Nedjelja, JULY 21, 2024
kuran


wc_soljaObavljanje fizioloke potrebe sjede?i na wc-koljki ne?e nikada isprazniti sve potpuno, neto ?e uvijek ostati unutra, to kasnije uzrokuje ?este posjete WC-u, a norma je zapravo samo jednom dnevno uraditi ono to na lijep na?in naziva br. 2 posao! Ako u potpunosti ispraznite ne?isti, onda, naravno, imate potpuno prazan sistem koji ne treba ponovo ispranjavati za jedan period, obi?no ne do sljede?eg dana. Svakako, moete ?uti od svog doktora da je 4-5 puta dnevno normalno obavljati veliku fizioloku potrebu, ali ovo je iz perspektive nedovoljnog ispranjavanja na po?etku. 4-5 puta dnevno ispranjavanje je potpuno nepotrebno i neprirodno. ?injenica je da zapadnjaci moraju vie puta obavljati br. 2 posao ukazuje da ne?isti jednog jednostavnog obroka mogu da prepune njihov sistem i da ih odmah natjeraju u WC. Kad bi sme?ari u Velikoj Britaniji ispraznili samo vrh svake kante za sme?e, onda bi se kante morale svaki dan ispranjavati. Ovo ne samo da bi bio dodatni posao, ve? bi uzrokovao dodatne zdravstvene opasnosti zbog ne?isti koje sve vrijeme ostane u sistemu i nikad nije potpuno ispranjeno. Ima smisla, zar ne?

"I pitaju te o mjese?nom pranju! Reci: 'To je neprijatnost!' Zato ne op?ite sa enama za vrijeme mjese?nog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju! ... Allah, doista, voli one koji se kaju i voli one koji se ?iste." (Prijevod zna?enja El-Bekare, 222)

ta je zajedni?ko sljede?im: endometriozi, sputenoj maternici, raku grli?a maternice, vanmateri?noj trudno?i, tumoru maternice, neplodnosti, cisti jajnika, raku debelog crijeva, mokra?noj inkontinenciji, trajnim vaginalnim infekcijama i hemoroidima?

ta je zajedni?ko sljede?im bolestima: koleri, tifusu, e. coli, dizenteriji, botulizmu, legionarnoj bolesti, hepatitisu A i polio?

Svaki srednjokolac moe da odgovori na ovo pitanje jer je odgovor dobro usa?en u njima, zato to su to nekad bile veoma rairene i lahko sprije?ene bolesti ?iji su uzroci nedostatak ?iste vode i slabe sanitarije. Nekada su bile mnogo rairene u Evropi i obje Amerike, ali su i?ezle zbog dostupnosti ?iste pija?e vode i brige o osnovnoj higijeni, poput pranja ruku nakon jela i obavljanja fizioloke potrebe.

Nedavno sam imao nezgodu kada mi se za?epila kanalizacijska cijev koja ide iz moje ku?e, ispod vrta na glavnu kanalizaciju koja prolazi uzdu ceste. Kako ivim na brdu, to zna?i da ?e bilo koje za?epljenje nie moje ku?e utjecati na moj kanalizacioni sistem prije nego na odvodni sistem mojih komija uzbrdo, ?ak i ako je za?epljenje prouzrokovano negdje drugdje. Kakve to ima veze sa navedenim bolestima koje izgledaju kao da nemaju nita zajedni?ko?

Da nastavim sa primjerom...

U?inci za?epljenja bili su jasno vidljivi tako da je svako mogao da to primijeti i bilo je nemogu?e za pretpostaviti da je problem izazvan negdje drugdje. Iako je aht u mom vrtu prelio i sada se prelijeva u vrtove ljutih komija, njima nije palo na um da jedna osoba ne bi mogla proizvesti toliko otpada. Nadalje, problem se ?inio mnogo ve?im nego to se pretpostavljalo. ''Stru?njaci'' koje sam unajmio davali su mi razli?ite ''dijagnoze''. Nijedna nije bila ispravna osim onoga to je potvr?ivalo ?injenicu: moja kanalizacioni sistem i dalje je za?epljen. Prepuna kanalizacija sada je ?ak curila u podru?je gdje je bila pija?a voda za cijeli komiluk prijete?i da ugrozi zdravlje mojih komija. Kada su op?inske vlasti kona?no djelovale tek nakon to sam zaprijetio da ?u i?i u medije problem je utvr?en i uzrok prona?en, a to je da se desilo jedno jednostavno za?epljenje na cesti koje je veoma daleko od moje ku?e. Sa pro?epljenjem kanalizacije dole su mnoge koristi: ?ist vrt za mene i moje komije, nestalo je neugodnog mirisa, prestala je prijetnja za pitku vodu u komiluku i naravno mir i pomirenje sa komijama. Koje olakanje! Ko bi povjerovao da tako jednostavan postupak rjeava ogromne probleme.

I tako je s trenutnom epidemijom ginekolokih bolesti koje smo spomenuli. Da bih to pojasnio, moram se malo vratiti u historiju da objasnim kako se to jednostavno "za?epljenje" u maternici uobi?ajilo me?u enama. Prekretnica, ?ini mi se, bila je predstavljena na Velikoj izlobi 1851. g. u Crystal Palaceu u Londonu. Me?u hiljadama izuma na izlobi bio je jedan novi izum koji ?e osvojiti svijet i u?i u svaki dom na Zapadu. Sponzor je bio niko drugi do sama kraljica Viktorija, koja je rekla da posjeduju pozla?enu verziju (tog izuma). Naime, izum o kojem se govori je savremena wc-koljka. Najpoeljniji mod-con i statusni simbol vremena. Na izlobi ste morali platiti da ga koristite, to je jo jedna novost. Nevjerovatno, u Njema?koj do dan-danas napla?uju za koritenje. Ovaj izum se rapidno proirio me?u bogatom populacijom koji su ga izvozili preko Britanskog carstva na ?etiri strane svijeta i time proirili novu epohu bolesti koje su u to vrijeme bile zainteresirale medicinu, ali su na kraju postale veoma zastupljene u predindustrijskoj Evropi. Prije toga ?ovje?anstvo je obavljalo fizioloku potrebu na stari na?in koji je Stvoritelj dizajnirano tako da bude savren: obavljanje fizioloke potrebe u ?u?e?em poloaju. U tom poloaju bedra pritisnu donji dio trbuha i njegov sadraj, dok se automatski u isto vrijeme ravna i "neprijatnost" u drugom dijelu rektuma i "stiska" debelo crijevo da izbaci sadraj. Ovako olakan, abdomen je potpuno ispranjen i daje osje?aj ispranjenosti i da nije nita ostalo unutra. Obavljanje fizioloke potrebe sjede?i na wc-koljki ne?e nikada isprazniti sve potpuno, neto ?e uvijek ostati unutra, to kasnije uzrokuje ?este posjete WC-u, a norma je zapravo samo jednom dnevno uraditi ono to na lijep na?in naziva br. 2 posao! Ako u potpunosti ispraznite ne?isti, onda, naravno, imate potpuno prazan sistem koji ne treba ponovo ispranjavati za jedan period, obi?no ne do sljede?eg dana. Svakako, moete ?uti od svog doktora da je 4-5 puta dnevno normalno obavljati veliku fizioloku potrebu, ali ovo je iz perspektive nedovoljnog ispranjavanja na po?etku. 4-5 puta dnevno ispranjavanje je potpuno nepotrebno i neprirodno. ?injenica je da zapadnjaci moraju vie puta obavljati br. 2 posao ukazuje da ne?isti jednog jednostavnog obroka mogu da prepune njihov sistem i da ih odmah natjeraju u WC. Kad bi sme?ari u Velikoj Britaniji ispraznili samo vrh svake kante za sme?e, onda bi se kante morale svaki dan ispranjavati. Ovo ne samo da bi bio dodatni posao, ve? bi uzrokovao dodatne zdravstvene opasnosti zbog ne?isti koje sve vrijeme ostane u sistemu i nikad nije potpuno ispranjeno. Ima smisla, zar ne? To je upravo ono to smo u?eni da uradimo i kae nam se da je normalno. Neobavljanje fizioloke potrebe u prirodnoj poziciji, ve? obavljanje u sjede?em poloaju doslovno zahtijeva da se stolica mora prisiliti iz tijela koriste?i umjesto nogu pritiskom na stomak dijafragmin mii? za disanje. Sada mehanizam za djelovanje jeste da se napuhaju plu?a i pritisne nadolje cjelokupni sadraj u zdjeli?nu upljinu takozvani "Valsalvin manevar". Ovo je tako neprirodnan na?in obavljanja fizioloke potrebe jer kada je uvedeno da se sjedi na wc-koljki, gornje i srednje klase (samo oni koji su mogli priutiti obavljanje nude u sjede?em poloaju) zahtijevali su da im se stave skemlije pod noge koje su se prodavale u Harrodsu u Londonu zajedno sa sjede?im zahodima. Koja ironija! Poriv za ?u?anje prilikom obavljanja nude toliko je jak i programiran u ljudima tako da ?e mala djeca, ako imaju priliku, naravno, ?u?nuti, obi?no skrivaju?i se negdje u kutu, da izvre nudu.

Kako se sve ovo odnosi na enske bolesti?

Drago mi je to ste to pitali. Ovako, kada djevojka ili ena obavi fizioloku potrebu u ?u?e?em poloaju, njezina cjelokupna zdjeli?na upljina biva pritisnuta i ispranjena. To uklju?uje maternicu, mjehur i crijeva. Maternica nije navedena kao lu?ni organ u zapadnim medicinskim udbenicima, ali se takvom smatra u isto?noj medicini. Zapadna medicina prepoznaje neto to se zove toksi?ni ok sindrom (TSS). To je kada menstrualna teku?ina (ne samo krv) postaje toksi?na kao rezultat bakterijske fermentacije kada nije odmah istjerana iz tijela. Sada ono to se doga?a na Zapadu (a sve vie i na Istoku) jeste da su se pokazali rezultati toksi?nosti u ve?ini ena koje ne obavljaju fizioloku potrebu u ?u?e?em poloaju. Ovaj problem po?inje se javljati kod djevojaka odmah od vremena prvog menstrualnog ciklusa. Zbog nedostatka prirodnog "stiskanja" prilikom ?u?anja, menstrualni fluidi ili barem neto od toga ostane jo u maternici, ovisno o veli?ini i stanju vrata maternice koja je normalna izlazna ta?ka. Naglaavam rije? normalna s razlogom. Poto je ?u?e?i poloaj zamijenjen sjedenjem na wc-koljki i "Valsalvinim manevrom" za izbacivanje ne?isto?e, treba imati na umu da menstrualna krv ima jo dvije dodatne izlazne ta?ke: dva jajovoda i kroz njih ulaz oko jajnika i zdjeli?nu upljinu.

to se doga?a kada se napusti poloaj ?u?anja?

Ovo je najzanimljiviji dio i neto sam mogao samo ja razumjeti jer imam pozadinu u mehani?kom ininjerstvu i prirodnoj medicini. Kada pritisnete stomak prema dolje koriste?i dijafragmu, dok u isto vrijeme drite svoj dah (klasi?ni Valsalvin manevar), menstrualni fluid (krv plus odba?ena endometrija, neoplo?ena jajaca i sl.) prislino ide tamo gdje ima najmanje otpora, recimo to moe biti ka jajovodima. Ako se desi da se jajovod za?epio s ovom krvlju koja ide gore u pogrean smjer, a ne biva izba?ena kroz normalni menstrualni tok, kroz vrata maternice (normalni put), rezultirat ?e vanmateri?nom trudno?om. Ili ako neto od menstrualnog fluida prote?e kroz jajovod i poprska jajnike i zavri u zdjeli?nim upljinama i tu se "priljepi" i zaivi u ekstra endometriju, duboko u zdjeli?noj upljini, onda tu moe rasti hrane?i se jajnicima to sve ovisi. Menstrualni fluid te?i ?e i kroz vrata maternice, to navodi ve?inu ena i ginekologa da misle da je to sve to treba da iza?e, ali NE. Puno menstrualne krvi ostaje unutra, i onda kaplje kap po kap "produuju?i" ciklus u trajanju od 4 do 14 dana. To je potpuno neprirodno, iako se smatra normalnim u zapadnim udbenicima. Sad slijedi objanjenje onoga to ?e mnoge ene odmah priznati kao "trenutak ahah'': ostatak menstrualne krvi nije u potpunosti izba?en i postaje elirano ugruak i ?ini nezdravo toksi?no za?epljenje u maternici na najnioj ta?ki, tj. vratima maternice (gravitacija pomae da se sakupi tu na dnu). Time se stvara podru?je oko ovog TCP (toksi?no za?epljenje vrata maternice) sklono blaem TSS (toksi?nom ok sindromu) time nastaje rak vrata maternice ?im vrata maternice do?u u dodir s ina?e relativno bezopasnim ljudskim Pappiloma virusom (HPV). Naravno, rjeenje nije u vakcinisanju opasnim vakcinacijama, poput Gardasilom vakcine koja je ve? ubila i osakatila stotine djevojaka, ve? je rjeenje u obavljanju fizioloke potrebe u ?u?e?em poloaju. Dola je nova mjese?nica i tijelo treba da je izbaci, ali prvo mora da izbaci TCP koji se formirao prethodne mjese?nice! To ?esto izaziva mnogo neugodnosti. Posmatranjem za?epljenja, ono koje se izbaci prvog dana mjese?nice, vidjet ?emo da je tamno, ponekad gotovo crno. Nakon jednog dana krv bude svijetlocrvene boje koja je normalna boja. Naalost, zbog nedostatka ?u?anja duina trajanja mjese?nice znatno se produljuje, od normalne 2-3 dana do 4-14 dana! A to se smatra normalnim!

Napomena: 2-3 dana je norma kod domorodaca i u onim zemljama gdje je uobi?ajeno ?u?anje, uklju?uju?i Kinu, Junu i Srednju Aziju, Latinsku Ameriku, najvie u Africi ?ak i Japanu (oni jo imaju ?u?avce).

Menstrualni fluid to due ostaje u tijelu, due ote?uje tijelo. Kako?

Ima puno rasprava o ovome, ali ne moe se spomenuti zbog kratko?e ovog ?lanka. To je ono to Uzvieni Allah spominje o menstrualnom ciklusu ena: ''To je neprijatnost!'', tj. bol i uznemiravanje. Prvo bol, jer to boli enu, koja je osjetljiva na toliko bolesti, stanja i zaga?enja, jer poput zaga?enja neto to je tetno u maloj koli?ini ima sposobnost da "zagadi" ve?i sistem, kao to 9 litara krvi biva zaga?eno malom koli?inom ostataka menstrualnog fluida koji nije u potpunosti izba?en. I drugo je uznemiravanje, jer je ena sprije?ena od intimnosti sa muem oko pola svog plodnog ivota.

Kako sam otkrio uzrok i posljedicu?

Medicinski tekstovi potvr?uju protustrujni tok menstrualne krvi do jajovoda, ali to smatraju normalnim i po njima je to "manjkavost" Allahovog stvorenja, kao da je to ono to se uvijek doga?alo enama. Naravno da nije! Ovo je bio moj prvi pokazatelj jer mi muslimani vjerujemo da je Allah, subhanehu ve te'ala, stvorio ljude u "ahseni takvim" ''u skladu najljepem''. Drugi pokazatelj je doao od strane bolesnika. Bilo je to nakon jednog savjetovanja, jedna ena rekla je kako joj mjese?nica odjednom ponovno po?ne da se pojavljuje dok je letjela natrag u Veliku Britaniju. Mjese?nica je bila prili?no slaba, samo nekoliko mrlja. Ja sam u Velikoj Britaniji ivio u blizini aerodroma Heathrow i veliki dio lokalnog stanovnitva su radna snaga na ovom velikom aerodromu i time sam imao priliku da ispitujem mnoge pacijente. Imao sam toliko pacijenata koji su govorili o istom problemu da sam znao da sam na tragu ne?ega. Vidite, u zraku, pritisak zraka unutar kabine (u avionu) je oko pola od onog na Zemlji. Zato, kada uzmete paket ?ipsa u avionu, dok je u letu, ?ini se kao da je napuhan zrakom. Maternica se moe smatrati kao pakovanje ?ipsa koje se napuni pritiskom na visokoj nadmorskoj visini koje je za?epljeno iz unutranjosti sa TCP-om pa pritisak tjera TCP na vrata maternice. Uzrok i u?inak, jednostavna demonstracija Bojlovog zakona koji smo u?ili u koli iz hemije. Nije potrebno kompleksno medicinsko objanjenje.

Neprirodna, bezra?na, hermeti?ki zatvorena mikroklima zato maternica ne kalje?

Svaki organ u tijelu ima svoj jedinstveni mehanizam za izbacivanje stranog tijela ili za lije?enje nakon to neto zaprijeti njegovom integritetu. Tako smo vidjeli kod primjera oka, stalno ?e suziti kako bi odstranilo stranu ?esticu, i ne?e prestati dok to ne postigne. Mehanizam u grlu uzrokuje kaalj jer ne postoje kanali za suze, nos proizvodi sluz za samolije?enje i maternica se ?isti kroz menstruaciju kroz dvije faze procesa. Prva faza je priprema prostora za implantaciju embrija. Druga faza je ?i?enje kada se oplodnja jajaca ne desi. Dopustite mi da objasnim kako ovaj prirodni ciklus ?i?enja koristi maternica kada ono to se u njoj nalazi smatra toksi?nim stranim tijelom...

Mnogim enama, koje ne obavljaju fizioloku potrebu u ?u?e?em poloaju, plodne godine (priblino od dobi 14 50) a imaju TCP ?vrsto unutar maternice, to stvara hermetizirano bezra?no podru?je u trajanju najmanje jednog perioda mjese?nog ciklusa. ta se dalje deava: pojavila se otrovna teku?ina koju tijelo pokuava izbaciti odbacivanjem svoje stani?ne stijenke. Prirodni na?in je da se obloga odbaci i to je obi?no ono to se doga?a svaki mjesec. Upravo ono to se ?esto deava enama jeste da primijete dodatno endometrijsko tkivo koje raste u obliku mioma ili da dodatni endometrijski slojevi rastu tamo gdje ih nije bilo, kao na jajovodima, jajnicima, pa ?ak i zdjeli?noj upljini i unutranjim organa poput debelog crijeva. Mogu?e je da se to zagnoji u ostatku mjeseca dok se TCP prisilno ne izbaci sa sljede?om menstruacijom neto to se nikada nije zna?ajnije prostudiralo jer bi zahtijevalo razumijevanje da se treba usporediti sa onima koji obavljaju nudu u ?u?e?em poloaju i sa onima koji to ne ?ine to formira okluzije i ambijent za bakterije da napreduju u bezra?nom prostoru. Ono to je jasno iz ovoga jeste da ovo, taj miom, zadebljanje na endemtriumu ili rast na neobi?nim mjestima, jeste samo prirodna reakcija tijelo pokuava da izvri samolije?enje odbacuju?i otpadni materijal, to se ubraja u "bol i uznemiravanje". Poto ne?e biti odstranjeno za mjesec dana, zna?i da se maternica prilago?ava i moe postati karcinom ili da obilno krvari u pokuaju da se o?isti kao kod primjera oka koje ne prestaje suziti dok ne ukloni strano tijelo.

to se doga?a za vrijeme menstruacije?

Da biste razumjeli ta se doga?a kada se obavlja fizioloka potreba u ?u?e?em poloaju, potrebno je znati ta se doga?a za vrijeme menstruacije. Menstruacija je period u kojem se iz tijela izbacuje neoplo?eno jaje. Poto se oplodnja nije desila, zidovi, prethodno pripremljene maternice, se gr?e i jaje je izba?eno s pucanjem sitnih krvnih ila. Ovaj ciklus smanjivanja i ispup?ivanja ponavlja se kada novo jaje biva isputeno iz jajnika uzrokuju?i otputanje hormona da pripremi jo jednom oblogu maternice. Na po?etku menstruacije, sluzi na zidovima materice (endometrij) je 0,5 mm debljine. Pod utjecajem hormona koje jaje lu?i, ovaj sloj raste i dosegne debljinu od 5 do 6 mm. Ove promjene u praznom prostoru u maternici mogu se otkriti savremenom opremom ili ginekolokim pregledom. Allah, subhanehu ve te'ala, spominje ovu ?injenicu u suri Er-R'ad: "Allah zna ta svaka ena nosi i koliko se maternice steu, a koliko se ire; u Njega sve ima mjeru." (Prijevod zna?enja Er-R'ad, 8)

to se doga?a kada se ''?u?i''?

?u?anje je prirodno stanje za enu (i sve ljude zapravo i mukarce i ene), to je naa "fitra" da obav jamo nudu u ?u?e?em poloaju. ?u?e?i poloaj rezultira u jedinstvenom uskla?ivanju, ne samo ispravljanju rektuma i oputanju mii?a puborectalis (koji obi?no steu rektum kako bi se sprije?ilo nenamjerno "curenje", ovaj mii? jo uvijek nije prostudiran prema mojim saznanjima), ali i nevjerovatno ravnanje jajnika, maternice i jajovoda. Rezultat? Zatvaranje otvora izme?u jajnika i jajovoda, zapravo, nemogu?e je da bilo ta od menstrualnog fluida u?e u njih i da "zaga?uje" unutranje organe! Ovo nije definitivno dokazano jer je to trenutno moja hipoteza, zato to je  jedini na?in da se ovo dokae potrebno izvriti magnetnu rezonancu u vrijeme ?u?anja. Gotovo svi skeneri za magnetsku rezonancu su, naravno, napravljeni za vodoravno skeniranje. Nakon to su jajovodi uspjeno izolirani, jedina izlazna ta?ka za menstrualnu teku?inu je kroz vrata maternice.

ta sad?

Sada kada sam otkrio uzrok i posljedicu, shvatio sam da je rjeenje za mnoge enske probleme bio nalik na ?i?enje u mom vrtu nakon to su za?epljene cijevi kanalizacije na cesti. Prvi korak jeste da se za po?etak vri fizioloka potreba, posebno tokom menstruacije u ?u?e?em poloaju. To se moe posti?i tako to stavimo skemliju ili sli?an predmet pod svaku nogu za vrijeme obavljanja nude. To ima sli?an u?inak kao i koritenje ?u?avca. Trajanje menstruacije trebalo bi se smanjiti na oko 3 dana nakon nekoliko mjeseci prakse. Nadalje, ''?i?enje'' moda moe biti potrebno, ali to je tema za drugi ?lanak i neto to ?u obraditi na svojoj stranici, inallah.

Sljede?i ?lanak: Slu?aj 14-godinje djevojke koja je lije?ena od ciste jajnika

(O autoru: Amingo Sanchez je polihistorom, peta generacija doktora prirodne medicine, mehani?ki ininjer, izumitelj i poduzetnik trenutno nastanjen u Sarajevu. Moe se kontaktirati putem e-maila: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript ili putem njegove webstranice: www.englishhakim.com)

(Sarajevo, juni 2012.)

S engleskog preveo: Abdullah Muji?, prof.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...