Ponedjeljak, JULY 22, 2024
tekstovi_logo


smrt_zivotBoiji  Poslanik, alejhis-selam, rekao je:  Ko voli susret sa Allahom i Allah voli susret sa njim, ko prezire susret sa Allahom i Allah prezire susret sa njim. Na to je Aia, radijallahu anha, rekla: Boiji Poslani?e, da li je to preziranje smrti, jer svi mi preziremo smrt?  Poslanik, alejhis-selam, odgovori : Nije tako, nego kada vjernik bude obradovan Allahovom milo?u, Njegovim zadovoljstvom i Dennetom, zaeli susret sa Allahom pa i Allah voli susret sa njim, a kada nevjernik bude obavijeten o Allahovoj kazni i Njegovoj srdbi, prezirat ?e susret s Njim i Allah prezire susret s njim. (Biljei Muslim)

Babilonci su vjerovali da postoji formula za vje?nost (eliksir ivota), hemijska supstanca, i da ?e vje?no ivjeti onaj ko je popije. A Allah Uzvieni kae: Nijedan ?ovjek prije tebe nije bio besmrtan;  ako ti umre, zar ?e oni dovijeka ivjeti? Svako ivo bi?e smrt ?e okusiti! Mi vas stavljamo na kunju i u zlu i u dobru i Nama ?ete se vratiti. (Prijevod zna?enja El-Anbija, 34-35) I kae: Ti ?e, zacijelo, umrijeti, a i oni ?e, tako?er, pomrijeti. (Prijevod zna?enja Ez-Zumer, 30)

U ?ovjekovu je prirodu utkano da eli da sve ono to voli zadri u stanju u kakvom jeste, a to je suprotno Allahovom zakonu u kosmosu, tetno po pojedinca i cjelokupnu ljudsku zajednicu, ali nas vezanost i ljubav prema tim stvarima spre?ava da doku?imo sutinu dobrote za nas. Ono to nas podsti?e na istraivanje i pisanje o ovoj temi jeste pogreno poimanje smrti, a to je da se smrt smatra kona?nim zavretkom, to je sku?eno poimanje smrti i ograni?eno shvatanje, unitenje ljudske elje i nade ka vje?nosti.

Strah od smrti prisutan je kod omladine vie nego kod ostalih ljudi iz sljede?ih razloga:

?  Slaba svijest o pravom zna?enju smrti, o ispravnom pogledu na ivot i smrt, te poimanje ove dvije stvarnosti zajedno.

?  Naruenost porodi?ne kohezije, tako da se ?lan porodice kao jedinka bori sa svakodnevnicom bez i?ije potpore.

?  Nepodu?avanje djece o stvarnom zna?enju smrti, tako da odrastaju sa pogrenim i iskrivljenim poimanjem smrti.

Umjereni strah od smrti podsti?e ?ovjeka na pokornost Uzvienom Allahu i urbu u ?injenju dobrih djela.

Jedan mi je ?ovjek napisao sljede?e rije?i: Svaki put kada ho?u da jedem, sjetim se smrti, kada ho?u neto da popijem, kada imam intimni odnos sa suprugom, prije spavanja, kada bilo ta radim..., osje?am davljenje prilikom bilo kakvog lijepog doga?aja, strah me moje smrti ili smrti nekog koga volim.

Ova bolest se naziva neuroti?na anksioznost  (naglaen strah od razli?itih pojava). Ovakvo stanje je povezano sa doga?ajem u prolosti kojem je bila izloena ova osoba, pogreno obrazovanje u mladosti u pogledu shvatanja smrti, depresija...

Poimanje smrti kod vaiza (predava?a) ve?inom se svodi na zastraivanje smr?u  i podrobno pojanjenje o smrtnim mukama, o ?emu je Ibn Kajjim rekao sljede?e: ...takav je bio njegov, sallallahu alejhi ve sellem, govor, potvrda i usa?ivanje temelja imana: imana u Allaha, meleke, knjige, poslanike, susret sa Allahom, spominjanje Denneta i Vatre, te kakva je dobra Allah pripremio Svojim ti?enicima, a kakvu kaznu za nepokorne robove, tako sa svojom hutbom puni srca imanom i izraavanjem tevhida (Allahove jedno?e), spoznajom Allaha i onoga to je kod Njega. Nije poput obra?anja drugih, koja samo obavjetavaju o ve? poznatim koristima ljudi, a one su alopojni o?aj za ivotom, zastraivanje sa smr?u, ova pojava ne usa?uje iman u ljudska srca, niti izraavanje Njegove jedno?e, niti spoznaje Njega, niti prisje?anje na ono to je kod Allaha, niti budi ljubav i ?enju u ljudskim duama za susret s Njim subhanehu ve teala, tako da prisutni iza?u sa takvog skupa a nisu se nita okoristili, osim da ?e umrijeti, da ?e se njihov imetak podijeliti, i da ?e zemlja njihova tijela pojesti, eh!? Kakav ?e se iman dosti?i sa ovim i kakva ?e se spoznaja Allaha i Njegovog tevhida te korisnog znanja doku?iti sa ovim?! (Zadul-mead).

Istina je to da iman ima nemjerljivu ulogu u smiraju due i ljepoti ivota, irini pogleda na stvari, lijepom miljenju i saburu na poteko?ama.

Neki ljudi govore o smrti u kontekstu izolovanja od ovog svijeta i njegove nitavnosti,  a Kuran im govori: Reci: Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela? Reci: Ona su za vjernike na ovome svijetu, a na onome svijetu su samo za njih. Eto, tako Mi podrobno izlaemo dokaze ljudima koji znaju.  (Prijevod zna?enja El-Araf, 32) Neka nam naa smrt bude sa selamom!

Autor: Dr. Selman el-Avde

Odabrao i preveo: Ismir Karaga, prof.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...