Petak, AUGUST 19, 2022
tekstovi_logo


nesrecaNevjesta, njene tri sestre i brat su 28. marta 2013. godine poginuli u tragi?noj saobra?ajnoj nesre?i u Saudijskoj Arabiji, blizu mjesta Hafru-l-Batin. Nekoliko je svjedoka posvjedo?ilo da su tri ene i voza? imali ispruen kaiprst, potvr?uju?i ehadet. S mobilnog telefona jedne od ena se je ?ulo melodi?no u?enje Kurana. Tako?e, potvr?eno je da su sve ene u svojim torbicama nosile i po primjerak Kurana.

Policijski slubenik je te navode potvrdio, rekavi da je i on li?no ?uo kako neke od rtava s posljednjim dahom zbore rije?i ehadeta.

Nevjestin brat je prije polaska na tragi?ni put, objavio na internetu sliku kabura podsje?aju?i ljude da se pripremaju za odlazak na drugi svijet. Imam u njihovoj lokalnoj damiji je o njima rekao da su tokom ivota bili pobona familija.

Pouka: Na dan vjen?anja, umjesto da se raduju trenucima provedenim s svojim najdraima, ova se je porodica vratila svom Gospodaru. I koliko je samo ljudi nenadano napustilo ovaj svijet, ostavivi za sobom neispunjene planove i nedosanjane elje?

To svakako ne zna?i da se treba predati o?aju, ve? je potrebno u ivotu uskladiti prioritete. Potrebno se je pripremati za ahiret, koriste?i dunjaluk samo kao sredstvo. Niko nema garanciju dokad ?e boraviti na ovom svijetu, pa je stoga potrebno svaki dan nastojati iskoristiti koliko god moemo.

Tako?e, ovo je podsjetnik o tome kako su sve nae dunjalu?ke brige sitne, u usporedbi s danom povratka ka Allahu. Jer ma koliko radili na ovom svijetu, iznova ?emo se suo?avati s novim problemima, obavezama, brigama. Pa i kad insan preseli na ahiret, opet ?e mu ostati brojne neispunjene dunjalu?ke obaveze i problemi. Odlaskom s ovog svijeta, sve te brige prestaju, i ostaje samo jedna (a od koje zavisi ?ovjekova vje?nost): kako poloiti ra?un pred Allahom ?ista obraza?

Nae neobavljene dunjalu?ke poslove moe neko drugi nadoknaditi, ali zapitajmo se ta smo sebi pripremili na ahiretu?

Nedim Boti?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

POSJETITE MINBER.BA