Četvrtak, Svibanj 23, 2024
pokajnici_logo


ljiljanaKae Uzvieni Allah: Ti, doista ne moe na pravi put onoga koga ti eli da uputi, - Allah upu?uje na pravi put koga On ho?e. (El-Kasas, 56).

Da Allah upu?uje onoga koga On ho?e i na na?in samo Njemu svojstven, uvjerile smo se moje sestre i ja i ovoga puta u toku naeg trodnevnog druenja u Be?u, a koje ?e mi ostati nezaboravno do kraja ivota zbog mnogobrojnih blagodati koje su obiljeile ovaj blagoslovljen skup.

Zahvaljujem Allahu to nas je spojio u ova tri dana, to je toliki broj sestara povezao neraskidivom vezom ljubavi u ime Allaha ?ija se ja?ina osjetila tako snano kao to odavno nisam vidjela na jednom mjestu i to u dematu u kome se naao i toliki broj sestara koje se nikada ranije nisu vidjele, ili ih nita nije povezivalo. Nisu pravile razliku izme?u nikaba, hidaba niti onih koje nisu bile pokrivene... Ponosna sam na ovaj demat, ponosna sam na moje voljene sestre. Molim Uzvienog Allaha da ih zatiti od uroka i zavidnosti. AMIN!

U toku tri dana, obra?anjeno je jako puno tema koje su Allahovom voljom bile motivacija svima nama da prepoznamo prioritete u ivotu na ovome svijetu. Jedna od tema u kojoj smo pri?ale o pripremama za meleka smrti i tom prilikom je skoro svaka sestra probala ?efine, a to je Allahovom voljom bilo sebeb da neke sestre prvi puta po?nu da klanjaju namaz, neke su se probudile iz duboke depresije, druge su poelile da rade jo vie dobrih dijela, a klone se loih, tre?e su bile motovisane da trae halala onima koje su nekad povrijedile, a opet nekima je to bio sebeb da oproste onima koji su njima nepravdu u?inili...

U nastavku smo pri?ali o prolaznosti vremena i razlici izme?u Dehenema i Denneta, o djelima koja vode u Dennet i onima koja vode u Dehenem, razlici izme?u vjernika i nevjernika itd.

Pred sami kraj drugog dana naeg druenja (nedjelja 02.06.), sve nas je iznenadila informacija da se me?u nama nalazi ena srpske nacionalnosti koja je cijelo vrijeme sjedila na jednoj stolici odvojena od svih drugih .... Izrazile smo joj dobrodolicu i rekle da ?emo rado ostati due koliko god bude bilo potrebno ako je jo neto zanima o Islamu. Ona je ispri?ala kako je ranije istraivala razne religije,ali da ni u jednoj nije nala smiraj svog srca i odgovore na pitanja koja je zanimaju. Osjetila je da je Islam najbolja vjera jer je to najmla?a vjera... Od mua koji je musliman, a koji klanja samo dumu, nije mogla da sazna odgovore na mnoga pitanja, pa je zvala neke u?ene osobe (ne?u da navodim njihova imena) ali su joj islam prestavili tekim teretom koji je ona mislila da ne moe ponijeti tako da se ponovo udaljila od elje za Islamom iako je bila svjesna Allaha i stidjela Ga se toliko da je ponekad i mahramu nosila i raspitivala se o mjestima gdje bi mogla da kupi dilbabe i mahrame. Nije znala da je hidab farz, ali je osjatila stid da hoda bez mahrame...

Ja sam joj objasnila neke detalje o naoj vjeri, znaju?i da je najvanije mogla da ?uje u toku predavanja, a onda je ona u jednom trenutku rekla da ?e jednoga dana kada i ona bude muslimanka imati puno prijateljica muslimanki. Objasnila sam joj da ono to joj treba biti najve?a motivacija da bude to prije muslimanka, jeste Allahovo zadovoljstvo, jer nakon to postane muslimanka moe se nadat Dennetu (o ?emu sam u toku predavanja pri?ala), a ako do?e melek smrti po njenu duu prije nego postane muslimanka tada joj je Dennet zabranjen, odnosno njeno kona?no boravite ?e sigurno biti Dehenem ( o ?emu sam tako?er u toku predavanja pri?ala). Dok sam izgovarala: onoga trenutka kada izgovori La ilahe ilallah... ona je po?ela da ponavlja za mnom i ja sam prekinula te sam je upitala: Ho?e li sada da izgovori ehadet i postane muslimanka!? Ona je potvrdila da ho?e i tako je po?elo izgovaranje ehadeta u kome su sve sestre u?estovale zajedno sa naom novom sestrom muslimankom. Stisak njene ruke u mojoj ruci je bio sve ja?i, a nai drhtaji i otkucaji srca su kucali istim ritmom. Sestra Merjem je drala njenu drugu ruku ... Desilo sesavim iznenada, upravo onako kako je Allah htio.

Tekbiri su orili damijom, kao i smijeh i suze naih sestara... Ubrzo je dolo do izbora novog imena. Ja sam predloila da sestri novo ime nadije njen suprug, ali ona je insistirala da to bude odmah, da joj ime nadijemo mi... Nabrajale smo imena, ne sje?am se vie koja sam imena izgovarala, ali kada sam dola do imena Esma, ona je rekla: To ho?u, Esma je lijepo ime i kratko!.

Ponovo je uslijedio smijeh i pla? u isto vrijeme. Sigurna sam da nikada ne?emo zaboraviti ovaj blagoslovljen dan. Subhanallah, koliko je Allahova milost velika. Mi planiramo, a Allah odre?uje. Ona nije imala namjeru da do?e na to druenje, ali je mu vidio plakatu na damiji i ?uo od efendije najavu mojih predavanja na dumi, te je prenio da ?e se druit ene muslimanke, a da ona do?e i samo sjedi po strani. Nijedno od njih nije pomislilo niti jednog trenutka da ?e se upravo tu no? Liljana vratiti ku?i kao Esma... Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber!

Kada sam izala sa njom da joj mua zamolimo da ona ostane jo malo sa nama sestrama u kantini da proslavimo njen ulazak u Islam, on je razgovarao sa prof. Abdulahom Muji?om koji mu je rekao da bi njegova ene mogla iza?i iz mesdida kao muslimanka, ali on to nije o?ekivao... Njegova velika radost i iznena?enje kada sam mu rekla da sada ima Esmu umjesto Ljiljane, bila je o?igledna.

Ono to je mene posebno dojmilo kod nae sestre Esme, to je odmah nakon to je postala svjesna da je sada muslimanka, osjetila stid zbog toga to je dola u hla?ama, stidjela se Allaha i stidjela se nas jer je ubje?ena da ena muslimanka treba iz stida (nije znala da je hidab farz) da se lijepo pokrije.

Nastavile smo nae slavlje jo dugo i sigurno da se takva sre?a nije osjetila u tom prostoru otkada je izgra?en. Iskrena ljubav u ime Allaha mojih voljenih sestara koja se vidjela na prakti?nom primjeru kroz njihova lica i odnose jednih prema drugima, sigurno da su bile jedan od najve?ih podsticaja naoj sestri Esmi. Da ih Allah obilno nagradi i u?vrsti jo vie da rade jo ja?e na Allahovom put. Iskrenost naih nijjeta, Allah je potvrdio, Elhamdulillah, kroz mnogbrojne doga?aje u toku samo tri dana koja su li?ila na vje?nost.

Od silnog uzu?enja mene je jako zabolio eludac, pa je sestra Sabina Kuduzovi? intervenisala infuzijom i lijekovima, da je Allah obilno nagradi i bude joj uvijek na pomo?i. Uistinu je to bila najljepa bol koju sam ikad osjetila (uvijek me zaboli na sekiraciju, a ovo je bilo prvi put da doivim takve bolove od sre?e).

Nerado smo zavrile nae druenje te no?i i sa nestrpljenjem smo ?ekale da osvane novi dan to se vidjelo iz sljede?eg (ju?eranjeg) druenja koje je po?elo puno ranije nego to smo predvidjele, jer su mnoge sestre dole prije vremena, a me?u njima je bila i naa sestra Esma....

Subhanallah, njen lik je pokazao kolika je razlika izme?u vjernika i nevjernika. Kolika je razlika u njenom liku, to su sve sestre primjetile. Subhanallah, razlika je o?igledna. Elhamdulillah na Allahovoj milosti prema Njegovim slabanim robovima. Vallahi pored nje treba da se stide sestre koje jo uvijek razmiljaju o hidabu, jer je ona izraavanjem pripadnosti islamu shvatila da je obavezno da ne odga?a sa obla?enjem hidaba zbog straha od svog meleka smrti. Njena elja za Dennetom je neiznjerna pa molim Allaha da je uvede u njega bez polaganja ra?una. Amin.

Opisivala nam je sestra svoja osje?anja, svoj smiraj u srcu koji nikada ranije nije osjetila. Rekla je da je prvi put u ivotu spavala tako spokojno i bezbrino tako da se cijelu no? nije probudila dok je njen mu cijelu no? bio budan zbog uzbu?enja . Ona mu je naredila da od efendije uzme vaktiju, jer sada moraju da klanjaju svaki namaz... Njena elja da nau?i to prije da klanja i da izvrava sve islamske dunosti prije nego nastupi mjesec ramazan, toliko je jaka i velika da se insan moe postidjet pred njom...

Molim Uzvienog Allaha da sestru Esmu u?vrsti na Njegovom putu , da ovo bude njen novi po?etak koji ?e je dovesti u Dennet Firdews zajedno sa njenim muem, a nama da Allah pomogne da prepoznamo prioritete ivota na ovome svijetu, da irimo ljubav u ime Allaha, da radimo na spajanju muslimanskih srca, a ne razdvajanju, da u svakom insanu vidimo potencijalnog stanovnika Denneta.

Amin!

Ja samo elim da u?inim dobro koliko mogu, a uspjeh moj zavisi od Allaha, u Njega se uzdam i Njemu se obra?am. (Hud, 88.)

Na?a Dizdarevi?

sebil.euAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...