Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


safet1Dana 15.05.2013., na Univerzitetu Mekka El-Mukerrema u Deddi, na brat Safet Kuduzovi? je odbranio svoj doktorski rad i to odli?nom ocjenom.

Doktorska disirtacija je bila na temu: Valorizacija hadisa koji se koriste u hanefijskoj pravnoj koli,a nisu zabiljeeni s lancima prenosilaca u hadiskim zbirkama, kroz djelo Bedaeus-sania od imama El-Ksanija. Ina?e, djelo Bedaeus-sania, tampano u deset velikih knjiga, slovi kao najargumentovanija knjiga fikha u hanefijskom mezhebu, a za koju je poznati afijski u?enjak emsuddin el-Hasruahi kazao da niko od hanefijskih, niti afijskih, u?enjaka nije napisao djelo sli?no ovom. U tamparskoj formi (B5) disirtacija ima oko 1200 stranica, to ukazuje na zahtjevnost i obimnost spomenute tematike. Zbog svega spomenutog, ne ?ude pohvale koje su upu?ene od strane mentora i ispitiva?a na samoj odbrani rada. Zanimljivo je da je mentor na disertaciji bio Jordanac, prvi ispitiva? Marokanac i drugi ispitiva? Saudijac.

Bitno je napomenuti da je odbrani doktorske disertacije ejha Safeta Kuduzovi?a prisustvovao i na cijenjeni brat Imad el-Misri koji je izrazio veliko zadovoljstvo to je prisustvovao ovom bitnom doga?aju.

Da podsjetimo, Safet Kuduzovi? je magistrirao na hadiskim naukama pri jordanskom univerzitetu, a magistarska disertacija je bila na temu: Skrivene mahane hadis koji govore o spajanju i kra?enju namaz.

Safet Kuduzovi? je autor nekoliko djela;

-"Svojstva Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, namaza". Ovo djelo ima tri razli?ita izdanja. Prvo izdanje je ?isto hadiska studija. Drugo izdanje je proirena verzija prethodnog s posebnim akcentom na komparativni fikh. Tre?e izdanje je skra?ena verzija depnog formata koja ja tampana u desetine hiljada primjeraka kao poklon muslimanima u BiH i ire.

-"Svojstva Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, posta"

- "Stav islama o brijanju brade, puenju i muzici". Ovo djelo ima i drugo, dopunjeno i proireno izdanje.

- "Pravni propisi denaze"

- "Duma namaz - pravni propisi"

- "Odlike i propis namaza u dematu"

- "Kurban i akika - pravni propisi"

-" Fetve, pravne decizije"

- "?udesni svijet snova" (djelo je u tampi)

- "Had i umra" (ovo djelo nije jo dovreno).

Pored toga, Safet Kuduzovi? ima na stotine audio i video predavanja koja su dostupna na internetu na razli?itim web-portalima, kao i na servisu You Tube. Bio je konsultant u prevo?enju mnogih djela s arapskog jezika, kao i jedan od redaktora Buharijeve zbirke hadisa. Najvie pisanih tekstova objavio je na web-portalu www.minber.ba. Trenutno ivi i djeluje u Sarajevu, ali je aktivan na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, te brojnim evropskim zemljama, kao i u Austriji, gdje obnaa periodi?nu funkciju imama i hatiba u gradu Lincu.

Allaha Uzvienog molimo da nam poivi, sa?uva i u?vrsti  dr. Safeta Kuduzovi?a i da jo dugo godina bude svojevrstan simbol slije?enja prvih generacija i oivljavanja sunneta najdraeg nam poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem.

safet2safet3safet4Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...