Ponedjeljak, JUNE 24, 2024
tekstovi_logo

Bludnik kojeg je Allah na ovom svijetu kaznio tri puta


AZABIstinita pri?a koja je objavljena u jednom arapskom islamskom ?asopisu, a redakciji ju je poslao ?ovjek kojem se taj slu?aj desio. Od urednika je traio da mu se ime ne spominje, nego da samo eli podijeliti svoju ivotnu pri?u sa ?itateljima kako bi uzeli pouku. U objavljenom tekstu stoji:

Bio sam student na jednom od univerziteta, imao sam puno prijatelja i prijateljica, me?utim sa jednom djevojkom sam se zbliio tako da smo zapo?eli ljubavnu vezu. Nakon nekog vremena, ta veza je prerasla u ozbiljniju vezu u kojoj smo po?inili blud. Ta veza je trajala due vrijeme, sve dok nije saznala da je u drugom stanju (trudna). Njena porodica kad je sve otkrila, bila je u oku, ona im je sve priznala, kazala im je za mene, a onda je meni u sobu doao njen brat napadaju?i me svakakvim rije?ima na koje sam mu ja samo rekao: Ja nisam otac djeteta tvoje sestre, ja sa tim nemam nita i ne?u da znam za bilo ta u vezi nje i djeteta!

Prebacio sam se na drugi univerzitet, diplomirao te zaposlio. Prole su godine i ja sam bio haman zaboravio na taj slu?aj, jer sam se posvetio svojoj karijeri. Jednog dana, vratio sam se sa posla, kad sam uao u ku?u, naao sam svoju majku na podu, bila je u nesvjesti. Uzeo sam ?au vodu i posuo je po licu, na tren je dola sebi, ali bi opet padni u nesvjest. Uspio sam je staviti na krevet i nakon to je dola svijesti, upitao sam je, ta se desilo.

Duboko je uzdahnula, bila je u stanju oka, uspjela je samo da kae: Tvoja sestra, tvoja sestra je trudna sa komijom! Ruke su mi se tresle, mozak mi je klju?ao, sav bijesan izaao sam iz ku?e i otiao do komije. Uletio sam kao lud, uzeo ga za prsa i proderao mu se u lice: ta si uradio od moje sestre! A on mi re?e: Smiri se, ja nisam otac djeteta tvoje sestre, ja sa tim nemam nita i ne?u da znam za bilo ta u vezi nje i djeteta!

Njegova re?enica, pogodila me je kao grom, kao munja. Pustio sam ga i teturaju?i, vratio se u ku?u. On je meni rekao istu re?enicu kao to sam ja rekao bratu od djevojke koja je zatrudnila sa mnom na fakultetu. Boe moj, ta se ovo deava!? Pokuavao sam da oba slu?aja izbacim iz glave, trudio sam se da budem to vie uz majku kako bi joj olakao u njenoj tuzi. Nakon ovog nesretnog slu?aja, posvetio sam se poslu i tednji novca za enidbu. Kupio sam sebi stan i uz pomo? moje majke, naao sam i budu?u enu.

Pripreme za svadbu se tekle u najboljem redu. Na dan mog vjen?anja, moja budu?a ena mi je rekla da je prije nae veze ?inila blud. Ostao sam skamenjen, nita nisam rekao, jer bi prekidanje svadbe i ovaj podatak pogodio moju majku. Progutao sam pljuva?ku i otiao od nje. Vjen?ali smo se i zapo?eli zajedni?ki ivot. Nakon nekoliko godina, dobili smo prelijepu k?erku. Kad je napunila est godina, dola je jednog dana sa ulice pla?i?i, kad smo je upitali ta se desilo, kazala je: Silovao me je ?uvar jedne zgrade!

La havle ve la kuvvete illa billah! Moda ?e dragi ?itatelju, da pomisli kako ga je Allah teko kaznio, ali ta je on uradio, samo mu je se sve vratilo. Zar on nije kad je sa njim zatrudnila djevojka sa fakulteta, naljutio i raalostio njenog brata? Jeste, ali onda je Allah dao da i on bude u istom stanju kad je se isto desilo njegovoj sestri. Zar majka od te djeovjke nije bila tuna i u oku zbog svoje k?erke? Jeste, ali je i njegova majka bila u istom stanju. Zar njen otac tako?e nije bio u stanju oka i teke sikirancije zbog svoje k?erke? Jeste, ali je i on doivio da zbog svoje k?erke bude u takvom stanju.

Kako posije, tako ?e i ponjeti, a pouku uzimaju samo razumom obdareni!

Saudin Cokoja
Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...