Utorak, JUNE 18, 2024
tekstovi_logo


pitanje2Savjet sestara: Nemoj sluati mua. On nema bradu, ne dri se sunneta kako treba, a tebe tjera da ga pita smije li iza?i vani. Reci mu: 'Kad ti bude bolji, i ja ?u.' Do tada, radi po svom. Savjet bra?e: Sluaj, brate, ti njoj reci da ona mora tebe sluati. Zna se ko je muko u ku?i. Zna li ona hadis: 'Mu je za enu Dennet ili Dehennem.'Ja svojoj ne bih dao tako da radi, ma ni u snu. Jeste li primijetili u vaoj okolini ratove svjetova? Ne, nije to film Georga Lucasa. Mislimo na sukobe bra?e i sestara po internetu, javnim mjestima, unutar 4 zida. Borbe su okrutne; do zadnjeg potpisa na papirima za razvod i razbijanja porodica. Svaki spol ima svoje argumente u estokoj i nemilosrdnoj borbi da bi pokazali ko je u pravu. Najvie, naalost, ejtan prokleti ima koristi u ovom sukobu.

Na tom planu se koristi i islam. Svaki spol koristi SAMO one vjerske dokaze koji idu njima u prilog, i prilikom svakog problema, navode ih kao dokaz greaka onih drugih. Pritom zaboravljaju?i one druge dokaze, koji njima ne idu u prilog.

Prvi tekst u ovom ciklusu je posve?en taktikama koje koriste sestre, njihovom bojnom arsenalu, kao i ciljevima.  Po?nimo od argumenata koje koriste

SESTRE

Glavni vjerski argument sestara je slijede?i hadis: Najbolji od vas je onaj ko je najbolji prema svojim enama. Koliko su se samo muevi nasluali ovog hadisa kao dokaz brinosti njihovih supruga za vjerskom edukacijom svojih mui?a, eh...

Me?utim, pri svakoj sva?i, ili problemu, sestre navode ovaj hadis kao neprikosnoven dokaz suprugove krivice za njenu pogreku logikom, da si ti bio bolji prema meni, i ja bi prema tebi. Istovremeno, tuma?e ovaj hadis na na?in da je suprug obavezan da maksimalno uloi trud i prelazi preko svih enskih greaka, ma kako krupne one bile. Znaju?i da je neto pogreno uradila, a da bi izbjegla mogu?u kritiku od mua, ovaj hadis do?e kao preventivno sredstvo prve kategorije s ciljem izazivanja osje?aja stida i krivice kod rtve (?itaj supruga): Stani, muu. Ne moe tako. Zna li da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: Najbolji od vas je onaj ko je najbolji prema svojim enama. Suprug se u tom trenu paralizira, pomislivi: Zbilja, u pravu je. Ne bih je smio kritikovati. Tako nije radio Muhammed, s.a.v.s. Na kraju, greka ene ostaje neprimje?ena, ?ak mu od nje trai halal.

Svaljivanje krivice na mua je tako?er izuzetno jako oruje za koje ve?ina mukaraca nema nikakve odbrane. Samo da bismo skrenuli panju na njegov ubojiti na?in koritenja, donosimo par primjera:

ena iza?e van ku?e bez pitanja Morala na ders, pokorava se naredbi Allaha: 'U?i'. Mu je kriv, sprje?ava je da sti?e nauku.

Nije skuhala ru?ak. - Mu je kriv, nije podmirio ku?u.

Pita je zagorila. Mu je kriv, zadrao ju je dok je ?istila.

Djeca su napravila nered. Mu je kriv, lo je odgajatelj.

Zadrala se u posjeti sestrama. Mu je kriv, nije joj nazna?io koliko da ostane.

Provodi vie vremena s sestrama, nego s muem. - Mu je kriv, ne posve?uje joj vrijeme.

Slijede?i u nizu tekog naoruanja u arsenalu sestara je upotreba obrnute logike i preferiranje osje?aja:

Ako moe ti van ku?e i?i, to ne bih i ja mogla?

Ako ja tebe moram pitati za dozvolu, mora i ti mene.

Ako je tebi pravim kahvu sad, ti ?e meni nave?e.

Kad ?ine i jasne grijehe koje je erijat zabranio, argument sestara je svakako osje?aj da ne ?ine nita loe:

ta fali da to uradim? Ja volim Allaha, OSJETIM da je ovo ispravno.

Mu: eno, ne moe takva van, nisi se propisno pokrila. Vidi ti se vrat...

ena: Zato me uvijek kritikuje? Kakav si ti to? Danas mi se ovako nosi, tako se nekako osje?am...

Bra?a nemaju NIKAKVE anse u ovakvom dvoboju, jer ene koriste osje?aje. Logi?ka oruja bra?e nemaju nikakvog efekta protiv emotivnog tita sestara. Zato ni ne pokuavajte.

Pojedine sestre imaju OGROMNE KOMPLEKSE od poloaja mukaraca u drutvu i neutaivu e? za izjedna?avanjem tog statusa. Stekne se dojam da enama nikako nisu potrebni mukarci (osim da bi imale djecu) i da bi na ovom svijetu sve bilo puno ljepe bez mukog prisustva. Uobi?ajen komentar za ono to neki mukarac uradi je: A to to ne moemo mi? Jeste vi to neto kao bolji? Ali zapitajmo se zato sestre tako silno bore da dobiju neki poloaj? Ako ve? jesu takve kakve kazuju, kome to dokazuju?

Nazivanje mukog roda od milja: balvanima, idiotima, medvjedima, svakako ima za cilj da pove?a ljubav i pokazuje istinske osje?aje i islamski ahlak koji ovakve sestre nose u sebi.

Za svaku greku i poreme?aj u svijetu i u BiH, pa i u vlastitoj ku?i optuuju muki rod: Da smo mi na vlasti, vidjeli bi vi. Vi (mukarci muslimani) ste ve?e ene od nas. Samo vam jo fale suknje.

enska sijela su posebna pri?a. Dok bra?a kad se sastanu uglavnom divane o drugoj bra?i, sestre pretresaju aktuelna ekonomska i socijalna pitanja iz bra?nog ivota. Stekne se dojam kao da se radi o nekim politi?kim partijama. Pregovori, koalicije, kompromisi, analize aktuelnog i proteklog, sjednice skuptina. Na kraju, op?i je zaklju?ak da s ovim dananjim mukarcima u koaliciju ne?emo, osim ako ne dobijemo poziciju premijera, ministra unutranjih i vanjskih poslova, te ministra finansija. Mu moda jeste glava ku?e, ali je ena vrat, mora da se zna.

NAPOMENA: Navo?eni primjeri su, naalost, uzeti iz stvarnog ivota i istiniti su.

Drugi tekst u ovom ciklusu je posve?en strategiji bra?e (ako je ima uop?e), njihovom arsenalu, kao i ciljevima.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...