Četvrtak, JULY 25, 2024
tekstovi_logo


Allah_designDjevojka muslimanka, redovno u?ila o svojoj vjeri kad je bila u koli. Roditelji su je usmjeravali na Pravi put, me?utim u najlu?im godinama, kao da se odrekla svega onoga to se zove dobro i plemenito. Drutvo koje je odabrala bilo je loe, posmatraju?i ih sa strane, dobije osje?aj da te osobe grijehe ?ine konstantno 24 sata. Bila je sa njima, ne postoji moda grijeh a da ga nije probala i uivala u njemu

Ni?ije savjete nije sluala, posebno one koji su se odnosili na pokajanje i ostavljanje grijeha. Kao da je neki inat tjerala, kao da je htjela neku svoju silu da pokae. Oholost se nazirala u njenom hodu, ponaanju, govoru. Roditelje koji su u nju toliko uloili truda, smatrala je obi?nim strancima, s njima je razgovarala samo zbog neke potrebe, novca recimo.

Me?utim, morao je do?i i taj dan. Kad je svratila i dvorite damije da se napije vode, iz nje je izaao njen ejh koji ju je podu?avao vjeri kad je bila djevoj?ica. Stajala je pored odvrnute ?esme i gledala u njega. ejh joj je priao polako i nazvao selam. Odgovrila je pognute glave. Nije se moglo zaklju?iti, da li u tom trenutku osje?a neki stid ili moda ljutnju. Poznavaju?i je kakva je prije bila, upitao ju je: Zato?

Ona da je svjesna Allahovih blagodati koje koristi, nikada joj ne bi na um palo da namaz ostavi, da grijeh u?ini. Ali izgleda da nije svjesna ili joj njena oholost koju je ejtan tako lijepo predstavio, jednostavno ne da da krene napred, stalno ide nazad i vu?e je prema doljeu vatru dehennemsku. Ona ga je nijemo gledala, a on je nastavio: Zna li k?eri da Allah sve vidi, sve ?uje, sve zna, zna li da ti je smrt blia nego ila kucavica? Kako ?e pred Allaha sa takvim djelima, jo si mlada.

Nije ejh ni zavrio svoju misao, kao grom iz vedra neba, sjevnula je re?enica iz njenih usta od koje bi se Zemlja zatresla. Pogledala ga je lu?a?kim pogledom i rekla: Sluaj, ako istinu govori, pozovi svoga Boga neka mi poalje Meleka smrti!!!

Tako mi Allaha, izustila je zadnju rije? i gledaju?ui u svog ejha, pala je na zemlju kao pokoena. Njene rije?i pune mrnje i oholosti, dole su istog trenutka kod Uzvienog Gospodara. Pala je mrtva, svoju duu je ispustila izazivaju?i Gospodara Nebesa i Zemlje. Jadnica, da izazove Onoga koji je rekao: ?itava Zemlja ?e na Sudnjem danu u vlasti Njegovoj biti a nebesa ?e u mo?i Njegovoj smotana ostati. (Az-Zumer, 67)

Reci:Melek smrti, koji vam je zato odre?en, due ?e vam uzeti, a poslije ?ete se Gospodaru svome vratiti. (As-Sedda, 11)

Zato razmislite koga izazivate svojim ponaanjem i svojim ne(djelima)!!

Saudin Cokoja

(Akos.ba/n-um.com)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...