Nedjelja, APRIL 21, 2024
tekstovi_logo

Allahu dragi, podari mi ubje?enje djeteta!


kidislamAllahu dragi, podari mi ubje?enje djeteta!

Moja k?erkica je uzvikivala: Gospodaru, ja elim kiu! Odjednom su kapi kie po?ele padati po njenom nevinom licu poput ?istih, prosutih bisera.

Ponovila je: Gospodaru, poja?aj kiu! I kia je padala sve ja?e i ja?e. Djevoj?ica je na to jednostavno rekla: Hvala Ti!

Ona je bila ubje?ena da je to to se deava, neposredna i direktna reakcija na njenu dovu. ta ljude spre?ava od takve vrste percepcije, od percepcije ovog nevinog djeteta?!

Kako je doktor Lawrence Brown primio islam?

- Posjetio me nedavno doktor Lawrence Brown (oftalmolog iz SAD-a koji ivi u Medini i koji je napisao nekoliko vrijednih knjiga kao kritiku na Evan?elja.) Zamolio sam ga da mi ispri?a svoj put u islam. Rekao mi je: Prou?avao sam sve postoje?e religije i to prou?avanje me odvelo u ateizam. Nakon izvjesnog vremena rodila mi se k?erkica sa bolesnim srcem. Ljekari su mi rekli da je njeno stanje beznadeno. Uao sam da je vidim. Njeno tijelo bilo je potpuno poplavilo. Izaao sam iz njene sobe pla?u?i. Odmah sam otiao u sobu koja je bila namjenjena za molitve. Skrueno sam zazivao Boga i govorio: Uzvieni Boe, ako me ?uje pomozi mi! Bit ?u Ti zahvalan, potrudit ?u se da Te spoznam i da te iskreno oboavam!

Umio sam se i vratio u bolnicu. Primjetio sam radost i zadovoljstvo na licima ljekara. Rekli su mi da se kod moje k?erkice poboljalo stanje, povratila se vitalnost i prebrodila je kriti?nu fazu. Nije dugo ostala u bolnici. Danas je potpuno zdrava i ivi u Japanu. To je doga?aj koji me je uputio i vratio Allahu, nakon ?ega sam primio islam.

Plemeniti ?ovjek Ebu Salih

On je jedan od mojih boljih studenata u Londonu. Ina?e radi kao doktor u Pakistanu. Posjetio sam njegovog starog oca koji mi je ispri?ao svoj problem iz mladosti zbog kojeg se mnogo kajao. Toliko ga je to titilo i proganjalo da su, kada je doao u Mekku radi hadda, sve njegove dove bile u znaku traenja oprosta od Allaha za taj prekraj iz mladosti, te da mu Allah pokae neki znak koji bi upu?ivao na to da je Allah sa njim zadovoljan. Vrativi se u London on je stalno i?ekivao da mu se ukae eljeni znak i ne slute?i zapravo ta bi to moglo biti. Jednog petka  otiao je na duma-namaz i pred damijskim vratima zatekao jednog crnca koji je bio vrlo ljut i neraspoloen. Upitao ga je za razlog njegove srdbe, a on mu je odgovorio da je traio od imama mesdida da ga podu?i islamu i islamskim propisima, to je on prihvatio ali pod uslovom da nau?i urdu jezik, pa se sada pita kakve veze ima urdu jezik sa islamom. Tada ga je Ebu Salih uzeo sa sobom i nau?io ga suru El-Fatiha i pravilno izgovaranje ehadeta, nakon ?ega je ?ovjek primio islam. I ne samo on, ve? je, kako re?e Ebu Salih: Desetine ljudi primilo islam pred obi?nim ?ovjekom, kakav sam ja.

On je bio ubje?en da je to zapravo znak i poruka njemu da mu je Allah usliao dovu i otvorio vrata svoje milosti i zadovoljstva. To su vrata koja su uvijek otvorena i ne?e  se zatvoriti sve dok sunce ne iza?e sa zapada.

Onaj ko posjeduje ivo srce, on osje?a Boiju prisutnost u svakom pokretu, pa pokuaj ivim srcem posmatrati ivot oko sebe, sigurno ?e ti se promijeniti miljenje o ivotu i doga?ajima, kao to ?e se promijeniti tvoja mjerila i kriteriji prihvatanja i odbijanja.

Kada uspostavi direktnu vezu sa Allahom, a ne preko onih koji tvrde da mogu biti posrednici i da mogu govoriti i posredovati u Njegovo ime. Ne to, nego kada Ga ti direktno doziva i samo Njemu svoju tugu iznosi, rije?ima, suzama, srcem.. Svjestan da On sve ?uje, da sve zna, moe, da je milostiv Kada ponavlja i opetuje, u svojim dovama, Njegova lijepa imena i svojstva savrenstva, kada eli da taj veli?anstveni osje?aj ne bude prolazno stanje koje se pojavljuje poput bljeska, ve? da to bude konstanta, osje?aj s kojim ivi i danju i no?u i koji se manifestira u tvom ponaanju i opho?enju sa ljudima. Uistinu je Allahova blizina i ?ovjekov osje?aj da se domogao klju?a razgovora i munadata sa Njim, najve?e otkrovenje u ljudskom ivotu! I nema ve?eg gubitnika od onoga koji ode sa dunjaluka, a nije kuao ono to je najljepe na dunjaluku: razgovore i munadate sa Allahom, te bilskost sa Allahom kroz stalni zikr, zahvaljivanje i dovu, samo Njemu, Uzvienom.

Pie: Dr. Selman Avde

Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Buatli?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...
  • Život i djelo Mehmeda Handžića
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Mehmed Handžić rođen je 16. 12. 1906. godine u Sarajevu, a umro je 29. 7. 1944. godine. Njegov otac Muhammed-aga bavio...
  • Post u mjesecu Ševvalu
    Piše: Mr. Safet Kuduzović Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje...