Ponedjeljak, JUNE 24, 2024
tekstovi_logo

Poznavao sam ga li?no


Preveo i prilagodio: Haris He?imovi?

(ASUQ, Asocijacija studenata Ummul-Qura, Mekka)

Znao sam ga li?no! Ne kaem vam da se radi o ?ovjeku iz Benu Israila ili nekom ko je davno ivio. Ne! Govorim vam o ?ovjeku koji je sa ovih prostora (Arapsko poluostrvo. op.prev.), iz ovog vremena! Plakao je mnogo! Ispred njega nije bio Kuran koji se u?i, a da nije mnogo plakao i tresao se od straha. Bio je nevjerovatan insan. Nau?io je Kuran napamet, a imao je samo 12 godina.
icon Istinita pri?a o pokajanju Edina Buni?a - DOWNLOAD

Ali je bio velik.

Allah ga je svojim govorom, Kuranom, u?inio velikim! I, ve? tada je stekao mnogo znanja. Govorim samo ono to sam li?no vidio i osjetio u svojoj dui od njega.

Nau?io je Sahihul - Muslim (Muslimovu vjerodostojnu zbirku hadisa) napamet, kod mene, za 2 semice. Kod naeg tre?eg prijatelja, bilo nas je trojica, on, ja i tre?i prijatelj, nau?io je Sahihul Buhari (Buharijinu vjerodostojnu zbirku hadisa) za 2 sedmice. I znate ta? Ja nisam znao da je nau?io Sahihul - Buhari kod mog prijatelja, a ni on nije znao da je nau?io kod mene Sahihul - Muslim. Volio je iskrenost! Volio je Sirrij es Sidkij rahimehullah! Znate li zato bas Sirrij Sidkija? Zato sto je Sirrij Sidkij rahimehullah, bio poznat po iskrenosti i da je volio iskrenost.

Ne da je bio od istaknutih u?enika u koli, nego od najboljih! Nije spavao osim nakon nastave do podneva. Poslije ikindije je bio u halkama Kurana. Poslije akama sjedio je na predavanjima kod ejhova. Od jacije do 11h u?io je kolske predmete. A, od 11h pa do sabah - namaza klanjao je No?ni - namaz, svaki dan! Podsje?am vas da vam ne govorim o nekom ko je ivio davno! On je odavdje, sa ovog podru?ja. U?e?i Kuran, uvijek je plakao! ?itao sam o naim ispravnim predhodnicima mnogo. ?itao sam kako su neki od njih u?e?i Kuran padali u nesvijest iz bogobojaznosti. Ali svojim o?ima to nisam nikad vidio, osim kod ovog momka.

Klanjali smo Dumu, a imam je u?io: I stanovnici vatre doziva?e stanovnike Denneta: Prolijte na nas vode ili neto od onoga ?ime vas je Allah obdario! a oni ?e re?i: Allah je to dvoje nevjernicima zabranio.(Al-Araf, 50) ?uvsi taj ajet, pao je u nesvijest i jako glavom udario od pod. Mislili su da je umro...

?esto je no?ivao kod mene. Jedne no?i, pravio sam se da sam zaspao, kako bi vidio ta ?e da radi. Ustao je i mahnuo nekoliko puta rukom ispred moje glave kako bi se uvjerio da spavam. Ustao je u 11h i po?eo da klanja. Zaspao sam i probudio se vise puta, a on je stajao na istom rekatu... Zatim, otiao je na ruku, a ja sam ?ekao da vidim koliko dugo ?e se zadrati , ali sam zaspao ?ekaju?i...

Druge no?i, u?io je Kuran gledaju?i u njega. I, kad je stigao do ajeta: Nikada! Ona ?e buktinja sama biti, koja ?e udove ?upati (Al-Maarid, 15. i 16.), plakao je toliko da je pao u nesvijest iz bogobojaznosti prema Uzvienom Stvoritelju. Probudio sam ga. Otiao je abdestiti, zatim je po?eo da klanja. Kada je na kijamu u?e?i stigao do ajeta: Nikada! Ona ?e buktinja sama biti, koja ?e udove ?upati, plakao je mnogo i ponovo pao u nesvijest. Ponovo sam ga probudio, a on je ponovo otiao da abdesti i nastavio je... Tako se ponavljalo sve do sabahskog ezana. I, nije prestajao plakati.

Zavravao je Kuransku hatmu svaka 3 dana na nocnom namazu, napamet. A, svakih sedam dana gledajuci u Kuran preko dana. Ovo vam ne prenosim od nekog, govorim ono sto sam li?no vidio. Tako mi Allaha, spominjao je Allaha dnevno vie od 12 000 puta! Ja sam pratio i ra?unao! Pitao sam ga zato toliko zikri, a on je odgovorio: Ne?e me prete?i ebu Hurejre! Ne?e me prete?i ebu Hurejre! A, kada se ovo deavalo, imao je samo 17 godina!

?udio sam mu se stalno.. Nisam znao ta re?i za njega.. Jednostavno, nevjerovatan je. Kad bi mu rekao da neto nau?i napamet, doao bi mi sljede?i dan i to je znao kao svoje ime. Ako bi napravio 3 grekice, nebi dao re?i da je nau?io napmet, nego je ponovo u?io isto.

A, samo da znate njegov grijeh... Re?i ?u vam kasnije ta je njegov grijeh! Kada bismo htjeli da pozovemo nekog od mladi?a koji je u zaboravu na svoju vjeru, rekli bi njemu da ide i pozove ga u vjeru. Tako mi Allaha, za dva dana vidjeli bi tog mladi?a kao drugu osobu. Za samo dva dana! Za dva dana, gledali bi tog mladi?a u prvom safu! Prije toga je puio, slusao muziku, radio mnoge harame. Ali, vidjeo se bereket u njegovom pozivanju...

Jednog dana u mesdidu je klanjao dva rekata sunneta kada je uao neki starac. Kada ga je vidio kako klanja zanesen namazom, udario ga je tapom. Kada je zavrio sa namazom, okrenuo se prema starcu i upitao zato ga je udario. Starac mu je rekao da ima vesvese i da ometa ostale. Kada je to ?uo, digao je ruke i zamolio Allaha da dadne da ovaj starac shvati i da popravi njegov namaz. To se desilo prije Ikindija - namaza. Kunem se Allahom, ovaj starac nije klanjao s nama akam! Leao je bolestan na postelji u ku?i. I tako je ostao nekoliko sedmica. Pa sam sreo ovog mladi?a i rekao mu: Boj se Allaha, ?ovjek je i sad u ku?i na postelji, bolestan... Kae: Allahami nisam to htio! Rekao sam mu da uputi Allahu dovu za starca, da ga Allah izlije?i. Odmah je digao ruke i rekao: Molim Allaha da ga izlije?i! Tako mi Allaha, starac je sljede?i namaz doao u mesdid i klanjao s nama.

Bili smo u Haremu (Mekki). On je nosio debele nao?ale, imao je veliku dioptriju. Podsje?am vas, ovaj momak je iz naeg vremena! Poznajem ga! Moj je prijatelj!!! Ja sam stariji od njega godinama, ali je on ve?i kod Allaha od mene! Kao to rekoh, bio je u Haremu i te debele nao?ale su ga smetale. Htio je tih dana da putuje u Palestinu, pa je govorio da nema smisla da ide u Palestinu s tim tekim nao?alama. Ustao je i otiao do Zemzema, svi su to vidjeli... Bilo je 17 ljudi koji su posvjedo?ili ovom doga?aju. Skinuo je nao?ale, uzeo ?au vode Zemzem i rekao: Gospodaru moj, podari mi zdravlje u mom vidu, i napio se vode, a zatim rekao: Allahu ekber, i bacio nao?ale. Allah mu je dao potpuno zdrav vid. To se desilo ispred mojih o?iju, ispred svih prisutnih! Prije toga je skroz slabo vidio, a tada ga upita neko da li vidi koliko je sati na satu koji je bio podaleko. Re?e: Sati je toliko i toliko. Ta?no onoliko koliko je bilo! ?itao je Kuran bez nao?ala! Vid mu se potpuno vratio! 100%! Dovom Allahu Uzvisenom! Ako mi zatrai, da?u mu! (Kuran).
Mnogo je ovakvih stvari koje su vezane za njega, ali ovo vrijeme nam nije dovoljno da sve ispri?am.

Jednog dana, pitao sam ga o njegovim grijesima. Kada sam ga to pitao? Kada je u?io ajete u kojima Allah govori o Danu u kome ?e neka lica postati bijela i svijetla a neka ?e biti crna i mra?na... Tako mi Allaha, plakao je toliko da mi se srce cijepalo dok sam ga gledao. Zagrlio sam ga, poljubio u glavu i rekao: ta te to u?inilo takvim kakav si? elim i ja da pla?em kao ti. elim i ja, bra?o moja, da osjetim tu ljepotu koju on osje?a ! Pa mi je rekao da se sje?a da je uradio jedan grijeh. Upitao sam ga koji je to grijeh? Kad ?ujete, smijat ?e te se. Kae: Bio sam 2 razred osnovne skole (8 godina, op. prev.), i uao sam u prodavnicu i uzeo ?okoladicu i pojeo je. Nisam je platio... I, stalno sam bolestan zbog toga sto sam pojeo. To je njegov grijeh!!! Umro je!!!

Preselio je svome Gospodaru, a imao je samo 20 godina. Umro je, ali njegov primjer je ostao! Pri?a o njegovom ivotu je iva!

Poznavao sam ga li?no...Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...