Četvrtak, Svibanj 23, 2024
pokajnici_logo

Familija iz Australije primila Islam


Aussie_family_1Osje?aj koji ima kada po prvi put izgovori ehadet je kao da te obasja svjetlost a ti si lagan poput pera. Zbog tog osje?aja sam znala da sam u?inila pravu stvar...

Ovo je pri?a o tome kako je moja porodica prihvatila islam

Moji roditelji su Australijanci, ali su se razveli kada sam bila mala. Moj otac je bio veoma nasiilan. I dan danas imamo problema s njim. Nisam ga vidjela niti sam razgovarala sa njim ve? 12 godina. Mama ima s njim 4 djece. Nakon razvoda od mog oca, moja majka je izlazila s jednim libancem koji je bio musliman. On nije bio prakti?ar vjere, i oni su skupa dobili sina, moga najmla?eg brata. Bili bi skupa, pa bi se razili. On joj je stalno lagao i varao ju je s drugim enama. Tako da je kona?no moja mama prekinula s njim, no me?utim, on bi se uvijek vra?ao, a budu?i da moja mama ima meko srce, uvijek bi ga primala nazad.

Nismo znali puno o islamu, ali smo znali ta je ramazan i Bajram. Ja sam prije bila poprili?no pobona katolkinja. Ila sam u crkvu i izu?avala Bibliju. to sam vie u?ila, vie sam bivala zbunjena. Po?ela sam postavljati pitanja, a odgovore bih dobivala u smislu da je potrebno da se samo u to vjeruje. Mislila sam da je to nedovoljno za mene. Napustila sam katolicizam. Jo uvijek sam vjerovala da Bog postoji ali sam bila veoma zbunjena. Moj o?uh je otiao u Libanon jer mu se sin iz prvog braka trebao oeniti a i stara majka mu je bila bolesna. Prije nego to je otiao iz Australije u nau ku?u je poslao svog ro?aka.

Taj ?ovjek je imao 27 godina i bio je oenjen i imao je prelijepu djevoj?icu od 4 godine. Upoznali smo se, i postali smo jako bliski s njima. Postali smo najbolji prijatelji. Obra?ali bi se njemu za sve probleme koje bi imali. On je bio veoma poboan. Ali, nekako nismo nikada razgovarali o vjeri. On je bio veoma prijatan i potovao je nae proslavljanje kr?anskih praznika i ro?endana.

Septembra 2012 godine smo krenuli na neko krtenje, on je doao kod nas da vidi jesmo li dobro i da li nam treba neto. Svaki dan je ovako radio. Otili smo u crkvu gdje je svetenik bio ?udan lik. Imao je na sebi odoru i govorio je ?udne stvari. Rekao je da se krtenjem tite djeca u slu?aju da ih neko pokua uvu?i u neki kult da ?e biti zati?eni. Svaki put kada bi polio bebe vodom, svaka beba bi toliko jako vritala! I ostale bebe koje su bile prisutne i gledale to bi vritale. Bila sam uplaena. Nakon krtenja smo otili na zakusku, a potom je svetenik po?eo da se udvara mojoj majci, po?eo je da pije sa tinejderima i izvadio je cigaretu i zapalio ju je. Po?ela sam da se pitam ta se ovo deava?!

Nakon toga smo otili ku?i. Kada smo stigli ku?i primili smo vijest da je ro?ak mog o?uha preselio! Tome je rastrgalo na komade. Nakon toga smo postali jako bliski s njegovom udovicom i k?erkom. Njegova ena i ja smo pri?ali o vjeri. Ona je bila veoma religiozna. Sve to mi je govorila je imalo smisla. Povela je mene, moju mamu i sestru kod supruge jednog ejha. Ona je odgovorila na sva naa pitanja. Elhamdulillah, prihvatili smo islam tu istu no?! Sedam dana kasnije moj brat od 14 godina je tako?er prihvatio islam i izrazio elju da eli da izu?ava islam.

Osje?aj koji ima kada po prvi put izgovori ehadet je kao da te obasja svjetlost a ti si lagan poput pera. Zbog tog osje?aja sam znala da sam u?inila pravu stvar! I elhamdulillah, svi smo jo uvijek u islamu!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...