Petak, Svibanj 24, 2024
tekstovi_logo


muhamed_hasanSpremao sam se po?eti predavanje u Meki kada mi se obratio jedan ?ovjek govore?i: ejh Muhamede, zaklinjem te Allahom da ne govori nita prije negoli me saslua! Rekao sam mu: Izvoli, izvoli o?e sjedi, pa je sjeo pokraj mene. Obi?an ?ovjek, trgovac, kojem je Allah podario uspjeh, ali ga je bila zadesila paraliza. Kae: Iao sam u London, ali tamo nisam pronaao lijek, kao ni u Francuskoj, a ni u Americi. Jednog dana sam na televiziji gledao prijenos namaza iz  harema Kabe, pa sam zaplakao i obratio se djeci: Djeco, elim da idem kod Gospodara ove ku?e, a oni su me upitali: Kod kojeg gospodara o?e? Rekao sam: elim da idem kod Gospodara svih gospodara, elim obaviti umru. Za?udili su se: Kako ti moe da obavi umru?! Rekao sam im: Iznajmite mi privatni avion.

Uglavnom, krenuli su s njim u Mesdidul Haram, pa im je rekao da ga u kolicima unesu u harem i priblie Kabi, te su ga posjeli na mjesto gdje se obavlja tawaf. Rekao mi je: Tako mi Allaha, sine, ?itav sat sam sjedio i molio se samo ovim rije?ima: Tako mi Tebe ne?u iza?i iz Tvoje ku?e osim na nogama ili na tabutu. Izgovarao sam to ?itav sat pa sam se zamorio, mozak mi se opteretio, i onako smjeten u kolica utonuo sam u san U tom drijemeu sam ?uo kao da mi se preko telefona govori: Ustani, kreni!, Ustani, kreni!, a kasnije i po tre?i put: Ustani, kreni!. Tad sam se probudio, ustao i krenuo sam.

Nakon nekoliko koraka sjetio sam se da sam bio paraliziran, pa sam zaplakao i uzviknuo: Gospodaru, nisi me ostavio razo?aranog kad sam potraio uto?ite kod Tebe.

Da! Svevinji kae: Zovite me, odazvat ?u vam se. On se odaziva svim robovima, i pokornim i grjenim. ?ak se odaziva i Iblisu kada je zatraio: Daj mi vremena do dana njihova oivljenja! (7:14) Daje ti se vremena!- re?e On. (7:15) Pa zar da se tebi ne odazove?!

Kae poslanik alejhi selam: Allah je stidljiv i Plemenit. Stid ga je da vrati prazne ruke onome ko Mu obrati za neto.

Allah vam iz Svoje milosti daje da dovite i odaziva se na vae dove.

Onaj koji se nevoljniku, kad mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja!

Prijevod i obrada: akos.baAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ljudi koji u propast hrle
    Piše: Mr. Osman Smajlović Zaslužiti ljubav i zadovoljstvo Milostivog Allaha i spasiti se Njegove kazne i srdžbe želja je svakog iskrenog vjernika. Svemilosni Allah u...
  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...