Utorak, AUGUST 09, 2022
pokajnici_logo


bijelo_poljeBijelo Polje Glavni imam u Bijelom Polju Enis Burdovi? kazao je Danu da broj osoba koje su u poslednjih pet godina prele na islam ne prelazi brojku od 20. On navodi da su konvertiti naj?e?e dolazili iz hri?anskog religijskog okruenja, ali su to naj?e?e bili pojedinci a ne ?itave porodice.

U drutvu jo uvijek postoji uvjerenje da je konvertit neko ko je po?inio veleizdaju naputaju?i vjeru svojih predaka. Prema islamu, ljudi treba da se upoznaju sa u?enjima islamske vjere, a nakon toga svakom pojedincu se ostavlja sloboda izbora da vjeruje u ta eli. Prema erijatskom pravu, muslimanom se ne smatra osoba koja je prisiljena da prihvati islam, kao ni osoba koja je prela na islam zbog nekog sporednog interesa a ne iz vlastitog ubje?enja. Da bi neko postao musliman, procedura je sasvim jednostavna. On ?e javno pred imamom i u prisustvu vjernika izgovoriti ehadet, svjedo?enje da vjeruje u postojanje samo jednog Boga i priznanje da je Muhamed boiji poslanik. Budu?i da je pravo na vjerovanje intimna stvar svakog pojedinca, postoje i ljudi u naem okruenju koji nisu javno primili islam, ve? to u?ine tajno jer se boje kritika i javnih osuda. To je jedan od razloga zbog ?ega ne raspolaemo preciznim podacima koliko je ljudi primilo islam kae Burdovi? dodaju?i da prilikom primanja islama osoba ne mora mijenjati ime, osim ako je zna?enje njenog imena direktno suprotstavljeno nekom od islamskih u?enja.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA

  •  Vrijednost selama
    Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
  • Islam – izvor uspjeha i ponosa
    Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
  • Suština i smisao ovosvjetskog života
    Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...