Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo

Poziv na post u ponedeljak (03.11. 2014.)


asura_1Potovana bra?o i sestre, podsje?amo vas da je u ponedeljak (03.11.2014), deseti dan mjeseca muharrema , tj. dan Aure, i da onaj ko isposti taj dan ima ogromnu nagradu, inallah. Na svakom je da se trudi i da sebe i svoje uku?ane podstakne na post ovog dana, jer prenosi Ebu Katade, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o postu dana Aure pa je rekao: '

'Brie grijehe po?injene prethodne godine.'' (Muslim) Iz ovog hadisa vidimo da je pripremljena velika nagrada onome ko ovaj dan provede u postu. Pored posta dana Aure, desetog dana muharrema, lijepo je postiti i deveti dan, zbog rije?i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ''Ako do?ekam narednu godinu, postit ?u i deveti dan.'' (Muslim) Na osnovu ove predaje, imam afija, Ahmed i Ishak rekli su da je pohvalno postiti i deveti i deseti dan muharrema, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio deseti dan, a imao je namjeru da naredne godine posti i deveti.

Neke slabe i lane predaje o muharremu i postu dana Aure

''Ko bude postio posljednji dan mjeseca zul-hiddeta i prvi dan mjeseca muharrema, taj je zape?atio godinu sa postom i otpo?eo dolaze?u godinu sa postom. To mu je iskup od grijeha za pedeset godina.'' (Lana predaja u ?ijem se lancu prenosilaca nalaze dva laova Herevi i Vehb)
''Ko isposti Auru bit ?e mu upisano kao da je klanjao i postio sedamdeset godina. Dat ?e mu se sevap deset hiljada meleka i sevap sedam nebesa. A kod koga bude iftario vjernik, kao da je kod njega iftario ummet Muhammeda. Ko nahrani gladnog tog dana, kao da je nahranio siromahe ummeta, a ko pomiluje jetima po glavi, pove?at ?e mu se za svaku dlaku stepeni u Dennetu.'' (Laan hadis u ?ijem se lancu prenosilaca nalazi Habib b. Ebu Hubejj koji je laov)
''Nuh, alejhis-selam, iskrcao se na dan Aure na brdo Dudijj, pa je postio taj dan i naredio je post onima koji su bili sa njim. (Slab hadis u ?ijem se lancu prenosilaca se nalazi Osman b. Metar)
''Niko ne?e zaplakati na ovaj dan zbog ubistva Husejna a da na Sudnjem danu ne?e biti sa odabranim poslanicima.'' (Ova je predaja lana, kao i druge predaje koje govore o naricanju u ovom danu)
Neophodno je znati da nema posebnog ibadeta na dan Aure, izuzev posta. Nije propisano taj dan obavljati posebne namaze na kojima se u?i po stotinu puta Ajetul-kursijja, niti provoditi no?i u igri i zabavi, niti oplakivati Husejna, kao to rade rafidije iitska sekta. Ono to je vjerodostojno preneseno jeste samo post desetog dana muharrema.

Iz teksta U susret mjesec muharremu Sead Kumro, minber.ba
_________________________________

ODLIKE ALLAHOVOG MJESECA MUHARREMA

Najbolji post, nakon ramazanskog, je post u mjesecu muharremu Mnogi ljudi ne znaju da je post u mjesecu muharremu na velikom stepenu pohvalnosti, ?ak da je Allahov Poslanik potvrdio da je post u muharremu najvredniji nakon ramazanskog posta. Kazao je Allahov Poslanik, sallallahu aljhi ve sellem: ''Najvredniji post, nakon ramazanskog, je post u Allahovom mjesecu muharremu, a najbolji namaz, nakon obaveznih, je no?ni namaz.'' (Muslim)

U njemu je dan Aure

Mjesec muharrem odlikuje se nad drugim mjesecima po danu Aure, a to je deseti dan mjeseca muharrema. Allahov Poslanik podsticao je sljedbenike svoga ummeta da poste taj dan i onome ko ga isposti obe?ao oprost (malih) grijeha po?injenih u protekloj godini. Prenosi se od Ibn Abbasa, r.a., da je kazao: ''Kada je Allahov Poslanik stigao u Medinu, zatekao je idove da poste dan Aure, pa ih je upitao: 'ta je to?' Kazali su: 'Ovo je veli?anstven dan (u rivajetu: dobri dan), u njemu je Uzvieni Allah spasio Musaa i njegov narod (u rivajetu: Benu Israil) od faraona i njegova naroda (u rivajetu: od njihovog neprijatelja) pa ga je Musa, alejhis-selam, postio iz zahvale Allahu.' Kazao je Allahov Poslanik: 'Mi smo pre?i Musau od vas', pa ga je Allahov Poslanik postio i naredio da ga poste.'' (Buharija i Muslim)

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o postu na dan Aure, pa je kazao: ''Post Aure brie (male) grijehe iz protekle godine. (Muslim od Ebu Katade, r.a.)

Fikhsko-pravna pitanja vezana za post na dan Aure:

- Pohvalno je da se uz dan Aure posti dan prije, kako bi se posta? u ibadetu razlikovao od idova ili kr?ana koji poste ovaj dan. Kazao je Ibn Abbas, r.a.: ''Kada je Allahov Poslanik po?eo postiti dan Aure i drugima naredio da ga poste, re?eno mu je: 'Allahov Poslani?e, to je dan koji veli?aju idovi i kr?ani', pa je rekao: 'Ako budem ivio do sljede?e godine, sigurno ?u postiti i deveti dan.''' (Muslim) U drugom rivajetu: ''I nije do?ekao sljede?u godinu.''

- Osobe koje ne budu u mogu?nosti da poste taj dan, ne?e ga napatati, poto je to ibadet nafila vremenski ograni?ena i prolazi mogu?nost postizanja obe?ane nagrade sa njenim prolaskom.

- Po miljenju velikog broja u?enjaka, a taj stav je preferirao i ejhul-islam Ibn Tejmijje, nije poku?eno da se posti samo dan Aure, bez da ?ovjek posti deveti ili jedanaesti dan muharrema.

Nekoliko slabih i apokrifnih hadisa o danu Aure:

- ''Ko bude koristio surmu (ar. el-ismid) na dan Aure, nikada ga ne?e boljeti o?i (upala o?iju).''

- ''U mjesecu redebu Nuh, alejhis-selam, ukrcao se na la?u, pa je naredio onima koji su bili sa njim da poste. Putovali su na la?i est mjeseci i zadnji dan plovidbe i iskrcavanja na Dudijji bio je dan Aure, pa ga je postio Nuh, alejhis-selam, oni koji su bili sa njim i ivotinje kao vid zahvalnosti Allahu. Razdvojilo se more pred Izrael?anima na dan Aure. Allah je prihvatio pokajanje Adema, alejhis-selam, na dan Aure. Na dan Aure rodio se Ibrahim, alejhis-selam.'' (Apokrifnim ga je smatrao ejh Albani)

- ''Koji god rob bude plakao na dan pogibije Husejna, r.a. na dan Aure, on ?e na Sudnjem danu biti sa odabranim poslanicima (ulul-azm).''

- ''Ko obi?e bolesnika na dan Aure, kao da je obiao sve bolesnike iz Ademovog, alejhis-selam, potomstva.''

- ''Ko bude postio dan Aure, dobit ?e nagradu ezdeset godina ibadeta.''

- ''Ko bude postio na dan Aure, dobit ?e nagradu deset hiljada ehida.''

- ''Ko bude postio na dan Aure, dobit ?e nagradu deset hiljada meleka.''

Jo nekoliko ?injenica koje su tako?er spomenute u apokrifnim hadisima:

1- da je Allah stvorio Zemlju i nebesa na dan Aure,
2- da je Allah stvorio pero na dan Aure,
3- da se na taj dan zaustavila Nuhova la?a na Dudijji,
4- da se na taj dan Jusuf, alejhis-selam, vratio ocu Jakubu, alejhis-selam,
5- da je Uzvieni Allah stvorio Dibrila na dan Aure,
6- da je Uzvieni Allah stvorio Adem, alejhis-selam, na dan Aure,
7- da je Uzvieni Allah spasio iz vatre Ibrahima, alejhis-selam, na dan Aure,
8- da je Uzvieni Allah oprostio Davudu, alejhis-selam, na dan Aure,
9- da se Poslanik, alejhis-selam, rodio na dan Aure,
10- da se Uzvieni Allah uzvisio iznad Ara na dan Aure,
11- posebne nagrade za namaze koji se obave u jutarnjem periodu na dan Aure (duha-namaz),
12- oivljavanje no?i Aure posebnim ibadetima i posebnim vrstama namaza.

Novotarije na dan Aure

Jedna od najve?ih novotarija prisutna u danu Aure jeste okupljanje rafidija iija na Kerbeli, mjestu pogibije Husejna, r.a., te njihovo izvo?enje tradicionalnog rituala ''matam''. Koliko je toga u tom danu to oni ?ine a to je u koliziji sa na?elima vjere islama, samo Uzvieni Allah zna! Proklinjanje prvih generacija, naricanje, ?upanje i cijepanje odje?e, unakaavanje ljudskoga tijela, samo su neke stvari koje se tog dana ?ine na Kerbeli, a koje su vjerom strogo zabranjene.

Iz teksta: Allahov mjesec muharrem i dan Aure ta znamo o njima? Elvedin Pezic, prof. minber.baAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...