Nedjelja, OCTOBER 17, 2021

Kazivanje jednog brata kako je ostavio cigarete


cigarete

Pua?a ima razli?itih. Neki ele da prestanu puiti ali im ne polazi za rukom. Neki opet, ne ele prestati, jer znaju da ne mogu pobijediti samog sebe, jer u sebi, zapravo, imaju najlju?eg protivnika. Nekima doktor "zaprijeti rakom", i oni odjednom prestanu, mada cijeli svoj ivot sami sebe nisu mogli natjerati da se okane ?orava posla, niti ih je mogla odvratiti hiljaduiprva hutba mjesnog imama. Nekima, primjerice, ne da ejtan da se okanu tog grijeha i poganluka. Ja sam bio od ovih zadnjih.


I ne samo to! Nisam mogao da zamislim, da tako "bezazlena stvar" - puenje - moe, da bude toliki grijeh, da stvara jz i raskol me?u tolikim vjernicima i ulemom. Jednima ejtan nije mogao "zapriti ?orbu", jer su se oni drali ispravnog kur'anskog miljenja, kada se sveukupno sagledaju svi elementi, da je puenje haram, dakle grijeh i zabranjeno, a jednima je, me?u kojima sam bio i ja sam, "zasolio pamet", pa su svim raspoloivim sredstvima otimali puenje od grijeha i trpali ga u mekruh tahrimen - dakle neto, to je blisko grijehu, ali, eto nije ba "pravi" grijeh. to se mene ti?e, ejtan nije imao ba pune ruke posla. Lahko me bio nagovorio na ovaj otrov; jer je to "moderno", "frajerski", "cool" , "faca si sa cigarom" , "nije grihota", i tako otprilike, sve dok ne bih ponekad, noen viim idejama i imanom, poelio ili "?vrsto" odlu?io, da prestanem definitivno sa sopstvenim trovanjem. Ovo ni u snu ne bih priznao onima, koji su me opominjali ili upozoravali na zlo duhana. Da ih Allah swt nagradi! Ah, koliko sam samo puta bacio tek na?etu "kutiju" u sme?e da bih sahat kasnije rovario po kanti, trae?i zdrobljene cigarete! I tamam, kada bih ?vrsto odlu?io da prestanem, ejtan stavi moju ahmediju sebi na glavu i doapne mi:
Otvori Kur'an, Suru An-Nisa 31.

??? ???????????? ????????? ??? ?????????? ?????? ????????? ??????? ?????????????? ????????????? ?????????? ????????

Ako se budete klonili velikih grijehova, onih koji su vam zabranjeni, Mi ?emo pre?i preko manjih ispada vaih i uve?emo vas u divno mjesto.

"Vidi, dragi efendija, pa ti ne ?ini velike grijehe, zar misli da ?e se Allah (swt) rasrditi na tebe zbog tvog uitka u cigareti?"
Malo bih razmislio i, fakat, vie nisam razmiljao da prestanem puiti! ta vie, kada bi mi neko spomenuo puenje kao grijeh, ja bih mu "k'o iz topa", citirao ovaj ajet i u?utkao ga. To mi je ?ak pri?injavalo zadovoljstvo, moj nefs, ego u meni se prsao pame?u i nadmeno?u. A onda bi doao Ramazan. Nefs bi se do prvog iftara srozao do visine ?lanaka; tuga i ?emer, a kad zau?i ezan za iftar, odmah iza ?ae vode i pokoje hurme, jedan pa drugi crveni "Marlboro". Ah, rahatluka i miline! Takav je bio svaki Ramazan. Neljudsko htjenje u meni iznutra, me tjeralo da se "ponizim" i "jednu zapalim" ?ak i onda kada su drugi ibadetili, ili pred namaz, pa onda sam sebi "zaudara" na dim. Razmiljaju?i tako o postu, pomislih, kako sam jako rijetko postio nafile i, uglavnom, kada bih nave?e odlu?io da postim, pred zoru me ejtan prepadne, kako ne?u mo?i u podne sa prijateljima "zapaliti" a ni kahvu popiti, pa sam odustajao od nafile posta. Subhanallah, moda godinama tako. Zastidih se. Zbog "cigare" sam odlagao nafilu post i ejtan je ta?no znao kako ?e me prevariti. Nije mi nikad doapnuo: "Ne?e ti nikad postiti nafile!" Tako on ne prilazi vjernicima. On promjeni taktiku, samo doapne: "Ne mora sutra, posti drugi dan ili kad dan bude kra?i! Odgodi!"
E, ne?e sa mnom vie tako! Proao je jo jedan Ramazan, ispostih est dana ewala a onda svaki drugi dan. Do idu?eg Ramazana. Pa do idu?eg. Tako tri godine, svaki drugi dan, da napostim sve one proputene nafile i kaznim sebe za svoj nemar. Hvala Allahu, od tada je prolo petnaestak godina i nikad mi vie ejtan nije apnuo da "zapalim"! Plai se nafile.

Facit: ejtan u svojim ciljevima, ponekad nagovori insana na neko dobro djelo, da bi se insan umislio u uobrazio da je siguran i nepogreiv a onda ga svom estinom strovali u grijeh. On je "alim" i mogao bi "zamotati veliku ahmediju", ali on nikad nije u?inio seddu Gospodaru svih svjetova. Zato ni ti ne ?ini seddu ejtanu l.a. i ne slijedi ga. On je na otvoreni neprijatelj i nagovara nas, da odravamo makar i "najbezazleniju" vezu sa njim, bitno je da ima kontakt i protok do naeg srca, a svako pokvareno srce po?ne sa malim grijesima, kao ta?kice na njemu za koje se nikad ne pokaje. Tako ejtan priprema srce za ve?e i tee grijehe. ?uvajmo svoje srce, pustimo u njega samo Onog Koji mu je odredio svaki otkucaj.

***Muslimani Njema?ke "ispue" godinje milijardu eura. Koliko bi ove pare pomogle gladnima?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POSJETITE MINBER.BA