Četvrtak, Svibanj 23, 2024
ramazanski_savjeti

OSNOVNI PROPISI RAMAZANSKOG POSTA


ramazan-sarajevo-facebookKae Uzvieni Allah: "O vjernici! Obaveznim vam je u?injen post, kao to je obaveznim u?injen onima prije vas, da biste bili bogobojazni." (El-Bekara, 183.)

Post zna?i sustezati se radi Allaha od jela, pi?a, i udovoljavanja spolnom nagonu u danima ramazana od po?etka zore do zalaska sunca.

Post ramazana je stroga obaveza-farz svakom pametnom i punoljetnom muslimanu i muslimanki koji nije putnik i eni ukoliko nije u hajzu (menstrualni ciklus) ili nifasu (postporo?ajno krvarenje).

Nijjet za post ?e se donijeti prije nastupanja zore.

Post ?e biti pokvaren ukoliko posta? namjerno: 
-bude bilo ta namjerno pojeo ili popio, makar i ne bila hrana;
-ili bude imao spolni odnos;
-ili ako usljed dodirivanja ili poljubaca ili samozadovoljavanja bude polucirao;
-ili ako izazove povra?anje, te povrati punim ustima;
-ili ako bi nakapao lijek u nos ili uho pa on dospije u grlo;
-ili ako bude puio duhan ili namjerno udisao njegov dim;
- pojava krvi menstruacije ili nifasa kod ene tako?er kvari post.

Ako bude namjerno jeo, pio, ili imao spolni odnos obavezan je napostiti taj dan i uz to za iskup ispostiti dva lunarna mjeseca uzastopno ili nahraniti 60 siromaha. Ukoliko bude jeo ili pio iz zaborava post ne?e prekidati, ve? ?e ga nastaviti i nije duan da se iskupi. Ukoliko bi nastavio jesti ili piti nakon to se prisjetio da posti, post toga dana ?e biti pokvaren i duan ga je napostiti.

Poku?eno je da neko namjerno proba ukus hrane tako to je stavi usta i nakon toga ispljune, ali mu to ne?e pokvariti post.

Dozvoljeno je i pohvalno pranje zuba misvakom i ?etkicom za zube, ali je poku?eno je prati ih sa pastom za zube; ako bi pasta za zube dospjela u grlo tako to je proguta post bi bio pokvaren.

Ako bi neko imao poluciju u snu, ili ako nekog zatekne zora a nije se poslije spolnog odnosa okupao (gusul)to ne?e uticati na ispravnost posta.

Ako neko tokom dana (od nastupanja zore do zalaska Sunca) za koji je naumio postiti bude polucirao u snu, upotpunit ?e post toga dana i to mu ne?e pokvariti post.

Ako neko bude jeo misle?i da je jo nije nastupila zora ili se bude iftario misle?i da je sunce zalo i nastupilo vrijeme iftara prije nego je zapravo nastupilo vrijeme iftara duan je napostiti taj dan.

Bolesnik koji se boji da ?e mu se pogorati ili produiti bolest zbog posta ne?e postiti dok ne prizdravi, a onda ?e proputene dane napostiti.

Ako bi neko prekinuo post boje?i se da ne oboli zbog napornog rada duan je taj dan napostiti.

Ako neko bude bolovao od teke neizlje?ive bolesti ili je veoma star i zbog toga ne moe postiti obavezan je za svaki dan nahraniti siromaha, ili mu udijeliti 1,666 kg penice ili brana, ili mu vrijednost toga dati u novcu.

Putniku (a to je svako onaj ko otputuje iz mjesta svoga boravka 85 km i dalje od toga) je bolje da posti, ali mu je dozvoljeno da ne posti, a proputene dane je duan napostiti.

Trudnica i dojilja koje se boje za svoje zdravlje ili zdravlje djeteta ne?e postiti, ali je duna napostiti proputene dane.

Onaj koji napata dane koje nije postio ne mora ih napostiti uzastopno, ve? moe to u?initi i odvojeno, i svejedno je ho?e li te dane napostiti ljeti kada su dani dui ili zimi kada su kra?i.

?ovjek je duan kloniti se grijeha ina?e, a naro?ito tokom posta budu?i da je on propisan da ljudi budu bogobojazni. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko ne ostavi nevaljao govor i rad po njemu, Allah nema potrebu za njegovim ostavljanjem hrane i pi?a." (Buharija, br. 1903) ?ovjek hranu, pi?e i ostalo to mu je ina?e dozvoljeno mimo ramazana ostavlja tokom posta, pa zar nije pre?e da ostavi one stvari koje su ina?e zabranjene u vrijeme dok posti!? U prethodnom hadisu se spomenut nevaljao govor, a sigurno je gore od nevaljalog govora proputanje farz-namaza.

TERAVIH NAMAZ

Klanjati teravih namaz u no?ima ramazana je pritvr?eni sunnet (veoma pohvalno). Propisano (sunnet) je da se klanja zajedni?ki u dematu gdje ?e poslije jacijskog namaza (farza i sunneta) imam klanjati 20 rekata, tako to ?e se selam predati poslije svaka dva rekata. Moe se predati selam i poslije svaka ?etiri rekata; u tom slu?aju ?e se na svakom sjedenju u?iti salavati i dove, a na svakom prvom i tre?em rekatu "Subhaneke" i "Euzu". Odmah poslije teravije-namaza zajedni?ki se u dematu klanja i vitr namaz.

Ko nije u mogu?nosti teravih-namaz klanjati u dematu dozvoljeno mu je da klanja sam.

Vrijednije je klanjati pet farz-obaveznih namaza u njihovo vrijeme i uz to ne klanjati teravih namaz zbog toga to su obavezni, nego klanjati teraviju uz istovremeno isputanje obaveznih namaza, jer ih je veliki grijeh isputati i ne klanjati u njihovo vrijeme.

Allah najbolje zna. 
Neka hvala Allahu, Gospodaru svjetova i neka je salavat i selam na naeg Poslanika Muhammeda.

mr.hfz.Rusmir ?okovi?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...