Subota, JUNE 03, 2023
pitanja

Da li je propisano odrasloj osobi da za sebe zakolje akiku ako roditelj to nije u?inio za nju?


ovca2Pitanje: Da li je propisano odrasloj osobi da za sebe zakolje akiku ako roditelj to nije u?inio za nju?

Odgovorio: Klanje akike je propisano roditelju u znak zahvale Plemenitom Gospodaru na blagodati potomstva koje mu je podario te iz elje da ta rtva bude bereket novoro?en?etu. Roditelj koji ne zakolje akiku ostavio je taj sunnet, a da li je djetetu propisano da kada poraste sam za sebe zakolje akiku ili ne, u?enjaci imaju razli?ita miljenja:


Rekao je Ibnu Kudame: "Ako nikako ne zakolje akiku, te dje?ak poraste i stekne imovinu, nije duan zaklati akiku. Imam Ahmed je pitan o ovom slu?aju pa je rekao: To je dunost roditelja!, tj. ne?e sam za sebe zaklati akiku jer je to sunnet drugoj osobi - roditelju. Ata' i Hasan su rekli: Zakla?e akiku na svoje ime, jer je klanje akike na njegovo ime propisano, a on je zalog svoje akike, te stoga treba biti propisano da sam sebe iskupi." (El-Mugni, 9/364)

Ibnul-Kajjim tako?er prenosi od Ahmeda da je upitan o ?ovjeku kojeg njegov roditelj obavijesti da nije na njegovo ime zakalao akiku, da li ?e je zaklati sam sebi? Rekao je: "To je dunost roditelja!" U drugoj predaji je rekao: "Ako bi to neko u?inio ne smatram to poku?enim." (Tuhfetul-mevdud, 87)

ejh Ibnu Baz, Allah mu se smilovao, preferira pohvalnost onom za koga roditelj nije zaklao akiku da je zakolje sam za sebe, jer je akika pritvr?eni sunnet, a roditelj je to ostavio, pa je propisano da je zakolje kada bude u mogu?nosti. Kao dokaz navodi  uop?enost predaja kojima je propisana akika, poput hadisa: "Svaki dje?ak je zalog svoje akike, kolje se na njegovo ime sedmi dan, brije se njegova glava i nadjeva mu se ime!" (Ahmed, br. 20095, Ebu Davud, br. 2836, Tirmizi, br. 1522, Nesai, br. 4220, Ibnu Made, br. 3165, ejh Albani hadis ocjenjuje vjerodostojnim) I predaje u kojoj je Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, naredio da se za dje?aka zakolju dvije ovce a za djevoj?icu jedna. (Ahmed, br. 6713, Ebu Davud, br. 2837, Tirmizi, br. 1513, Nesai, br. 4212, Ibnu Made, br. 3162, rekao je Tirmizi: hasen-sahih) Ove predaje nisu usmjerene isklju?ivo roditelju tako da obuhvataju i samo dijete, majku i drugu rodbinu! (Fetava Ibnu Baz, 26/266)
to se pak ti?e hadisa u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prinio za sebe akiku nakon poslanice, njegov lanac prenosilaca je slab. (El-Bezar, br. 7281, 13/478) Svemogu?i Allah najbolje zna.

Odgovorio: Mr. Hakija Kanuri?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA