Nedjelja, APRIL 21, 2024
tekstovi_logo


Nenadmana ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem; Bilal, r.a., i ezan

Bilal, neka je Allah zadovoljan njime, bio je prvi koji je prou?io ezan po nare?enju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u damiji koja je sagra?ena u Medini el-Munevveri.

Tako je Bilal u?io ezan skoro deset godina. Mnogima od nas ovo je poznato, o tome smo ?itali ili sluali, ali ono to mnogima nije poznato je gdje se Bilal nalazio poslije smrti njegovog i naeg miljenika Muhammeda, sina Abdullahova, sallallahu alejhi ve sellem

Hazreti Bilal je otiao do Ebu Bekra, r. a., i rekao: O zamjeni?e Poslanika, ?uo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kae: Najvrijednije vjernikovo djelo je dihad (borba, zalaganje, trud) na Boijem putu.

Ebu Bekr, r. a., mu re?e: ta smjera (eli), o Bilale?! On odgovori: elim da se borim na Boijem putu sve dok ne umrem. Ebu Bekr, r. a., re?e: A ko ?e nam u?iti ezan? Bilal, r. a., o?iju punih suza, re?e: Ja, zaista, nikome ne?u u?iti ezan poslije Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Ebu Bekr, r. a., re?e: Ipak, ti Bilale ostani i u?i nam ezan! Bilal, r. a., re?e: Ako si me oslobodio ropstva da budem tvoj, onda neka bude onako kako ti eli, a ako si me oslobodio Allaha radi, onda me ostavi i prepusti Onome radi koga si me oslobodio. Ebu Bekr, r. a., re?e: Doista, Bilale, oslobodio sam te Allaha radi.

Potom je Bilal, r. a., otputovao u am (Siriju), gdje je ostao angaovan u borbi na Boijem putu. On o sebi kae: Nisam mogao ostati u Medini nakon smrti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem Kad god bi Bilal u?io ezan i doao do rije?i: Ehedu enne Muhemmeden Resulullah, sjetio bi se Poslanika, s.a.v.s., pa ga je guilo u grlu i grudima zbog alosti i tuge za Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i plakao bi, te je sa mudahidima otiao u Siriju. (Allahu ekber!)

Nakon dvije godine, Bilal, r. a., je u snu vidio Poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji mu je rekao: Kakva je to otu?enost, o Bilale?!, zar nije vrijeme da nas posjeti? Bilal, r. a., se probudio alostan, zaputio se ka Medini i doao do Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem kabura. Tu je plakao i dugo se zadrao. Kada su doli Hasan i Husejn (Poslanikovi unuci), ljubio ih je i privio uza se, a oni su mu rekli: elimo da prou?i ezan u zoru (za sabah-namaz).

I, zbilja, popeo se Bilal na krov damije i kada je izgovorio: Allahu ekber! Allahu ekber!, uzburkala se Medina. Kada je izgovorio: Ehedu en la ilahe illellah, pove?ala se uzburkanost, a kada je izgovorio: Ehedu enne Muhammeden Resulullah, ene su izale iza zastora (odaja) svojih, pa nije vi?en dan u kojem se vie plakalo od toga dana. (Allahu ekber! La ilahe illellah, Muhammedun Reslullah. Subhanallah!)

A kada je emirul-muminine (vo?a pravovjernih) Omer, r. a., posjetio Siriju, muslimani su mu se obratili s molbom da zamoli Bilala, r. a., da im prou?i ezan za jedan namaz. Kada je nastupilo vrijeme namaza, vo?a pravovjernih je pozvao Bilala i zamolio ga da prou?i ezan. Bilal se popeo i zau?io, a ashabi, koji su se druili i ivjeli s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem plakali su kao nikada prije, a najvie od njih je plakao Omer, r. a.

Kada je leao na smrtnoj posteljini, njegova supruga je sjedila pokraj njega i plakala, a Bilal, r. a., rekao joj je: Ne pla?i, sutra ?u se susresti sa miljenicima Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim ashabima! (Allahu ekber!)

Sa arapskog preveo i priredio Abdullah Hodi?,

Bogobojaznost je najbolji kapital, a onaj ko je bogobojazan, nikada nije na gubitku.

Kora?ajmo putevima dobra kao po mokrom pijesku, koraci se ne ?uju, ali su tragovi vidljivi.

-2-

POUKA 1: Ti reci: Ako su vam o?evi vai, i sinovi vai, i bra?a vaa, i ene vae, i rodbina vaa, i imeci vai koje ste stekli, i trgovina za koju se bojite da proho?e ne?e imati, i ku?e vae u kojima uivate, drai od Allaha i Njegova Poslanika, i borbe na Putu Njegovu, tada sa?ekajte dok Allah Svoje nare?enje ne donese! A Allah ne?e na Pravu Stazu uputiti narod grjeni?ki! (Et-Tevbe, 24)

Prenosi se da je Omer ibn el-Hattab, r. a., rekao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: O Allahov Poslani?e, tako mi Allaha, drai si mi od svega drugog osim samog sebe. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zatim rekao: Niko od vas ne?e biti pravi vjernik dok mu ja ne budem drai od samog sebe. Omer, r. a., je potom rekao: Tako mi Allaha, ti si mi sada drai i od samog sebe. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je zatim rekao: Eh, tako, Omere!

Prenosi se i da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Tako mi Onog u ?ijoj je ruci moja dua, niko od vas ne?e biti pravi vjernik, dok mu ja ne budem drai od njegovih roditelja, njegove djece i svih ljudi. to vie volimo Allah, delle anuhu, i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to ?emo biti paljiviji i vie ?emo voljeti svoje roditelje, djecu, bra?u i sestre, sve ljude, kao i sva Boija stvorenja. Jer, naa obaveza je da Boga oboavamo, izvravamo Njegova nare?enja, volimo i pokoravamo se Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ?inimo dobro jedni drugima, a Allah, d. ., ?e suditi svima prema njihovim djelima i namjerama.

POUKA 2: Doao jedan ?ovjek Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: Allahov Poslani?e, ta bi rekao za ?ovjeka koji voli jednu grupu ljudi, a nije se s njima sastao? Alejhisselam je odgovorio: Svaki ?ovjek ?e biti s onim koga je volio. Logi?no je da oni koji iskreno vole Allaha i Njegova Poslanika, ljubav iskazuju pokorno?u i izvravanjem Allahovih propisa. Volimo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i uzmimo ga za uzor u svemu.

POUKA 3: Ljubav prem Uzvienom Allahu i Njegovom Poslaniku priskrbljuje vje?nu sre?u i blagostanje, dok je sve mimo njih kratkotrajno i prolazno. U jednom hadisu se kae: Rekao mi je melek Debrail: Muhammede! ivi kako ho?e najzad ?e umrijeti. Voli koga ho?e ipak ti se valja s njim rastati. Radi ta ho?e to ?ete, doista, do?ekati (na Sudnjem danu).

POUKA 4: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Ko slijedi moj Sunnet, taj me voli, a ko mene voli, bit ?e zajedno sa mnom u Dennetu.

POUKA 5: Kada muezzin zau?i ezan petkom u podne, vjernicima postaje zabranjen svaki posao (dok hutbu ne odsluaju i dumu-namaz ne zavre). (Hadis)

POUKA 6: Kada ?ujete ezan, ponavljajte (u sebi) rije?i koje izgovara muezzin. (Hadis) Rije?i ezana treba ponavljati idu?i u demat ili ?ekaju?i namaz u damiji, osim ako ?ovjek nije sprije?en. A koliko je samo onih koji sluaju ezan prolaze?i pokraj damije, sjede?i u ili pred kafanom, gledaju?i televiziju, pri?aju?i prazne pri?e, a da i ne haju za mujezinovim rije?ima, koje se ?uju kilometrima: Do?ite na namaz, do?ite na spas! Za pozivom apsolutno ne mare i ponaaju se kao da su gluhi. Ba kao da je ezan namijenjen samo za imame, mujezine i malu skupinu vjernika. Opametimo se, o razumom obdareni.

POUKA 7: Kad bi ljudi znali kakva se ljepota krije u ezanu i u prvom safu, te kad ne bi nali drugog na?ina da dosegnu tu ljepotu nego putem izvla?enja kocke (pa kome sre?a dopadne) i to bi u?inili. Kad bi ljudi znali koliko je koristi od pravovremenog obavljanja podne namaza, natjecali bi se da ga na vrijeme klanjaju. I, najzad, kad bi znali ta imaju (i koliko se blago krije) u zajedni?kom klanjanju jacije i sabah-namaza, ili bi u damiju (u demat) pa makar i puze?i.

POUKA 8: Znate li da je pet vakata namaza prvo to ?e ovaj ummet prestati izvravati. Klanjat ?e oni bajram-namaze, neki dume i denaze-namaze, ali ve?ina ?e izbjegavati demat i ne?e klanjati pet vakata namaza. Bojimo se da je to vrijeme dolo. Nema ku?e bez temelja, a temelj islama je namaz. Allahu, uputi nas da se odazivamo na zov ezana i klanjamo pet dnevnih namaza sve dok smo na ovome svijetu. Nagradi one koji ovo pro?itaju, primijene i drugima proslijede, a nas ne zaborave u svojim dovama. Amin!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...
  • Život i djelo Mehmeda Handžića
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Mehmed Handžić rođen je 16. 12. 1906. godine u Sarajevu, a umro je 29. 7. 1944. godine. Njegov otac Muhammed-aga bavio...
  • Post u mjesecu Ševvalu
    Piše: Mr. Safet Kuduzović Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje...