Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


spermaMukarci sa problemima plodnosti bi prema australijskim nau?nicima trebali ?e?e spolno op?iti. Kvalitet njihovih spermatozoida se svakodnevnim op?enjem znatno poboljava. Ejakulacija svaka 24 sata reducira...

prethodno utvr?ena DNK-ote?enja, objasnio je australijski ljekar David Greening prilikom godinje sjednice Evropskog drutva za muku reprodukciju i embriologiju u Amsterdamu (ESHRE). Prije ove studije je, prema BBC-u, doti?ni ljekar savjetovao svoje pacijente da op?e svaki drugi, odnosno tre?i dan. To se me?utim promijenilo.

118 mukaraca je u?estvovalo u spomenutoj studiji. Kod 80% mukaraca su se DNK-ote?enja nakon sedam dana intenzivne prakse" reducirala za 12%. Za tih sedam dana se smanjio broj spermatozoida sa 180 miliona na 70 miliona, ali je i dalje bila u uobi?ajenoj plodnoj skali. Greening procjenjuje da bi broj spermatozoida tek nakon 14 intenzivnih dana, opao ispod kriti?ne vrijednosti.

Greening objanjava da, to due spermatozoidi borave u mukom organizmu, ve?a je vjerovatno?a da radikali (molekule koje lahko "napadaju" druge molekule) nakode DNK-u.

Pored toga, spermatozoidi postaju i inertniji pri duem boravku u toploj okolini.
Sve spomenuto bi se ?e?im op?enjem moglo izbje?i, tvrdi Greening, i ubije?en je da bi se ova praksa kod mukaraca isplatila, kao to BBC obavijetava.

Neto oprezniji je Greeningov kolega Alan Pacey sa Univerziteta Sheffield. On upozorava da naro?ito mukarci sa prorije?enim brojem spermatozoida kvantitativno ne bi trebali pretjerivati.

IslamBosnaAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...