Petak, AUGUST 19, 2022
pitanja

Vrijednost u?enja sure El-Mulk


suretulDa li je ta?no da sura El-Mulk Vlast (Tebarekel-lezi) titi od patnje u kaburu, i ako jeste, da li se to odnosi i na onoga ko je grijeio i loe postupao na dunjaluku i zasluio kabursku patnju?

Odgovor

O vrijednosti sure El-Mulk zabiljeene su brojne predaje u kojima se navodi da ?e se ta sura zauzimati za onoga ko je u?i i da ?e ga tititi od kaburskog azaba (patnje). Iz tih predaja razumije se da zauzimanje i zatita biva za one koji su u potrebi za tim, tj. grjenici. Ipak, neki u?enjaci ove predaje razumijevaju na drugi na?in, a to je da sura El-Mulk onoga ko je u?i titi od zapadanja u grijehe koji uzrokuju kaznu u kaburu.

El-Mubarekfuri, komentariu?i jednu od predaja o vrijednosti sure El-Mulk u kojoj je ta sura nazvana titom (elmania), kae: "Ona je 'tit' (elmania), tj. titi od kaburske patnje ili od grijeha koji uzrokuju kabursku patnju." (Tuhfetul-Ahvezi, br. 2815)

Ovo su neke od predaja koje govore o vrijednosti sure El-Mulk (Tebarkel-lezi):

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alehi ve sellem, rekao: "Sura u Kur'anu, ima trideset ajeta, zauzimat ?e se za onoga ko je u?i sve dok mu se ne oprosti: Tebarkel-lezi bi-jedihil-mulk." (Biljei Ahmed, br. 7962, Ebu Davud, br. 1400 i drugi, hadis je hasen po ocjeni Albanija.)

Ibn Mesud, radijallahu anhu, kae: "Ko bude svake no?i u?io Tebarkel-lezi bi-jedihil-mulk, Allah ?e ga tom surom sa?uvati od kaburske patnje. U vremenu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nazivali smo ovu suru 'tit' (elmania). Ona je doista u Allahovoj Knjizi, ko je bude u?io svake ve?eri, stekao je mnogo dobrih i lijepih dijela." (En-Nesai,  Es-Sunenul-kubra, br. 10479, hadis je hasen po ocjeni Albanija.)

Abdurrahman ibn Avf govorio je: "Sura Kul-huvallahu ehad vrijedna je poput tre?ine Kur'ana, a sura Tebarkel-lezi bi-jedihil-mulk branit ?e onoga ko je bude u?io." (Biljei Malik u Muveta, br. 487.)

Imam Es-Sujuti, rahimehullah, govore?i o ovim predajama, kae: "Ove predaje sve skupa ukazuju na to da ?e se sura El-Mulk zauzimati, u kaburu i na Sudnjem danu, za onog ko ju je u?io, zauzimat ?e se da od njega odagna kaznu i uvede ga u Dennet." (Tenvirul-havalik, 1/164) Allah najbolje zna!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA