Subota, OCTOBER 16, 2021
vasijeti

PRVI HADIS


Muaz ibn Debel, radijallahu anhu, izjavio je: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporu?io mi je deset stvari rekavi mi:

Ne pripisuj Allahu, d.., druga makar te zbo gtoga ubili i spalili;

Ne budi neposluan prema roditeljima makar ti naredili da napusti svoju porodicu i imetak;

Ni u kom slu?aju ne naputaj bojni red makar svi suborci izginuli

Ni u kom slu?aju svjesno ne ostavi propisani namaz, jer ko svjesno ostavi namaz, otkazana mu je Allahova zatita-,

Nepij alkohol, zaistaje on uzrok svakom razvratu-,

Dobro se pazi i ?uvaj grijeha, jer grijesi, zaista, navla?e Allahovu srdbu;

Ukoliko stanovnike nekog mjesta zahvati epidemija, a ti se na tom mjestu zatekne, ostani i ne naputaj ga-,

Na svoju porodicu troi u skladu s mogu?nostima;

Nepodii s njih prut radi njihovog odgoja;

-Zaplauj ih Allahovom kaznom.'"

Prenosilac hadisa

Muaz ibn Debel, radijallahu anhu, je Ebu Abdur-Rahman Muaz ibn Debel el-Ensari el-Hazredi el-Medini, jedan od fakiha, dobrih i ?asnih ashaba.

Islam je primio u svojoj osamnestoj godini ivota. Prisustvovao je drugom susretu ensarija s Poslanikom na mjestu zvanom Akaba. Tom prilikom je zavjet na poslunost Poslaniku dalo sedamdeset Medinelija. Kada je propisana borba, prisustvovao je na Bedru, Uhudu, Hendeku i ostalim bitkama s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem.

Umro je, radijallahu anhu, u epidemiji kolere2 u Emvasu osamnaeste godine po Hidri. Allah njime bio zadovoljan!

Vjerodostojnost hadisa

Ovaj hadis zabiljeili su Imam Ahmed u Musnedu, 5/238, i et-Taberani u el-Evsatu. Hadis je spomenuo el-Hejsemi u Medmeu, 4/215, od hazreti Muaza.

Niz prenosilaca ovog hadisa ima svoju slabost, me?utim ima za njega ahid3 koji ga ja?a, a prenosi se od Ebu Zerra. Zabiljeio ga je i el-Buhari u djelu El-edebul-mufred i glasi: "Resulullah mi je oporu?io devet stvari..." Tako?er, dijelove ovog hadisa zabiljeio je i Ibn Mada, 4034.

Hadis ima i drugi ahid, koji prenosi Ummu Ejmen, hizme?arka Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od Ubade ibn es-Samita. Dakle hadis je dobar (hasen). Neki ga u?enjaci smatraju vjerodostojnim (sahihom) na osnovu ahida. Vidi opirnije: Medme'uz-zevaid 4-215-217. U drugoj verziji stoji: "Makar zbog toga bio sasje?en i spaljen."

Ovdje primje?ujemo kako Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sugerira upravo Muazu, radijallahu anhu, da kada ga zadesi kolera, ne naputa mjesto u kojem se nalazi, kao da je u ovome iaret da ?e ga upravo to i zadesiti. S druge strane, Muazova odanost principima i preporukama islamskog u?enja preko jezika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, iJus-truje odnos ashaba prema sunnetu i otkriva tajnu kojom su postigli Allahovo zadovoljstvo i prcdnost nad svim prethodnim i budu?im generacijama. (op. prev.) Sahih je hadis koji se prenosi od nekog drugog ashaba, a biva po doslovnom izgovoru i]i samo po zna?enju sli?an hadisu kojem svjedo?i (Prof. dr. Nuruddin Itr, Menhed^un-nakd, 418., - op. prev.)

u nastavku: komentar hadisaAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

VJEROVJESNIKOVI VASIJJETI

POSJETITE MINBER.BA