Četvrtak, JULY 25, 2024
pokajnici_logo


islamsuportNedavno sam upoznao jednog brata koji je porijeklom Holan?anin, a preao je na islam. Svaka pri?a o povratku islamu zaista je posebna, zanimljiva i pou?na, ali ova njegova pri?a toliko me fascinirala me i nisam mogao odoljeti a da ga ne pitam da napie neto o tome pa da se od te pri?e okoriste i drugi muslimani s naeg govornog podru?ja. Molim Allaha da u?vrsti nae ubje?enje, omili nam da Ga iskreno oboavamo i spominjemo i da nam omrzne grijehe i neposlunost. Pored ovog, cilj prenoenja ove pri?e jeste i poziv onima koji jo nisu spoznalu ljepotu islama da po?nu da prou?avaju ovu vjeru, ako paljivo budu obra?ali panju na sve oko sebe i ako budu iskreno tragali za istinom i vje?nom sre?om, sigurno ?e mo?i vidjeti znakove i dokaze Boanske mo?i koji upu?uju na Stvoritelja koji jedini zasluuje da bude oboavan.

Benjaminova pri?a

Cijenjena bra?o i sestre, ovo je pri?a nekog ko je odrastao bez neke ?vrste vjere. Uvijek sam vjerovao u Boga, ali u srcu nikad nisam gajio neku ?vrstu vjeru. Cijelu mladost proveo sam u kr?anskoj koli i ?udilo me je da su uvijek oboavali Isaa (Isusa). To me je uvijek mu?ilo jer za mene je Isa bio poslanik, a ne Bog, niti sin Boiji. Ubrzo sam nau?io da Bog sve vidi na na?in kako to Njemu dolikuje, a ne onako kako ljudi vide, i On sve ?uje, ali na na?in kako to Njemu dolikuje, a ne onako kako ljudi ?uju, On govori onako kako Njemu dolikuje, a ne onako kako ljudi govore. On nama stvari pojanjava putem Svojih ajeta (dokaza).

Moj brat iz Bosne, Ado, pomogao mi je i dao mi je prijevod Kurana na holandski. On mi je pojasnio neka pitanja iz islama tako da sam osjetio da mi se islam kao vjera dopada. Ubrzo sam odlu?io da ?itam i prou?avam Kuran. Prve ve?eri kad sam ?itao prijevod Kurana bio sam odmah oduevljen i pro?itao sam do kraja sure El-Bekara. Kad sam otiao spavati, imao sam no?nu moru koja se pojavljivala sedam uzastopnih no?i. Svaku no? sam ?itao i molio Allaha da otkloni moj ruan san, jer nisam vie smio spavati.

Svaki put u snu sam se nalazio na tamnom mjestu gdje nije bilo nikakvog svjetla. Stojao sam ispred ogromne zastarjele eljezne ograde. Kraj ograde nisam mogao vidjeti ni na desnoj niti na lijevoj strani. Bila je toliko visoka da vrh ograde nisam mogao vidjeti. Bio sam blizu te ograde, a na drugoj strani bio je ejtan (sotona). Pojavio mi se u bijeloj odori, imao je bijelo lice i crnu kosu i bio je sa crnim o?ima, vritao je i pokuavao je da me uhvati s velikim prljavim noktima. Nije mogao da podnese to se izme?u nas nalazila ograda i vrite?i po?eo je da ljulja ogradu.

Ovo je bio moj prvi znak od Allaha. Ja sam protuma?io sebi ovaj san da je ograda islam ili Kuran koji su ejtana spre?avali da mi naudi. Svaku no? sanjao sam isti san. Ja sam bio ustrajan i nastavio sam ?itati prijevod Kurana i upu?ivao sam molitve. Nakon sedme no?i, san je prestao i ja sam opet mogao mirno da spavam. Hvala Allahu! Sotoni  nije polo za rukom da me odvrati od islama. Bio sam veoma zahvalan Bogu i ubrzo sam odlu?io da primim islam i da klanjam namaz u mesdidu. U ovome sam naao svoj mir i bilo je mnogo bra?e koji su mi davali podrku. Saznao sam kako je lijep islam i pun ljubavi, nisam nikad mislio da ?u u islamu na?i tako lijep i smiren osje?aj.

Cijenjena bra?o i sestre, nemojte gledati islam kroz druge muslimane, kao to sam ja radio, nego gledajte na sam islam. Ljudi grijee. Allah je objavio ovu vjeru i ona je savrena. Savjetujem prvo sebe, a zatim vas: ivite za Allaha, nemojte nanositi zlo drugima, obavljajte namaz, dajite zekat, ako ste obavezni, i budite pravedni prema drugima! Ako ovo budete radili, onda ?e to biti dovoljno, ako Bog da, jer Allah upu?uje koga ho?e. Reci:  On je Allah Jedan. Allah je uto?ite svemu. Nije rodio i ro?en nije. I niko Mu ravan nije. (El-Ihlas, 14) Va novi brat u islamu, Benjamin!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...