Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


krstAllah, Gospodar svemira i svih nas, smjeta Isaa, a.s, i njegovu majku u ravan koja im, uistinu, i pripada. On, Uzvieni, definira: Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik i prije njega su dolazili i odlazili poslanici -, a majka njegova je uvijek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako im Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim, njih kako se odme?u.

Pogledajmo kako Allah Sveznaju?i tako jednostavno, za svaku osobu razumljivo, bez obzira na nivo intelektualne mogu?nosti, ovim rije?ima baca u prainu kompletno kr?ansko u?enje i zabludjelu predodbu o Isau, a.s., kao Boijem sinu i o Merjemi kao boijoj majci. Ove rije?i: i oboje su hranu jeli, eksplicite negiraju bilo kakvu vrstu boanstva u slu?aju Isaa, a.s., i njegove majke.
Naime, jasan je znak da je onaj kome su potrebni hrana i pi?e daleko od boanskog bi?a! ?im konzumira hranu, logi?ki je da je mora negdje, putem fizioloke potrebe, izbaciti. Nije potrebno biti puno inteligentan i shvatiti da Bog niti jede, niti pije, niti obavlja fizioloke potrebe!!! Dovoljan je samo ovaj dio kur'anskog ajeta da kompletno kr?ansko u?enje, njihova predodba boanstva i filozofija ivljenja padnu u vodu.
Spomenuti primjer jasno govori o nadmo?i Allahovog, d.., originalnog govora, supremaciji islama nad ostalim falsificiranim knjigama i dominaciji islamskog nad ostalim u?enjima. Ovo je i kristalno jasna poruka ?ak i nedou?enim muslimanskim intelektualcima, ?esto sa visokim nau?nim zvanjima, koji prikupe hrabrosti i silne mudrosti pa javno tvrde kako ni jedna religija nema monopol nad Istinom i kako su sve religije iste! Na temelju ve? izloenog, ?ak ?e i osoba s najoskudnijim znanjem pore?i takve konstatacije!


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...