Petak, Svibanj 24, 2024
tekstovi_logo


cvijetSestra muslimanka Rehab El-Buri je na ahiret preselila u svojoj 26-toj godini, 6.3.2011. Umrla je od kancera, i to nakon duge i hrabre borbe. Prije smrti je na svom blogu ostavila poruku od koje se moemo svi okoristiti, a posebno u ovim blagoslovljenim danima mjeseca Ramazana kada do vidjela jasno dolazi...

istina o kona?nom cilju naih ivota, a to su ibadet i pokornost naem dragom Rabbu, delle delaluhu. Pa posluajmo predivne rije?i nae rahmetli sestre, i zamolimo Uzvienog da joj se smiluje i uvede je u vrtove obe?ane Njegovim plemenitim robovima: Trebala su mi tri dana da prihvatim da ?u ubrzo umrijeti. Prvog dana mi je um bio u haosu. Drugog sam dana otupjela. A tre?eg su mi dana, moj mu i majka po?eli ulijevati nadu i u svemu sam tome dola do vanih spoznaja:

1. Svi ?emo umrijeti. Ljudi koji su vijest o mojoj vijesti primili smireno, i oni koji su se uspani?ili i oni ?e svi jednog dana napustiti ovaj svijet. Smrt je jedna od onih ivotnih stvarnosti u koje moemo biti potpuno sigurni, ali se opet nekako zavaramo da joj moemo izma?i.

2. Ovaj ivot ivimo samo radi - idu?eg ivota. Provela sam svoj ivot kao muslimanka...klanjala sam i postila, ali sam si ipak dopustila da mi cilj u ivotu bude kupovina novih tanjira za idu?e proslave, dobijanje popusta pri narednoj porudbini, i potraga za jastucima koji se uklapaju s krem bojom moga kau?a. U ivotu sam bila konzument i provela sam ga zabavljaju?i se i gube?i vrijeme. Dopustila sam da mi izmakne ono to je bilo istinski vano...
Da sam istinski ivjela svoj ivot radi ahireta, ne bih se toliko bojala budu?nosti koja je bila preda mnom. U Kur'anu stoji: ivot na ovome svijetu nije nita drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je ivot, kad bi samo oni znali! Kur'an, El-Ankebut, 64.

3. Niko od nas nema nikakve garancije na ivot. Nae zdravlje, naa imovina i nae porodice su samo emanet koji nam je povjerio Allah i On nam ih moe oduzeti kad god to, iz Svoje neizmjerne mudrosti, odredi. Svi mi tvrdimo da u ovo vjerujemo, ali se u praksi ?esto puta spotaknemo. Ne znam ni sama zato sam mislila da mogu iz uma odagnati misli o smrti jo nekih 30 do 40 godina. A Allah, delle delaluhu, nam moe due uzeti u bilo kojem trenutku. Ja sam po tom pitanju ista kao i svi drugi ljudi ne znam jo kad ?e do?i moj edel, ali bih trebala da svaki dan ivim i iskoristim kao da mi je posljednji.

4. Svaki je dan POKLON. Saznanje o skorom naputanju ovog svijeta mi je dolo poput poziva na bu?enje, i to doivljavam kao blagodat jer mi Allah svaki dan prua mogu?nost da u?inim jo dobra i da se pokuam iskupiti za greke iz prolosti. Jutra su mi, iz ko zna kojeg razloga, naro?ito teka. Mislim da mi je najgore kad se probudim iz sna i shvatim da i dalje moram da ivim s ovom bole?u. Ipak, svako si jutro nastojim re?i: Elhamdulillah, danas se lijepo osje?am. ta danas mogu u?initi od dobrih djela?

Ove spoznaje, kao i podrka moje majke, mua, svekrve, mojih sestara, muevih sestara, moga oca i svekra, prijatelja i zajednice su mi ne samo pomogli da se izborim s onim kroz ta sam prolazila, ve? i da o?ekujem nagradu za svoja iskuenja i da pokuam da iskreno prihvatim Allahovu odredbu.
_______________________________________

Smrt je razotkrila stvarnost ovog ivota i nije razumnom ?ovjeku ostavila nikakve mogu?nosti da u njemu uiva. - Hasan El-Basri, rahimehullah, na samrtnoj postelji

www.n-um.com

Za N-um pie: Nedim Boti?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ljudi koji u propast hrle
    Piše: Mr. Osman Smajlović Zaslužiti ljubav i zadovoljstvo Milostivog Allaha i spasiti se Njegove kazne i srdžbe želja je svakog iskrenog vjernika. Svemilosni Allah u...
  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...