Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


mezar_milajarderaNai umrli nas svaki dan dozivaju ali ih mi ne ?ujemo: Dragi nai, o vi koji ste nastanili nae ku?e i uzeli nae bogatstvo, neka vas ne obmane dunjaluk kao to je nas obmanuo, znajte da je dunjaluk sada za vas, ali da vas zato ?eka obra?un!

U mezar kojeg vidite na ovoj slici ukopan je Nasir El-Harrafi, ?ovjek koji je u kuvajtskim bankama deponovao bogatstvo vrijedno 12 milijardi dolara. Nasir El-Harrafi je bio na Forbesovoj listi me?u 100 najbogatijih ljudi na svijetu, bio je vlasnik 33 tankera nafte, mnotva hotela u svijetu, bio je vlasnik polovice bogatstva ''ZAIN'' kompanije za telekomunikacije, imao je dvadeset nebodera: u Kuvajtu, Maleziji, Dubaiju, Farancuskoj, Italiji, Londonu ...

A ovo to vidite na slici je njegov ''neboder'' u kojem sada ivi, a naselio ga je 2011. godine.

Nasir je, da mu se Allah smiluje, kao i mnogi drugi bogatai, kraljevi, carevi, uglednici, ogrnut samo u tri bijela ?arafa, otiao (odneen na ramenima ljudi) u svoj mezar, svoj novi dom u kojem ?e boraviti do Sudnjega dana. Nita od dunjaluka nije ponio sa sobom. Sve je to ostalo drugim ljudima da uivaju i nemilice troe ono to je on godinama zara?ivao i s mukom sticao. Nasirov slu?aj i slu?ajevi hiljade drugih, njemu sli?nih, ali i naih blinjih ro?aka, komija i prijatelja, koje svakodnevno ispra?amo na Ahiret, velika su opomena, upozorenje i pouka nama koji jo po zemlji hodamo, da nikada ne zaboravimo na smrt, na rastanak sa dunjalukom i da nikada ne zaboravimo tevbu i pokajanje.

Nai umrli nas svaki dan dozivaju ali ih mi ne ?ujemo: Dragi nai, o vi koji ste nastanili nae ku?e i uzeli nae bogatstvo, neka vas ne obmane dunjaluk kao to je nas obmanuo, znajte da je dunjaluk sada za vas, ali da vas zato ?eka obra?un!

Prenosi se da je Ata ibn Ebi Rebbah rekao: ''Sje?anje na smrt donosi tri koristi: ubrzava tevbu, ?ini ?ovjeka zadovoljnim i sa malo dunjalu?ke nafake i odagnava pohlepu za onim to drugi posjeduju od dunjalu?kog bogatstva i izobilja.'' I obrnuto, vezivanje za dunjaluk, a zaborav i prezir Ahireta, kako stoji u jednoj predaji, donosi tri tete: ''stalnu zauzetost, brigu i nezadovoljstvo sa onim to se ima.''

Zna?enje ovog hadisa najbolje dolazi do izraaja upravo u naem vremenu. Danas s kim god pri?ate i razgovarate, svi govore da su maksimalno zauzeti, da glave ne mogu di?i od silne zauzetosti i posla i opet su svi nezadovoljni i uglavnom puni brige, tuge i depresije. Zato ne dozvolimo nipoto da nas dunjaluk obmane kao to je obmanuo mnoge ljude, pa su se kajali kada kajanje nije bilo od koristi i probudili su se tek u svojim kaburovima, kao to je re?eno: ''Ljudi spavaju, a kad umru probude se, a kada se probude kaju se, a ta zna?i kajanje nakon kazne.''

Ibn Kesir u svom djelu ''El-bidaje ven-nihaje'' spominje predaju od Fadla ibn Jahja'a koji je rekao da je bio na dvorcu Haruna Er-Reida koji je pripremio veliku i raskonu gozbu, na koju je, izme?u ostalih, pozvao i pjesnika Ebu Atahiju, pa je Harun Er-Reid traio od Ebu Atahije da opie taj rasko u stihovima, to je ovaj i u?inio, kazavi:

ivi kako god ho?e u raskoi veleljepnih dvora

U kojima ti se jutrom i ve?erom to poeli donijeti mora

Ali, onoga ?asa kada ti dua u grkljanu zastane

Zasigurno ?e saznati da si rtva vlastite obmane.

Abdusamed Nasuf Busatlic

(SAFF)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...