Nedjelja, OCTOBER 17, 2021


iqre?itaj u ime svoga Gospodara!

Zato muslimani treba da ?itaju svakog dana?

Koliko dnevno ?itamo? Koliko dnevno prou?imo stranica Kurana? Koja je posljednja knjiga koju smo pro?itali? Odmah da razjasnimo: pod ?itanjem se ovdje ne misli na FB poruke, uputstva za upotrebu tehni?ke opreme ili sastava na kutiji keksa. Misli se na knjige ili ?lanke tee sadrine. Poto naa omladina, zbog zaokupiranosti tehni?kim dostignu?ima, ?esto zanemaruje ovu vanu aktivnost, potrebno je da ih podsjetimo na velike koristi koje mogu dobiti od ?itanja knjiga. Krenimo redom:

?  ?itanje vjeba mozak, trenira ga da redovno misli i promilja, donosi zaklju?ke i prima nove sadraje koje ?e ugraditi u ve? postoje?e. Aktivnost mozga moete uporediti s aktivno?u bilo kojeg mii?a ako ne vjebate i ne koristite ga, o?ekuje ga atrofija. Najta?nije bi rekli biolozi: funkcija pomae optimalan rad organa. Ako vam je potreban va organ kojim mislite, morate da ?itate. Ako mislite da vam ne treba, onda nita.

?  ?itanje umanjuje stres. ?itanje je moda najbolji na?in da zaboravite poslovne obaveze, gust raspored za naredne dane, brige koje su neminovne. ?itanje je djelotvorna antistres terapija. Probajte i uvjerit ?ete se i sami. Sljede?i put kad budete nervozni, uzmite Kuran i prou?ite nekoliko stranica, pa ?ete vidjeti kako problemi nestaju.

to vie ?itate, vie je i rije?i kojima raspolaete. to vie rije?i koristite, imate vie samopouzdanja, lake i jednostavnije moete da kaete ta mislite i osje?ate, ljudi vas vie cijene, sluaju i primje?uju. O napretku u poslovnom svijetu suvino je govoriti dobar rje?nik daleko ?e vas odvesti.

?  to vie ?itate, bolje pamtite. to vie u?ite Kuran napamet, sve vam je lake. Sli?na je situacija i s drugim knjigama. Da biste, recimo, pro?itali jedan historijski roman, morate da zapamtite imena likova, njihove osobine, ivotne situacije, mjesta deavanja. Mnogo puta se susre?ete s pojavama i predmetima za koje ranije niste ?uli. Toliko je toga to treba zapamtiti da bi se dolo do kraja samo jedne knjige. A, zamislite koliko toga zapamtite ako sedmi?no pro?itate barem jednu, pa puta 52 za godinu dana! Ovakvim treningom va je mozak uvjeban da pamti, pa ?e daleko lake pamtiti i spisak namirnica za kupovinu, a kamoli neto zahtjevnije.

?  ?itanje vas u?i da analizirate, kritizirate, upore?ujete, iznosite svoje miljenje. Nije sve u memorisanju likova i doga?aja. Dok ?itate, sigurno razmiljate o vrijednosti toga to ?itate, upore?ujete sa sli?nim, moda zapisujete sa strane dijelove vrijedne panje. Pa, jo kada s nekim razmjenjujete utiske o pro?itanoj knjizi, tek tada shvatite da vas ?itanje u?i da analizirate. ta ima bolje za vijuge?

?  Panja i koncentracija najbolje se vjebaju ?itanjem. Znate i sami da to vie ?itate, vie vam se ?ita i sve vam je manje vremena i energije potrebno za tivo. Danas su koncentracija i panja u prili?no loem stanju sve se radi u isto vrijeme (odgovaranje na e-mail, ?askanje sa drugima, provjera telefona...). A, dok ?itate? Vi ste u knjizi i ni na jednom drugom mjestu. To se zove panja i koncentracija. Probajte da prije kole u?ite Kuran 1520 minuta. Vidjet ?ete koliko ?ete u u?ionici imati bolji fokus.

?  to vie ?itate, bolje ?ete pisati. Nije ovdje samo pitanje bogatijeg rje?nika. Ako mnogo ?itate, susre?ete se s isto toliko razli?itih stilova koje nesvjesno prihvatate i zatim pravite svoj stil, poseban, svojstven samo vama. Zar to nije jedna od odlika velikih pisaca?

(Nedim Boti?, prof.)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POSJETITE MINBER.BA