Nedjelja, NOVEMBER 28, 2021
kuran

Big Bang prasak


"Vi, ljudi od nauke, koji se bavite astronomijom, koji prou?avate na svemir kroz vae jake teleskope, kao da istrazujete neki predmet na dlanu vae ruke; recite mi kako je postao svijet?" Ovaj u?enjak, iako nema duhovnog zapazanja, ipak velikoduno ho?e da nas pou?i i spremno odgovara. On kaze: "Prije milijarde i milijarde godina na svijet je bio jedan komad materije i onda je dolo do 'velike eksplozije' u jezgri te ogromne mase materije i veliki komadi materije po?ee letjeti na sve strane. Od te 'velike eksplozije' je postao na sun?ani sistem kao i galaksije i poto u svemiru nije bilo otpora toj prapo?etnoj pokretnoj sili koja je nastala od te prve eksplozije, zvijezde i planete plivaju u svojim putanjama. Na svijet (svemir) se pove?ava. Galaksije se sve brze i brze udaljavaju od nas i, kad dostignu brzinu svjetlosti, mi ih ne?emo vie biti u stanju vidjeti. Moramo napraviti sve ve?e i bolje teleskope to prije, da bismo prou?avali te vidike, ina?e zakasnit ?emo na voz".
"Kad ste otkrili ovu bajku?" - upitasmo ga."Ne, to nisu bajke, nego su to nau?ne ?injenice!",re?e na prijatelj. "U redu je, prihvatam te vae podatke, ali kada ste zaista doli do tih ?injenica?" "Nedavno!", re?e on. U historiji ?ovjeka, pedeset godina je "nedavno".

"Jedan nepismeni Arap u pustinji prije 1400 godina nije mogao znati za teoriju 'velike eksplozije' i 'pove?anje svemira, zar ne?> - upitasmo ga. "Ne, nikako!" - odgovori on hvalisavo."E, pa evo onda, sluajte ta on re?e po Bozijoj uputi":

"Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i zemlja bili jedna cjelina pa smo ih Mi raskomadali? ." (Kur'an, 21:30)

"I Njegovo (Allahovo) su djelo i no? i dan i sunce i mjesec sva (nebeska tijela) plove, svako po svojoj putanji." (Kur'an, 21:33)

"Zar ne vidite da su ove rije?i naro?ito upu?ene i odnose se na VAS, u?enjake, zemljopisce, astronome, koji, nakon to ste otkrili ove zapanjuju?e pronalaske i predali ih ?ovje?anstvu jo uvijek ostajete toliko 'slijepi' i 'ne vidite' Tvorca svemira?""Sa naim naukama i enciklopedijama, mi ?esto zaboravljamo BOZANSTVO u ovim laboratorijama", kaze Thomas Carlyle. "Kako je ikako mogu?e da bi jedn goni? deva u pusinji mogao biti u stanju da sabere 'vae ?injenice' prije 1400 godina, osim ako ih nije dobio od samog Stvoritelja 'velike eksplozije'?"

"A vi, biolozi, koji ste zarili prste u sav organski zivot i vi imate smjelosti da nije?ete postojanje izvora toga zivota, tj. Boga. Recite mi, prema vaim istrazivanjima, sa kojima se toliko hvalite, gdje je po?eo zivot?"A on, kao i njegov u?eni kolega astronom, "bezvjeran", isto tako po?inje -"Dakle, prije milijarde i milijarde godina, prvobitna materija u moru je po?ela proizvoditi protoplazmu iz koje je proizala ziva ?elija, iz tog morskog mulja su protekle sve zive stvari. Drugim rije?ima, sav zivot je potekao iz mora, tj. iz vode!"

"A kad ste pronali tu ?injenicu da su sve zive stvari proizale iz vode?"isti mu je odgovor, kao i njego vog kolege astronoma: "Nedavno".

"Zna?i prije ?etrnaest stolje?a, nikakav u?enjak, ni filozof, ni pjesnik, nikako ne bi mogao pogoditi ovo vae otkri?e, zar ne?"Na biolog je isto tako odlu?an kao i astronom. "Ne, nikako!", re?e. "E pa dobro, samo sada sluajte nepismenog sina pustinje": "I da Mi od vode stvaramo sve zivo I zar ne?ete vjerovati?" (Kur'an, 21:30)

A trebate imati na umu da su ove rije?i Svemogu?eg, Sveznaju?eg Stvoritelja Svijet (Svemira) upu?ene Vama, u?enjacima, kao odgovor vaem dananjem skepticizmu, a pravo zna?enje tih rije?i je bilo neshvatljivo stanovnicima pustinje prije ?etrnaest stolje?a. Allah se obra?a Vama, u?enjacima, pa kako da Vi ne vjerujete u Boga? Barem Vi ne biste smjeli nijekati Njegovo postojanje, ali Vi ste ba ti to to ?inite! ta je Vama? ?ak i botani?ari, zoolozi i fizi?ari, koji, usprkos njihove izvanredne pronicljivosti u stvarima prirode, ne?e da priznaju Tvorca. Kako nam oni onda mogu objasniti ove kur'anske rije?i: "Neka je hvaljen Onaj (Svemogu?i Bog) koji u svemu stvara par u onome to iz zemlje ni?e (biljni svijet) i u njima samima (?ovjek i zivotinjski svijet) i u onome to oni ne znaju (kao u fizici). (Kur'an, 36:36)

Ajeti iz ove Bozije Knjige razumiju se sami po sebi. Oni koji prou?avaju Kur'an vide nepogrjeivi Boziji prst u svakom novom pronalasku koji ?ovjek otkrije. To su bili "Znakovi", "?uda" od Njegovog Milostivog Boga, Dobro?initelja, da bi otklonio sumnju ?ovjeka i potkrijepio njegovu vjeru.

" . To su zaista pouke za one koji znaju." (Kur'an, 30:22)

Kakva ironija! Upravo su "u?enjaci" ?esto ti koji su nepokorni i naduveni ponosom zbog njihovog bogatog znanja u pogledu materijalnih stvari. Oni nemaju prave i iskrene poniznosti koju bi ?ovjek trebao da ima, ako posjeduje pravo i istinsko znanje.

Literatura: "Kur'an - najsavrenija mu'dziza" od Ahmeda Deedata


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA