Četvrtak, JULY 25, 2024
tekstovi_logo


ljubav_prema_kuranuNakon dva sata teravih namaza i ?etiri sata no?nog namaza, ejh je plakao na seddi, preklinjuju?i Allaha Uzvienog za oprost.

Ovaj isti ejh je znao prekinuti u?enje Kurana, jer nije mogao nastaviti od jecaja. Kada bi u?io ajete o dehennemu, imali ste osje?aj da ga upravo posmatra, ako bi u?io dovu iz Kurana, molio je je sa njom kao da je bio sam, me?u hiljadama drugih ljudi. Nakon to bi izgubio glas, otiao bi na seddu a mi smo ?uli kako jeca i ?ini tevbu.

Zato ja nisam osje?ala snagu Kurana kao to je osje?ao on? Zato nisam osje?ala teinu mojih grijeha i nedostataka kao on? A ni uporediti se ne moemo..

Jedino to sam pomiljala kao odgovor na sve ovo jeste da je on znao neto to ja nisam.  Zar Allah Uzvieni nije rekao: A Allaha se boje od robova Njegovih u?eni. Allah je, doista, silan i On prata. (sura Fatir, 25 ajet) Koliko je samo puta, iznova i iznova, ejh ponavljao ovaj ajet.

Nakon ramazana, otila sam u njegovu damiju, bila po?astvovana da razgovaram s njim i pitala sam ga o ovome to me mu?ilo.

ejh, ja sam bila ovdje u toku ramazana kad ste u?ili Kuran, osjetila sam da ste ga zaista razumjeli. Nekada bi ste u?ili jedan ajet mnogo puta, nekada bi ste plakali. Iako razumijem zna?enje, nisam mogla plakati. Pomislila sam, vi ne samo da znate zna?enje, nego i ZNATE zna?enje. Kako i ja mogu biti od onih koji znaju?

Ovo je njegov odgovor:

Na?ina je mnogo:

 1. 1.       Pripremi svoje srce sa velikom pripremom klanjanjem rekata propisanih sunnetom.
  a. Pripremi svoje srce prije nego stane na namaz. Na primjer, prije jacije klanjaj 2 (ili 4) rekata, kako bi tvoje srce osjetilo Kuran prije farza.
 2. 2.       ?esto u?i Kuran.
  a. Kada u?i neki ajet, zadri se na njemu i ponavljaj ga vie puta razmiljaju?i o onome to je re?eno.
  b. Drui se s Kuranom, jedan duz dnevno pa moe zavriti hatmu za mjesec, uivaju?i u izobilju Kurana.
 3. 3.       ?itaj tefsir.
  a. Kad ?ita Kuran i do?e do ajeta koji ne razumije, okreni se tefsiru. Onda se vrati na taj ajet i prou?i ga sa novoste?enim znanjem: o tome kako je objavljen, zato je objavljen, kada je objavljen, u kojoj situaciji je objavljen i onda se upitaj: Razumijem li sada?
 4. 4.       Shvati da se Allah obra?a TEBI.
  a. Pomisli kako je bilo ashabima dok je Kuran bio objavljivan. Oni su bili svjedoci tome! Znali su razloge objavljivanja razli?itih ajeta, znali su da se Kuran obra?a NJIMA. Pomisli kako su se oni, Allah bio zadovoljan njima, tada osje?ali, znaju?i da se govori njima, da se ba oni pozivaju.
  b. Znaj, Allah se obra?a i tebi! Naprimjer, recimo da ?uje ajete iz sure Hudurat: O vjernici, ne odlu?ujte se ni za to dok za to ne upitate Allaha i Poslanika Njegova, i bojte se Allaha! Allah, zaista, sve ?uje i sve zna. Pomisli?e: Ja sam od onih koji vjeruju. ta Allah eli od MENE? ta to Allah Voljeni trai od mene?
 5. 5.       IVI te ajete
  a. Kada ?ita o dennetu, zamisli da u njemu sjedi, posmatra njegove vo?ke, gleda  ljude u njemu i uiva u njegovim mirisima.
  b. Kada ?ita o vatri, pomisli kako je samo vrelo ako si u kuhinji blizu poreta. Zamisli kakva je vrelina ako bi dodirnula tu vatru tako vrelo da ne moe ni podnijeti. A to je samo vatra ovog svijeta! Zamisli kakav je tek dehennem!
 6. 6.       Ovo je vrlo vano: Dova.
  a. Allah Uzvieni je Jedini Koji ti moe dati razumijevanje. Ne?e ga imati, osim ako Allah to ne dozvoli. Pa kada ?ini seddu i u Njegovim si rukama, mnogo u?i dovu: Allahu moj, Ti si onaj koji otvara! Otvori ovo znanje za mene, otvori i olakaj razumijevanje Kurana za mene!
 7. 7.       No?ni namaz.
  a. U?i ajete, razmiljaj o njima, u?i ih mnogo, mnogo puta i mnogo razmiljaj o njima.
  b. U?enje i razmiljanje o Kuranu ?e pokrenuti srce.
 8. 8.       Bjei od grijeha i nepokornosti Allahu Uzvienom.
  a. Mrlje od grijeha su brana razumijevanju i osje?anju Kurana. Oni prave zastor na srcu: A nije tako! Ono to su radili prekrilo je srca njihova. Mutaffifin, 14.
  b. Zna?i, moe ?uti ajet, jake i velike rije?i, ali ne?e imati efekta na tebe zbog prekriva?a na tvom srcu. Skloni se od grijeha, kako bi Kuran mogao doprijeti do dubina tvoga srca.
 9. 9.       I sluaj Kuran mnogo.
  a. Kada slua, pomisli zato u?a? ponavlja odre?eni ajet. Zato pla?e? Sluaj i razmiljaj.

10. Ne gubi nadu u Allaha Uzvienog.
a. Allah te NIKADA ne?e prepustiti samoj sebi.
b. U?i dove, On te nikada ne?e ostaviti dok Mu se obra?a! Znaj da ?e ti odgovoriti!
c. Kad si u dovi, reci: O Allahu moj, ko sam ja? Ko sam ja osim drug grijeha i nepokornosti..? A Ti? Ti si Vlasnik oprosta! Allahu moj, otvori vrata razumijevanja za mene! Ti Si Jedini koji mi to moe podariti!
d. ZNAJ da ?e ti On odgovoriti i da te nikada ne?e napustiti.

Potpuno oborena s nogu, pitala sam ga: ejh, kako znate sve ovo? Odgovorili ste mi sa koracima, sa planom kako da se vratim Kuranu. Je li to sve u nekoj knjizi, koju mogu pro?itati i znati ta?no ta trebam uraditi?

Odgovorio je: Zna, ba kao kada si na odre?enom odsjeku na fakultetu i eli da ima najbolje ocjene, ta ?e uraditi? ?ita knjige, razgovara sa ljudima koji poznaju materiju. Eh ba poput ovoga, ja sam pomislio: kako da budem uspjean? Pa sam ?itao knjige, i sluao sam, kad bih ?uo nekoga da u?i i pla?e, pitao sam se zato pla?u ba na tom ajetu?

I tako, tragao je, sa jednim ciljem: Kako da uspijem?

Moda mi svi ne moemo odmah implementirati preko no?i gore spomenuto. Ali pokuajmo malim koracima, dva po dva dok ne stignemo do kraja i budemo i mi od onih koji su uspjeli inaAllah.

Poslanik  ? nas je nau?io da ko god eli ovaj svijet, za njega je Kuran. I ko god eli ahiret, za njega je Kuran. I ko god eli oba svijeta, za njega je Kuran.

Od znanja, pa do jufke, ta god elite, drite se Kurana!

Na kraju, ..a za dobro koje za sebe pripremite na?i ?ete nagradu kod Allaha, jer Allah dobro vidi ono to radite. Beqarah, 110.

MARYAM AMIREBRAHIMIAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

 • Ljetni odmor – plijen vjernika
  Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
 • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
  Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
 • Bolest zvana šutnja
  Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...