Četvrtak, Svibanj 23, 2024
pokajnici_logo

KAKO JE BOGATI AMERIKANAC PRIMIO ISLAM


SEJH_HASANDoao je jedan ejh u ameriku da odri predavanje muslimanima, pa kae kad smo obavili namaz u mesdidu, prije predavanja doao nam je jedan mladi? musliman sa jednim ?ovjekom koji nije klanjao sa nama, pa sam upitao mladi?a muslimana, ko je ovaj ?ovjek, pa mi je odgovorio: "Ovo je jedan amerikanac koji eli da izgovori ehadet, ho?e da primi islam". Onda sa

m ja rekao: "MaaAllah, to je dobro, ali moeli prije toga da nam ispri?a kako je doao do istine." Pa je mladi? musliman po?eo da pri?a:
"Ovo je bogata, ?ovjek koji ima...

...svoje tvrtke, koji ima svoje firme u americi. Ja sam bio kod ovog ?ovjeka u njegovoj ku?i, koja je sva od stakla, ?ija je jedna strana na moru druga na kopnu, a u njoj ima sve to se na dunjaluku moe poeljeti, me?utim on nije bio sre?an. Jednog dana doao je na moje radno mjesto, a ja radim u njegovoj firmi, i zatekao me je da perem noge u toku abdesta, pa me je upitao: "ta to radi, zato pere noge na radnom mjestu?" Pa sam mu rekao da sam se abdestio, da sam oprao ostale dijelove tijela i da su ostale jo noge. "A ta je abdest?" - upitao me je, pa sam odgovorio da je to ?is?enje prije namaza.
"A ta je namaz? -"To je molitva". "Kome?" - upita. "Allahu" odgovorih. "A ko je Allah?"

Onda sam mu govorio o Allahu i islamskim propisima, pa je rekao: "?udno je to, ja te uvijek zateknem sre?nog, kad god do?em ti si zadovoljan i trijezan, nikad nisi pijan. Objasni mi zato je to tako?" - Pa mu odgovorih: "to se ti?e toga da sam uvijek trijezan, Allah subhanehu we te'ala nam je zabranio alkohol, ho?e da budemo svijesni ljudi, da iskoristimo razum za ono za to ga je Allah subhanehu we te'ala stvorio. A to se ti?e da sam sre?an ja ?u ti spomenuti hadis od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi we sellem u kojem kae: "?udna je stvar mumina, njemu je uvijek dobro, ako ga zadesi dobro on zahvaljuje Allahu i dobro mu je, a ako ga zadesi kakav musibet, on se strpi (nadaju?i se Allahovoj nagradi) i opet mu je dobro i nije tako niskim osim sa muminom". Pa me upita: "Bili ja bio sre?an ako bi primio islam, ako bi radio to to ti radi?" - "Bi, tako mi Allaha" - odgovorih mu.

Evo okupao je se i doao je u mesdid da izgovori ehadet. "Kada je po?eo da izgovara ehadet, ljudi su gledali u njega, a on je po?eo da se grca od suza. Plakao je tako da su ljudi doli oko njega da ga tjee, da ga bodre, me?utim re?e im ejh: "Pustite ga da se ispla?e". Kada je se isplakao i zavrio, re?e ejh: "Pitajte ga zato je plakao." Pa amerikanac odgovori: "Kada sam izgovorio ehadet, osjetio sam da mi se prsa ire i osjetio sam zadovoljstvo sa ehadetom."

?ovjek koji ima ogromno bogastvo, koji moe imati sve sto poeli, ali dua se ne smiruje osim sa istinom. Rekao je Allah subhanehu we te'ala u Kur'anu:
?????? ???????? ??? ??????? ??????? ???? ????????? ?????? ???????????? ?????? ???????????? ???????? [??:???]
A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj ?e tekim ivotom ivjeti i na Sudnjem danu ?emo ga slijepim oiviti.
(Taa-Haa 124. ajet)


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...