pribliio, vidio sam njegovo lice obliveno suzama. Poselamio sam ga i dalje ne znaju?i da li je mladi? pri zdravoj pameti ili nije. Nakon njegovog odgovora, upitao sam ga za zdravlje i stanje, a on je u?tivo odgovorio na moja pitanja.

Zatim sam rekao: Brate moj, vidio sam te ispred damijskih vrata kako si pao na seddu preko obu?e ljudi, je li se neto desilo pa si to uradio? ta je razlog takvog postupka?

Mladi? je rekao: Da, vallahi, dosta toga se desilo!

Upitao sam: ta se desilo?

Kazao je: ?uo sam hadis u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: Ko bude klanjao Allahu ?etrdeset dana u dematu, prispjevi na po?etni tekbir, bit ?e mu upisano da je ?ist (spasen) od dvije stvari: ?ist (spasen) je od Vatre i ?ist (spasen) je od nifaka (licemjerstva). (Tirmizi, poglavlje O posebnosti po?etnog tekbira, br. 241.; ejh Albani kae da je hadis hasen)
Zatim, mladi? nastavi: A, ovaj dananji dan je meni 39. dan otkad nisam propustio po?etni tekbir u dematu! Ali danas me uhvatio neki nemar, te sam zaspao. Probudio sam se a u damijama je ezan ve? bio prou?en. Sko?io sam poput ludog ?ovjeka i po?eo brzo da abdestim, zatim sam uao u auto i po?eo da vozim ka damiji pla?u?i i mole?i Allaha da mi ne uskrati taj veliki hajr koji je obe?ao onima koji ?etrdeset dana budu klanjali u dematu stiu?i na po?etni tekbir! Stigao sam ispred mesdida i nisam ?uo nikakve glasove. Kroz glavu mi je prolazilo to da ?u ljude zate?i na rukuu, na seddi, ili na bilo kojem drugom namaskom pokretu.

Doao sam do vrata, a srce kao da mi je doprlo do grla od urbe, umora i velikog uzbu?enja! Me?utim, vidio sam ljude koji sjede u?e?i Kuran i?ekuju?i ikamet. U tom trenutku niko nije bio sretniji od mene. Nisam se vie kontrolirao, nego sam samo pao Allahu, azze ve delle, na seddu, ba tamo kod obu?e, iz ogromne zahvalnosti to nisam zakasnio na po?etni tekbir.

Potom mladi? re?e: I ti se pita zato pla?em? Pita se zato suze na mome licu? Ja uivam u svakom po?etnom tekbiru! Imam neopisivo prelijep osje?aj u tom trenutku dizanja ruku i izgovaranja Allahu ekber!

Ovaj mladi? je ubije?en u iskrenost rije?i Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem! Ovaj mladi? zna da u njegovom govoru nema trunke lai! On je ubije?en da, ako ispuni ono to je rekao Poslanik, da ?e biti ?ist od nifaka i sa?uvan od Vatre!

Dragi moj brate i sestro, osje?a li ti isto to i ovaj mladi?? Uiva li ti u po?etnom tekbiru namaza u dematu? Jesi li od onih koji klanjaju u dematu? Klanja li uop?e redovno i na vrijeme? Da li si ti ovako ubije?en u ono to su ti kazali Allah i Njegov Poslanik?
Ovo su pitanja na koja ja ne elim tvoj odgovor! Na ova pitanja odgovori sam sebi!

(Minber.ba)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA