Četvrtak, JULY 25, 2024
tekstovi_logo


seminaJo uvijek su mi pred o?ima njene suze i smijeh u isto vrijeme, njen dragi lik koji blista od sre?e.Ovaj dananji dan ?e mi ostati u prelijepom sje?anju,

pa iz tog razloga elim da ovu sre?u podijelim sa mojim dragim sestrama koje se jo uvijek bore sa ejtanom prokletim i padaju na tim ispitima.

Kada smo po?ele dananje redovno druenje sa sestrama u Udruenju mladih bonjaka Emanet u Matuzi?ima (Doboj Jug) nismo ni sanjale kako ?e se zavriti i da ?emo sve do ijedna oti?i ku?i sa suzama radosnicama... Elhamdulillah na Allahovoj milosti prema nama.

Pri?ala sam na temu Pripreme za ramazan i tom prilikom sam pri?ala o pripremi due, tijela, srca, ku?e, me?usobnih odnosa itd., za blagoslovljeni mjesec koji nam kuca na vrata.

U toku tog predavanja veoma kratkom gestom obratila sam se sestri koja nije pokrivena dok sam podsje?ala na obaveznost hidaba i blizinu meleka smrti kao i sudnjega dana jer sam je zapazila od prvog dolaska na predavanja da ima veoma lijep, uro?eni ahlak i iman koji samo treba probudit.

U veoma finoj atmosferi sa sestrama koje veoma dobro funkcioniu kao jedan dobro organizovan demat u svakom pogledu, alile smo se i smijale sve do kraja predavanja kada sam ostavila vremena da sestre iznesu svoje prijedloge, sugestije i savjete u vezi to bolje pripreme za Ramazan i maksimalno koritenje njegovih blagodati.

Naa sestra Semina, kao da je jedva do?ekala da joj se prui prilika da neto kae. Rekla je da ima nekoliko pitanja i dilema te da trai svajet. Izrazila je veliku elju za hidabom i po?ela kroz suze da opisuje koliko je ta elje jaka ali sprje?avala je ?injenica da joj je za dvije sedmice ve? zakazana svadba sa mladi?om koga jako voli, ali koji ne eli njen hidab i koji ga nikada ne?e prihvatiti....

Njen strah od Allaha zbog neispunjavanja islamskih dunosti poput namaza i hidaba je bio o?igledan ali i ljubav prema mladi?u koji ne prihvata ispunjavanje islamskih dunosti.

Objasnila sam joj da je to direktan izbor izme?u pokornosti Allahu i pokornosti Allahovom robu koji je nastao od smrdljive kapi sjemena njegovih roditelja i koji ?e veoma brzo postat hrana crva kao i sva druga Allahova stvorenja koja ?eka sigurna smrt i polaganje ispita.

Rekla sam joj da nijedna rije? koju sam ja izgovorila u toku predavanja nije od mene ve? od naeg Uzvienog Allaha, pa ako je pronala poruke koje joj Gospodar alje, da je potrebno da napravi pravi izbor i poloi ispit. Imaju?i u vidu ?injenicu da se njena svadba trebala desiti za ta?no dvije sedmice i da je Allah htio da ona do?e na predavanje, da razmisli jo jednom o svemu, dalo mi je razlog da joj malo bolje objasnim Allahova odre?enja kojima nam On kroji puteve koji Njemu vode.

Mladi? kome smeta hidab, namaz, nije podoban za ivot u dobru i u zlu dok ih smrt ne rastavi jer onaj ko se ne boji i ne stidi Allaha, taj moe da radi ta god ho?e, a to nije izbor za muslimanku koja eli da pokorno?u Allahu kroz dobro?instvo prema muu, eli posti?i dennet Firdews....

Po?ela je da pla?e tako jako kada je shvatila pred koliki je ispit njen Gospodar stavio i vaganje izme?u ljubavi prema zaru?niku i ljubavi prema Allahu je bilo uistinu veoma teko.

Plakala je ona, a plakale smo i sve mi, pa i djevoj?ice koje su kroz njeno iskustvo izvla?ile pouku za cijeli ivot... Eh kad se samo sjetim koliko smo sve drhtale kada je odlu?ila da pobijedi ejtana prokletog i donese pravi izbor... Kroz suze i smijeh u isto vrijeme, izabrala je Allaha. Drhtavim rukama je stavila maj?inu mahramu koju je donijela u ruci ali je nije namjeravala stavit. Mi planiramo a Allah odre?uje. Allahu ekber!!!

Nastao je smijeh zaliven suzama u mesdidu koji je dobio novi sjaj. Ljubile smo je i grlile i zalijevale svojim suzama kao da nas je ista majka rodila. Svaka se sjetila svog trenutka stavljanja hidaba.

Subhanallah, koliko joj je lice sjala, koliko je bila sretna naa draga Semina, to se ne moe opisati.

?estitanja su propra?ena suzama i drhtajima cijelog tijela svake od nas.Odjednom nas je nekakava jeza i milina po?ela hvatat kao da ?e svakoj srce da prestane kucat. Ya Rabb, Tebi hvala na uputi svojih ?estitih robova...

Uz kahvu smo nastasvile nae druenje i potpuno neplanirano slavlje, elhamdulillah.

Naa sestra nam je ispri?ala san koji je usnila sino?, a kojim je Uzvieni Allah najavio ovako lijep ishod:

Sanjala je kako je putovala sa porodicom i traila uto?ite i preno?ite negdje u Beogradu ali joj ga nisu pruili, a zatim je naila na nekog finog brata kome je nazavala selama na koji je on tako lijepo odgovorio i sa zadovoljstvom njoj i njenoj prodici pruio uto?ite i kona?ite u skromnoj ali tako lijepoj ku?i....

Naa voljena Semina je imala teak ispit koji je uz Allahovu pomo? poloila sa najboljom ocjenom i molim Allaha da je u?vrsti na pravome putu kao i njenog zaru?nika ako je on hajr za nju,njen dunjaluk i njen ahiret, a ako nije, molim Allaha da joj ga zamijeni boljim koji ?e je za ruku voditi na putu do denneta, a ne dehenema ?ija je vatra uarena i strana. Ovaj dunjaluk je uistinu igra i razonada, ?as polaganja ra?una ?e veoma brzo do?i, a onaj ko odbije ruku voljene ene koja ga spaava od dehenema, taj ni ne zasluuje druga?ije nego sli?nu sebi jer ?estiti su za ?estite, a nevaljali za nevaljale....

Sigurna sam da ?e ova pri?a imati jo ljepi kraj od po?etka koji je zapo?eo u ovom mubarek danu jer onaj ko ostavi neto radi Allaha, sigurno ?e mu Allah nadomjestit boljim.

Na?a Dizdarevi?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...