Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


dzeneet

Abdullah ibn Abas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Pokazani su mi prijanji narodi i me?u njima sam vidio Allahovog poslanika koji je imao samo jednog sljedbenika, zatim sam vidio Allahovog poslanika koji je imao samo dva sljedbenika sa sobom, vidio sam poslanika s kojim je bila skupina ljudi, ali sam vidio jednog Allahovog poslanika koji nije imao ni jednog sljedbenika.

Nakon toga vidio sam jednu ogromnu skupinu ljudi koja je brojno?u prekrivala horizont, pa sam poelio da to bude moj ummet. Tada mi je re?eno da je to Musa a.s. sa svojim sljedbenicima. Nakon toga mi je re?eno: ''Pogledaj tamo', pa sam pogledao i vidio mnogobrojnu skupinu ljudi koja je tako?er prekrila horizont ispred mene. Re?eno mi je: ''Ovo je tvoj ummet, a me?u njima ima skupina od sedamdeset hiljada ljudi koji ?e u?i u dennet bez polaganja ra?una.''

Nakon toga ashabi su se razili, a da nisu saznali ko su ti ljudi koji ?e bez polaganja ra?una u?i u dennet, pa su me?usobno raspravljali i naga?ali o toj skupini. Neki od njih su kazali: ''Mi smo ro?eni kao idolopoklonici i to se vjerovatno ne odnosi na nas, ve? na nae potomke koji su ro?eni u islamu.'' Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je ?uo da se raspravljaju o tome, pa je ponovo izao me?u njih i rekao im: ''To su oni muslimani koji ne prori?u sudbinu, koji nisu sujevjerni i koji ne trae da im se u?i rukja .''

Nakon toga ustao je Ukaa ibn Muhsin i rekao: ''Allahov Poslani?e, moli Allaha da ja budem u toj skupin.'' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio mu je: ''Ti ?e bit u toj skupini.'' Onda je ustao jo jedan ashab i traio isto to i Ukaa, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Pretekao te je Ukaa.'' (Buharija i Muslim)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...