Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo

Istina o Isa a.s.


true1.Isa a.s., je bio ?ovjek

Allah Uzvieni nam u ajetima sure Ali Imran (45-60) kazuje o tome da je Isa bio ?ovjek. U Kuranu se spominje kazivanje njegove nene,  zatim majke, a onda i pri?a o samom njegovom ro?enju.

Sve verzije evan?elja spominju da ga je rodila Merjem i da se njemu desilo sve ono to se deava obi?nim ljudima, tj.da je stvoren, a prije toga nije postojao, da je jeo , pio, umarao se, spavao i umro1i sve ostale ljudske osobine.

2.Isa je bio Allahov poslanik

O ovoj ?injenici Kuran govori: Mesih sin Merjemin nije nita drugo nego poslanik, a i prije njega su bili poslanici. (El-Maide,75)

On je svojem narodu,  kao to se u evan?eljima spominje, mnogo puta govorio da je samo poslanik od Allaha.

U Evan?elju po Luki 10/16, :A onaj ko mene prezire,taj prezire i Onoga koji me je poslao.

O tome da je Isa bio samo poslanik govori I Evan?elje po Mateju 10/40, Evan?elje po Luki 4/ 43, Evan?elje po Ivanu 4/ 34.

3.Isa je bio poslanik samo sinovima Israilovim

Rekao je Uzvieni:i kao poslanika sinovima Israilovim(Ali Imran,49)

U Evan?elju po Mateju (15/24 i 10/5) stoji da je Isa rekao:Ja nisam poslan osim izgubljenom stadu doma Israilovog.

4.Isa a.s., je pozivao  u oboavanje samo jednog Allaha koji nema sudruga

Uzvieni u Kuranu spominje njegove rije?i:Allah je moj i va gospodar,zato se samo Njega oboavajte(Ali Imran,51)

U Evan?elju po Mateju 4/10 stoji:Gospodaru,svome Bogu budi pokoran  i samo Njega Jednog oboavaj.

U Evan?elju po Marku 12/29 se navodi da je Isa rekao:Sluajte o Israel?ani,Gospodar ,Bog na  je jedan Bog

U Evan?elju po Luki 4/8 se spominje da je Isa rekao sotoni koji  je od njega traio  da mu se pokori:Idi o sotono,dosita je propisano da Gospodaru,jedinom Bogu bude pokoran i da samo Njega Jedinog oboava.

5.Isa je slijedio Musaove zakone i upotpunio ih je

O tome Uzvieni veli:i da potvrdim istinitost Tevrata,objavljenog prije  mene i da vam dopustim neto to vam je bilo zabranjeno(Ali Imran, 50)

U Evan?elju po Mateju  5/17 stoji:Nemojte misliti da sam ja doao da negiram  zakon i vjerovjesnike.Ja nisam doao da negiram i ponitim,ja sam doao da upotpunim.

6.Isa a.s. je pozivao da se ljudi pokaju i povrate Allahu

Uzvieni o tome veli:Ja vam dolazim sa znamenjima od Gospodara vaeg,zato se bojte Allaha i mene sluajte.(Ali Imran, 50)

Neki autori navode da je glavni cilj kojem je pozivao Isa bio pokanje Allahu.

To se spominje u Evan?elju po Mateju 9/13 i Evan?elju po Marku 1/14

Iz ovih tekstova se jano vidi da je Isa a.s., bio ?ovjek,koji je poslan sinovima Israilovim,te da je pozivao u oboavanje samo Jednog Allaha koji nema sudruga.

Iz knjige  Dirasatu fi-l-edjan, el-jehudijje we-n-nasranijje, autora dr.Sauda b.Abdu-l-aziza El-Halefa

Sa arapskog preveo:Senad Muhi?

1 Ovo je ono to spominju evan?elja,a mi muslimani vjerujemo da on nije ubijen i da nije umro,ka to to spominje Uzvieni:A niti su ga ubili,niti razapeli (En-Nisa,157-158)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...