Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo

Kutak za mlade


omladinaI vi moete biti od onih koji se drue s Kuranom

Dok sam studirala u Egiptu, odvela sam dijete jedne svoje prijateljice u zabavni park. Tamo je radio jedan mladi?, u dvadesetim godinama, koji je radio kao ?uvar u zabavnom parku. Tog dana nas dvoje bili smo jedine muterije.

Primijetila sam da mladi? neto ?ita, ali ?im je vidio da se pribliavamo, sklonio je knjigu i usluio nas. ?im smo po?eli odlaziti, ponovo je uzeo knjigu koju je ?itao, a o?i je usmjerio prema tavanici. Usne su mu se tiho pomjerale. U?io je Kuran napamet.

Na putu do ku?e naili smo na uli?nog prodava?a kokica. Bio je to stariji ?ovjek, u ezdesetim godinama. Primijetila sam da je njegov pogled usmjeren ka nebesima i zapitala sam se zbog ?ega. U rukama je drao Mushaf, a o?i su mu bile usmjerene ka nebu jer je u?io napamet ono to se nalazilo na stranici, gledao je gore kako bi lake zapamtio rije?i. Kada bi muterija naila, on bi je usluio, a potom bi iznova zapo?eo s u?enjem napamet.

Ponekad ljude koji imaju lijep odnos prema Kuranu zamiljamo kao one koji provode sate i sate u damiji ili u ku?i, u?e?i i ponavljaju?i nau?eno. Ali znate li ko jo ima divan odnos prema Allahovoj Knjizi? To su ljudi poput vas.

Ljudi koji su majke i o?evi, a koji, i pored pretrpanog rasporeda, prona?u vremena da nau?e ajet iz Kurana. Ljudi koji rade puno radno vrijeme, pa uspiju sluati Kuran tokom putovanja na posao. Studenti koji se spremaju za ispitne rokove, a ipak prona?u vremena da i?itavaju tefsir i prijevod zna?enja Kurana.

I vi moete biti od ljudi koji se drue s Kuranom. Nemojte sebe potcjenjivati i postavljati pred sebe teke zahtjeve koje ne moete ispuniti. Ljudi koji vole Kuran mogu se prona?i posvuda: to su radnici u zabavnim parkovima, hirurzi, divni roditelji i djeca, novinari, informati?ari, profesori ili studenti. Ljudi koji vole Kuran izgledaju poput vas.

(Hafiza Merjem Amiribrahimi)

Sine, ti si mi najvaniji na svijetu...

U Indiji su roditelji poslali svog sina u internat. Prije nego to je napustio roditeljski dom, taj je dje?ak bio jedan od najnaprednijih u?enika. Na svakom natjecanju bio je u samom vrhu. Me?utim, nakon odlaska u internat i ivota me?u stranim ljudima, mnogo se promijenio. Njegove su ocjene bile sve nie. Mrzio je svoje drutvo. Postao je usamljen i izolovan. ?ak mu je dolazilo tako teko da je pomiljao i na samoubistvo. Razlog za to bio je to se osje?ao bezvrijednim i nevoljenim. Njegovi su se roditelji zabrinuli. Ali, ?ak ni oni nisu razumjeli ta se deava s njihovim sinom. I tako je otac odlu?io da posjeti sina. Sjeli su zajedno na obali jezera u blizini kole. Otac je sinu postavljao uobi?ajena pitanja: kako mu je u koli, kakvi su profesori, bavi li se sportom.

Nakon nekog vremena, upita ga: Sine, zna li zato sam doao danas?

Da provjeri moje ocjene, odgovori dje?ak.

Ne, sine, nisam zbog toga doao. Doao sam da ti kaem da si mi ti najvanija osoba na svijetu. elim da te vidim sretnog. Ne zanimaju me tvoje ocjene. Zanima me ti. Zanima me tvoje sre?a. Ti si mi bitan.

Dje?akove se o?i ispunie suzama. Otac i sin se zagrlie. Tako su neko vrijeme ostali u tiini. Tada je dje?ak dobio sve ono to je elio. Znao je da na ovom svijetu ima nekoga kome je bitan. Taj je dje?ak kasnije postao jedan od najuspjenijih u?enika i u srednjoj koli i na fakultetu.

Pouka pri?e: Tako ?esto zanemarimo vanost njenog dodira, osmijeha, lijepe rije?i, sluanja drugih, iskrenog komplimenta ili i najmanjeg znaka panje. A svaki od ovih postupaka nekome moe uljepati ivot...

Ko je lijepa djevojka?

To je svaka ona djevojka koja je u ravnoteu dovela ljepotu spoljanjeg izgleda, duevnu ljepotu i ljepotu u vjeri i moralu. Koliko je lijepih djevojaka koje ljudi ne vole i ne ele da ih upoznaju jer su one uobraene zbog svoje ljepote! Ponekad ljepota bude razlogom nesre?e ili neuspjenog bra?nog ivota i rastave, i to zbog toga to je supruga umiljena svojom ljepotom. Svaka djevojka treba da vodi brigu o svom spoljanjem izgledu, Allah je lijep i voli ljepotu, ali ne smije zanemariti ni ljepotu due, morala i vjere, jer se to me?usobno upotpunjava i to je istinska ljepota djevojke. Svaka djevojka, koja se ne smatra ljepoticom u spoljanjem izgledu, treba da zna da je ona ustvari lijepa kakav god bio njen izgled. Allah je taj koji te je stvorio u tom obliku. Allah te voli, samo imaj samopouzdanja, budi vjernica u Njega i u Njegovu odredbu. S druge strane, djevojka kojoj je Allah podario izrazito lijep spoljanji izgled, neka se ne obmanjuje i ne uobraava, jer je to svojstvo neznalica. Neka samoj sebi kae: Moja me ljepota ne?e obmanuti. To je Allahov dar i molit ?u Allaha da, kako je uljepao moj izgled, uljepa i moj karakter.

U dananjem vremenu ve?ina ljudi vrednuje djevojke samo po njihovoj spoljanjoj ljepoti, tj. svi gledaju samo u njeno lice ili tijelo. Ponekad to prelijepo tijelo biva samo tijelo bez due ili tijelo bez uma, dok se svaki ?ovjek sastoji iz tijela i uma. Zaista su um, znanje i pronicljivost osobine koje daju ljepotu djevojci. Ispravno razmiljanje i mudrost sastavni je dio ljepote i ljepota je po?ast koju Allah daruje robu. On je pohvalio mudre i razumne osobe rekavi: A onaj kome je znanje darovano darovan je blagom neizmjernim. (El-Bekara, 269)

Kad poeli da odustane od u?enja Kurana, pro?itaj ovo...

Ponavljala sam Kuran s najboljim muhafizom na svijetu, ejhom Mohebom Foudom. Bila sam vrlo nepaljiva i neprestano sam pravila greke u u?enju, sve dok nisam postala jako ljuta na samu sebe. Uznemirila sam se jer nisam bolje utvrdila nau?ene ajete, ljuta sam jer se nisam uspijevala koncentrirati.

ejh me zaustavio kada sam napravila greku i rekao: Vrati se nazad, prou?i ajet ispo?etka. U?inila sam tako i opet pogrijeila. Rekao mi je da se ponovo vratim nazad i opet sam tako u?inila i jo jednom pogrijeila. U tom trenutku bila sam toliko ljuta na sebe da sam bila na ivici pla?a, a ejh se po?eo smijati i upitao me: Zato si uznemirena? Ja se smijem! Zar ne eli znati zato se smijem?

Tiho sam upitala: Zato se smijete?, a on odgovori: Ti nisi Arapkinja, a ipak si postala hafiza Kurana! I ako ti napravi greku, Allah ?e te nagraditi za tvoj trud! On ?e ti uve?ati nagradu samo zato jer se trudi! Zar to nije milost prema tebi? Pogledaj u blagodati svoga Gospodara, ti pogrijei u u?enju, a On te zbog greke nagradi, jer se trudi!

O ti koji pokuava da nau?i Kuran napamet, ali ti je teko, i posr?e, i frustriran si, o ti koji pokuava da pro?ita prijevod zna?enja, ali ne nalazi dovoljno vremena i potom se stidi da se vrati Allahovoj Knjizi znaj da je Kuran tu za tebe! Vrati se Kuranu! Sam tvoj trud, uprkos grekama i posrtajima, pokazatelj je Allahove velike ljubavi prema tebi i nagrade.

Sjeti se slatkog smijeha ejha Moheba, od ?u?enja zbog velike Allahove nagrade za one koji se bore da bolje upoznaju Njegovu Knjigu. Kada poeli da odustane, sjeti se tog smijeha i nastavi dalje!

(Hafiza Merjem Amiribrahimi)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA