Nedjelja, APRIL 21, 2024
tekstovi_logo


zfuhejdiStarac po imenu Hizan el-Fuhejdi (na slici) junak je ove pri?e, odnosno istinitog doga?aja koji posljednjih desetak godina, na svojim hutbama i predavanjima u Saudijskoj Arabiji, rado prepri?avaju hatibi i predava?i. U kratkim crtama, Hizan je stanovnik provincije Esjah u blizini grada Kasima u Saudijskoj Arabiji. ivio je sa svojom starom i iznemoglom majkom o kojoj se brinuo dugi niz godina. Iako je bio neoenjen i siromaan, odbijao je da brigu o majci prepusti drugim ?lanovima porodice. Ali, nakon to je Hizan ostario i oronuo, njegov mla?i brat po imenu Galib izri?ito je zahtijevao da mu Hizan sada prepusti brigu o majci i dozvoli da se ona preseli kod njega i njegove porodice u grad, jer je smatrao da on vie nije sposoban da se o njoj adekvatno brine. Me?utim, i pored toga to mu je majka bila vrlo stara, a i on oronuo, i bez obzira to nije imao velika primanja osim 800 saudijskih rijala socijalne pomo?i (oko 180 eura), Hizan je uporno odbijao da brigu o majci prepusti mla?em bratu, uz pojanjenje da je on itekako i dalje sposoban, i fizi?ki i materijalno, da se brine o njoj. Vidjevi da njegov brat Hizan nije spreman ni na kakav kompromis, mla?i brat Galib odlu?io je da slu?aj prijavi erijatskoj sudnici i da kod njih potrai kona?nu presudu.

Suo?ivi se sa ovako neobi?nom i ?udnom parnicom, tadanji erijatski sudija provincije Esjah odlu?io je da u sudnicu pozove njihovu majku i nju upita kome ?e od dvojice sinova dati prednost u skrbnitvu. Svjedoci sa ?u?enjem i suzama u o?ima pripovijedaju kako su Hizan i Galib tog dana zajedni?ki u sudnicu unijeli majku, kako bi pred kadijom kazala kod koga eli da provede ostatak ivota. I?ekuju?i njen odgovor, kadija je primijetio da sirota majka sa bolom i ?enjom ?as gleda u jednog, a ?as u drugog sina, ne daju?i kadiji nikakav konkretan odgovor, tj. preputaju?i njemu kona?nu odluku. Znaju?i da je Galib u daleko povoljnijem materijalnom stanju te da je mla?i i boljeg zdravlja od njegovog starijeg brata, kadija je ipak odlu?io brigu o majci prepustiti Galibu. Tada je Hizan briznuo u pla? i rasplakao i brata Galiba i kadiju, kao i sve prisutne u sudnici. Majku su unijeli u auto te je odvezli u novi stan, a Hizan se uplakan vratio svojoj ku?i. Nakon nekoliko godina majka je umrla, a Hizan je ostao ivjeti skromno i povu?eno u svojoj tronoj ku?i. Sve do trenutka kada je po prvi put u javnosti publiciran ovaj doga?aj (januar 2008. godine) Hizan je bio iv i za sada na internetu nema informacije da je umro.

U vremenu kada gotovo svakodnevno sluamo i ?itamo o primjerima nevjerovatne okrutnosti i nehumanog odnosa djece prema roditeljima, primjer bra?e Hizana i Galiba i njihovog dobro?instva prema majci, sve objektivne ljude, bez obzira bili muslimani ili ne, mora ostaviti u ?udu i nevjerici. Blago li se majci koja je odgojila ovakve sinove, a blago li se i njima jer su li?nim primjerom pokazali da su u potpunosti shvatili i u praksu dosljedno primijenili rije?i Uzvienog: Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobro?instvo ?inite. kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost doive, ne reci im ni: Uh! i ne podvikni na njih, i obra?aj im se rije?ima potovanja punim. Budi prema njima paljiv i ponizan i reci: Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali! (El-Isra, 2324)

Izvorni ?lanak objavljen je 26. zul-hideta 1428., odnosno 4. januara 2008. godine.

Novine Er-Rijad, br. 14 438, elektronsko izdanje.

www.alriyadh.comAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...
  • Život i djelo Mehmeda Handžića
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Mehmed Handžić rođen je 16. 12. 1906. godine u Sarajevu, a umro je 29. 7. 1944. godine. Njegov otac Muhammed-aga bavio...
  • Post u mjesecu Ševvalu
    Piše: Mr. Safet Kuduzović Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje...