Četvrtak, MARCH 23, 2023
tekstovi_logo

Poziv na post u srijedu (23.09.2015. g.)


hadz-brdoPotovana bra?o i cijenjene sestre, podsje?amo vas da je u srijedu, deveti dan mjeseca zul-hideta, tj. dan Arefata, i da onaj ko isposti taj dan ima ogromnu nagradu, inallah. O odlikama tog dana donosimo isje?ak iz teksta dr. Safeta Kuduzovi?a: Ebu Katade prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Post na dan Arefata iskupljuje od...

grijeha prolu i narednu godinu, a post dana Aure iskupljuje od grijeha prolu godinu." (Muslim) Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Oprosnom haddu obavijestio ashabe o Allahovom oprostu, upitali su: "Allahov Poslani?e, da li oprost vrijedi isklju?ivo za nas?" "Za vas i za sve one koji dou nakon vas do Sudnjeg dana", re?e Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Ibn Mubarek, Sem'ani u ''Edebul-imla'', str. 97, i Ibn Abdil-Berr u ''Et-Temhidu'', 1/128-129, sa dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: ''Sahihut-tergib'', 2/33.)

Abdullah b. Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najbolja dova je dova na dan Arefata." (Tirmizi i Ahmed, sa dobrim lancem prenosilaca.) Ibn Abdill-Berr kae: "Citirani hadis ukazuje na odliku dove na Arefatu, to neminovno ukazuje na odliku Arefata nad drugim danima." (Vidjeti: ''Et-Temhid'', 6/21.) Aia, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nikada ve?i broj ljudi ne bude osloboen vatre dehennemske kao na dan Arefata. Uzvieni Allah se ponosi hadijama pred Svojim melekima, govore?i: 'ta ele ovi ljudi.'" (Muslim)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah se ponosi onima koji borave na Arefatu pred stanovnicima nebesa, i kae im: 'Pogledajte ove Moje robove, doli su ra?upani i upraeni iz raznih predjela, vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio grijehe, iako bili obilni kao kapljice kie.'" (Ibn Hibban, sa dobrim lancem prenosilaca.) Post na dan Arefata ima posebnu odliku (osim hadija, oni ne poste taj dan).

U jednom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: "Na dan Arefata Uzvieni Allah se spusti na dunjalu?ko nebo i ponosi se Svojim robovima pred melekima i kae: 'Pogledajte Moje robove, doli su izloeni suncu, upraeni, ra?upani, iz raznih predjela. Vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio...'" (Ibn Mende, Begavi u erhus-sunne, 7/159/1931 i Ebu Jala, 2/299/2086, sa slabim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletud-daife, 2/125.)

Ibn Omer prenosi podui hadis u kome stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "...a na dan Arefata Uzvieni Allah se spusti na dunjalu?ko nebo." (Ibn Hibban, sa dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihut-tergib, 2/34-36/1155.) Prenosi se od Ummu Seleme da se Allah sputa na dunjalu?ko nebo na dan Arefata. (Darekutni u Kitabun-nuzul, str. 48/95-96, Lalekai u erhul-usul, 2/499/768, sa slabim lancem prenosilaca.) (minber.ba)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

  • O lijepom ponašanja prilikom jela (3. dio)
      Ebu Umama, radijallahu anhu, prenosi da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što bi završio sa jelom i ustao iza sofre, rekao: “El-hamdulillahi...
  • Deset načina kako dočekati ramazan
    Priredio:  Sanel Ramić Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Neka je selam i salavat na najodabranijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe....
  • O lijepom ponašanja prilikom jela (2. dio)
      Od Huzejfe, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Kada bismo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, jeli neku hranu, mi toj hrani...