Nedjelja, MARCH 03, 2024
tekstovi_logo


Allah_designDjevojka muslimanka, redovno u?ila o svojoj vjeri kad je bila u koli. Roditelji su je usmjeravali na Pravi put, me?utim u najlu?im godinama, kao da se odrekla svega onoga to se zove dobro i plemenito. Drutvo koje je odabrala bilo je loe, posmatraju?i ih sa strane, dobije osje?aj da te osobe grijehe ?ine konstantno 24 sata. Bila je sa njima, ne postoji moda grijeh a da ga nije probala i uivala u njemu

Ni?ije savjete nije sluala, posebno one koji su se odnosili na pokajanje i ostavljanje grijeha. Kao da je neki inat tjerala, kao da je htjela neku svoju silu da pokae. Oholost se nazirala u njenom hodu, ponaanju, govoru. Roditelje koji su u nju toliko uloili truda, smatrala je obi?nim strancima, s njima je razgovarala samo zbog neke potrebe, novca recimo.

Me?utim, morao je do?i i taj dan. Kad je svratila i dvorite damije da se napije vode, iz nje je izaao njen ejh koji ju je podu?avao vjeri kad je bila djevoj?ica. Stajala je pored odvrnute ?esme i gledala u njega. ejh joj je priao polako i nazvao selam. Odgovrila je pognute glave. Nije se moglo zaklju?iti, da li u tom trenutku osje?a neki stid ili moda ljutnju. Poznavaju?i je kakva je prije bila, upitao ju je: Zato?

Ona da je svjesna Allahovih blagodati koje koristi, nikada joj ne bi na um palo da namaz ostavi, da grijeh u?ini. Ali izgleda da nije svjesna ili joj njena oholost koju je ejtan tako lijepo predstavio, jednostavno ne da da krene napred, stalno ide nazad i vu?e je prema doljeu vatru dehennemsku. Ona ga je nijemo gledala, a on je nastavio: Zna li k?eri da Allah sve vidi, sve ?uje, sve zna, zna li da ti je smrt blia nego ila kucavica? Kako ?e pred Allaha sa takvim djelima, jo si mlada.

Nije ejh ni zavrio svoju misao, kao grom iz vedra neba, sjevnula je re?enica iz njenih usta od koje bi se Zemlja zatresla. Pogledala ga je lu?a?kim pogledom i rekla: Sluaj, ako istinu govori, pozovi svoga Boga neka mi poalje Meleka smrti!!!

Tako mi Allaha, izustila je zadnju rije? i gledaju?ui u svog ejha, pala je na zemlju kao pokoena. Njene rije?i pune mrnje i oholosti, dole su istog trenutka kod Uzvienog Gospodara. Pala je mrtva, svoju duu je ispustila izazivaju?i Gospodara Nebesa i Zemlje. Jadnica, da izazove Onoga koji je rekao: ?itava Zemlja ?e na Sudnjem danu u vlasti Njegovoj biti a nebesa ?e u mo?i Njegovoj smotana ostati. (Az-Zumer, 67)

Reci:Melek smrti, koji vam je zato odre?en, due ?e vam uzeti, a poslije ?ete se Gospodaru svome vratiti. (As-Sedda, 11)

Zato razmislite koga izazivate svojim ponaanjem i svojim ne(djelima)!!

Saudin Cokoja

(Akos.ba/n-um.com)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • O pohvalosti nošenja košulje
      Od Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, najdraža odjeća bila je košulja.” Ebu Davud i Tirmizi,...
  • Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu
    Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik,...
  • Neobaziranje – vrlina koja nam je svima potrebna
    Piše: Mithad R. Ćeman, prof. Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko...